Jong & Oud, het klimaat laat ons niet koud!

11 februari 2021

In 2016 heeft Nederland het klimaatakkoord van Parijs mee ondertekend.

Vanaf 2020 hebben we daarmee een doel gesteld van 40% minder CO2 in 2030.

Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling zelfs verhogen.

Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.

En nu zelfs naar 60% minder broeikasgassen in 2030.

 

50PLUS vindt dat allemaal geweldig maar vreest dat papier geduldig is.

Het is zoals met het voorbereiden van examens.

Je weet verdomd goed dat er een deadline is en dat je een examen moet doen.

Maar ruim de tijd nemen om het voor te bereiden, dat doen maar weinig mensen.

De meesten werken zich op het laatste moment helemaal de blubber.

Om vervolgens net of misschien net niet het examen af te leggen.

 

50PLUS vreest dat het met onze uitstootvermindering ook zo zal gaan.

The sky is the limit.

Maar de werkelijkheid zal echt nog wel wat voeten in aarde hebben.

 

50PLUS is voor een hoog ambitieniveau.

En als 60% haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is, gaat 50PLUS daarvoor!

 

 

Delen via: