Column: Rekenkamer in kwaad daglicht? Dat is barbaars

27 januari 2019

De conclusies van het rekenkamerrapport ‘Voor het blok gezet’, het onderzoek naar de gemeentelijke besluitvorming rondom de projectontwikkeling van het Schiekadeblok liegen er niet om. De meest prominente hoofdrolspelers zijn natuurlijk Carl Berg huidig financieel directeur van Feijenoord City en Adriaan Visser als wethouder van het huidige college belast met grote projecten als Feijenoord City en het Warmtebedrijf. In deze al jaren durende soap waarvan de conclusies nu vastgelegd zijn in het rapport ‘Voor het blok gezet’ krijgen beide heren in hun rol als topambtenaar in 2009, er stevig van langs.

Een van de conclusies die mij als raadslid direct wakker doen schieten is dat opeenvolgende colleges de raad meermaals onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd. Ook een nogal stevig conclusie die bij mij de haren op de armen overeind doen staan is dat de financiële beheersing van het dossier Schiekadeblok ruim te kort schiet. Verder was de gemeente geen gelijkwaardige partner in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar en de banken.

Voor mij duidelijke signalen. Vanaf de start van deze raadperiode maak ik mij hard voor een open en transparante politiek. Al dat gekonkel in achterkamertjes en slechts de raad onder geheimhouding informeren over belanghebbende zaken maakt de controlerende rol van een gemeenteraadslid praktisch onmogelijk. Zo wordt het wel heel makkelijk voor een bestuur om zich te gaan gedragen als een zonnekoning en te gaan ondernemen met gemeenschapsgeld. Waar een ondernemer uit de markt persoonlijk verantwoording neemt over het bedrijf en afrekenbaar is op de resultaten van het bedrijf, leggen colleges met medeweten van hun coalitiefracties de raad het zwijgen op door informatie achter te houden en door geheimhouding te eisen. Ik hou mijn hart vast over projecten als Feijenoord City en het Warmtebedrijf.

Niet te bevatten dat de coalitie bij monde van mevrouw Eskes van het CDA dat allemaal zomaar onder het vloerkleed wil vegen door de Rekenkamer zwart te maken. Waar haalt de coalitie het lef vandaan om een gerenommeerd instituut als de Rekenkamer monddood te maken door de handelswijze van de Rekenkamer in een kwaad daglicht te zetten.

Wat een blamage en wat een armoedige vertoning om in plaats een breed politiek debat aan te gaan met de raad en het college, de controlerende taak van een rekenkamer zo ter discussie te stellen. De Rekenkamer Rotterdam ondersteunt de raad door kritisch maar gegarandeerd onafhankelijk onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Het lef om dat aan te vechten is ronduit barbaars en vormt de basis van een bananenrepubliek.

Tekenend voor een coalitie waar de arrogantie, de ongeloofwaardigheid en de onbenulligheid vanaf druipt. Een coalitie die de democratie zo ter discussie stelt, is wat mij betreft stevig bezig met een politieke zelfmoord. Zo’n coalitie is een onwaardige vertegenwoordiging van de samenleving. Het is daarmee eerder een toonbeeld van onkunde en is kenmerkend voor een volledig gebrek aan politieke voelhorens.

Of gaat het hier over een kat in het nauw die rare sprongen maakt?

 

 

Dagblad010
Delen via: