Rotterdamdag!

6 juni 2019

Initiatiefvoorstel Rotterdamdag.

 

Aanleiding

Dag van de Arbeid

In Europa zijn op deze 1 mei vele optochten en parades te zien en deze dag gaat in veel landen gepaard met een vrije dag. Hier in ons land blijft het relatief stil en gaat de dag als bijna elke andere dag gewoon voorbij. De dag van de Arbeid vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Oorspronkelijk ging deze dag om demonstraties voor betere arbeidsomstandigheden. In 1890 nam ook de internationale socialistische beweging het over om te demonstreren voor de invoering van de achturige werkdag.

Sinds een paar jaar probeert vakbond FNV de dag van de arbeid weer nieuw leven in te blazen. En volgens FNV gaat het langzaamaan weer meer leven. Wat hun betreft is het een dag waar werkenden stil kunnen staan bij het belang van arbeid.1 Een dag om de geboekte successen in arbeid te vieren maar ook een dag om vooruit te kijken naar wat er nog moet gebeuren op het gebied van werk.

Een dag van bezinning en waardering voor de gemeenschappelijke factor: Arbeid.

Arbeid in relatie tot armoede.
Arbeid in relatie tot de schuldenproblematiek.
Arbeid in relatie tot Zorg.
Arbeid omdat het voor ons allemaal opgaat en een verbinding vormt tussen alle Rotterdammers.
Rotterdam is immers altijd een arbeidersstad geweest.

Gemeenteambtenaren hebben in Rotterdam een lange tijd wel vrij gehad ter viering van 1 mei. Waarom nu niet weer? Als de grootste werkgever van de stad, en gezien bovengenoemde redenen, zijn wij het baken voor herinvoering van de Dag van de Arbeid als Rotterdamdag.

 

Wat willen wij

Rotterdam is van origine een echte arbeidersstad. Tevens ook de reden waarom er elk jaar nog vieringen zijn in Rotterdam om de dag van de arbeid te omarmen.

50PLUS Rotterdam wil dat 1 mei weer een erkende feest/vrije dag wordt. Wij zien de kans om de Rotterdamdag door te voeren op deze 1 mei, en daarvoor in de plaats Goede Vrijdag als verlofdag te laten vervallen.

De Rotterdamdag is een dag voor alle Rotterdammers, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, religie en sociale achtergrond. De sociale partners beslissen uiteraard welke feestdagen ook daadwerkelijk vrije dagen zijn en zodoende worden opgenomen in de respectievelijke CAO’s.

In nieuwere CAO’s wordt dit al gedaan; in bijvoorbeeld de nieuwe CAO voor schoonmakers1. Er zou dus ruimte, mogelijkheid en animo kunnen zijn om 1 mei; de Dag van de Arbeid, weer in te voeren. Een vrije Rotterdamdag op 1 mei voor iedereen, draagt bij aan grotere verbinding tussen alle Rotterdammers.

5 mei is bijvoorbeeld een van de erkende feestdagen opgenomen in de algemene termijnen wet2, maar is ook niet voor iedereen een vrije dag. Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Deze dag wordt in CAO’s of in de arbeidsvoorwaarden opgenomen. Alleen zijn de rijks- en de meeste ambtenaren wel vrij op 5 mei om het belang en de waarde van de herdenking hiervan te onderstrepen. Daarbij heeft het kabinet, in zijn rol als werkgever van de rijksambtenaren, ook bepaald dat op 5 mei (waar mogelijk) de rijksdienst zoveel mogelijk gesloten zal zijn.

 

Juist in de positie van onze gemeente is het belangrijk om ook het belang van werk te onderstrepen. Hiermee erkennen wij de ongelijkheden in en de effecten van arbeid zoals:

  • Werkgelegenheid voor jong en oud,
  • Minder vaste arbeidscontracten,
  • Armoede,
  • De schuldenproblematiek,
  • Leeftijdsdiscriminatie,
  • Gelijke betaling
  • En al het andere wat in het belang van arbeid naar voren komt.

Juist als grootste werkgever van de stad kan de gemeente Rotterdam dit belang aanhalen 1 mei weer in te voeren als een gemeenschappelijke Rotterdamdag.

Waar de Dag van de Arbeid eerder symbool stond voor betere arbeidsomstandigheden, is er nog steeds reden om deze dag in zijn symbolische waarde te eren. Het is zeker belangrijk om stil te staan bij hoe ver wij zijn gekomen, desalniettemin zijn er nog steeds ongelijkheden waarvoor gestreden kan worden. Goede arbeidsvoorwaarden zijn essentieel, de laatste jaren zijn echter veel van de verworvenheden op dat gebied teloorgegaan.

Vandaar de herinvoering van deze symbolische Rotterdamdag als feest/vrije dag.

Om de banden tussen de Rotterdammers te versterken.
Om het solidariteitsgevoel aan te scherpen.
Om een bewustzijn te creëren.

Om een dag te hebben waarbij overeenkomsten belangrijker zijn dan de verschillen.

50PLUS Rotterdam stelt voor aan het college van burgemeester en wethouders dat zij zich, per voorbeeld, aansluit bij dit voorstel. Zodoende op te roepen tot de sociale partners om samen te komen en nieuwe afspraken te maken over 1 mei in de CAO’s. Rotterdam mag namelijk haar eigen collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten. Die moet alleen wel dezelfde looptijd hebben als de landelijke. De loonsverhogingen zijn gelijk. De lokale CAO loopt van 1 februari 2002 tot 1 april 2003.

 

Financiële consequenties

Het initiatiefvoorstel heeft geen directe financiële consequenties.
Het opnieuw invoeren van 1 mei; Rotterdamdag als feestdag en vrije dag is mogelijk binnen de bestaande budgetten als 1 mei in de plaats komt van een andere feestdag. Door Goede vrijdag te laten vervallen als verlofdag. In een stad zo divers als Rotterdam is Goede vrijdag qua betekenis belangrijk voor de inwoners met een Christelijke achtergrond. Het mooiste van feestdagen is dat deze dagen vaak voor verbinding tussen de mensen zorgen, en wat is er nu meer verbindend dan een dag die geldt voor ieder mens ongeacht achtergrond, zoals 1 mei? Een dag waarbij etnische achtergrond, culturele achtergrond en religieuze achtergrond niet uitmaken. Het belang van arbeid en achterliggende voor en nadelen hiervan gaat voor elk persoon op. Het belang om stil te staan bij scholing&werk, goede arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor iedereen en goede economische omstandigheden, geldt voor iedere Rotterdammer.

Het initiatiefvoorstel heeft op een 7-jarige basis zelfs eventueel een financieel voordeel. Aangezien 1 mei in 7 jaar maar 5 keer op een doordeweekse dag valt in tegen stelling tot goede vrijdag, die elk jaar op vrijdag wordt gevierd. Het is natuurlijk aan de sociale partners op welke manier zij deze ruil zouden realiseren en dit op kunnen nemen in de desbetreffende CAO’s. Maar dit zou kunnen beginnen bij de Rotterdamse gemeente zelf als zij dit voorstel omarmt.

 

DE ROTTERDAMDAG VOOR EN DOOR IEDEREEN!

Delen via: