Column: Parkhavenbesluit: deze komedie krijgt staartje

1 februari 2020

Al anderhalf jaar lag het ontwikkelingsplan ‘Parkhaven’ op het bureau van de wethouder en in plaats van het opstellen van een zorgvuldige nota van uitgangspunten heeft hij zijn tijd besteed om de raad om de tuin te leiden. Met als pijnlijk gevolg dat dit ontwikkelingsplan zonder gedegen onderbouwing nu uitgevoerd kan gaan worden.

Uit het niets was er een nieuwe werkwijze, een unsolicited proposal, een ongevraagd voorstel. Met eraan vastgekoppeld een nieuw instrument: het gemeentelijke toetsingskader. Zo moest het doodordinaire anderhalf jaar oude ontwikkelingsplan door de raad gejast worden. Dus met een toetsingskader dat niets om het lijf heeft, zo zacht als boter is, onvolkomen en onvoldragen.

En als je daar dan als raad serieus je bedenkingen bij uit in de vakinhoudelijke commissie wordt dat afgedaan met dat het college het al heeft vastgesteld en dat je met moties en amendementen het in de raad maar moet zien te veranderen. Dat is dus ondermijning van een democratisch recht. Als je op een voorstel van het college minstens 5 amendementen moet maken kun je met recht spreken van een onvolkomen en onrijp voorstel. Elk zichzelf respecterend bestuurder neemt dan het voorstel terug en past het aan. Maar wethouder Kurvers niet.

Het is er afgelopen donderdag met een gebruikelijke coalitiemeerderheid doorheen gesjeest. Schandalig. Er is niet eens de moeite genomen om aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te vragen of de vier monumenten waaronder de Euromast het wel kunnen verdragen dat zo’n enorme bouwopgave met 640 woningen daar komt?

In anderhalf jaar bedenk je niet één keer dat die kademuur die voor dit megalomane plan ligt één grote gatenkaas is en op instorten staat. Kan die krakkemikkige muur dat heien van die torens wel verdragen? Trouwens die ontwikkelaar gaat natuurlijk nooit het beloofde groen, al die enorme bomen op die kademuur realiseren zolang die muur niet opgeknapt is.

Wat een komedie

Een leuk gebruik van het park kunnen de Rotterdammers de eerstkomende vijftien jaar wel op uw buik schrijven. En dan kan wethouder Groen nog zo’n glossy Groenoffensief schrijven, maar in plaats van 20 ha extra groen verliest wethouder Groen hier zomaar met een pennenstreek 4,5 ha aan groen. Zo bont heb ik het nog nooit meegemaakt. Wat een komedie.

En in anderhalf jaar tijd bedenk je als wethouder ook niet één keer dat het hier qua luchtvervuiling en geluidsoverlast om het meest vervuilde stukje Rotterdam gaat. Hier gaat de levensverwachting niet zeven jaar korter worden maar door vergiftiging met de dampen en de herrie uit de Maastunneltracé wordt de levensverwachting zeker nog veel korter.

Hier gaan die verpleger, die laborant, die secretaresse uit het Erasmus MC niet wonen meneer Lansink van de VVD. Naast dat de prijzen binnen mum van tijd de pan uit zullen gaan rijzen. En ook de arts, de psychiater, de directeur uit het Erasmus MC zullen er niet over peinzen om zo duur in zo’n ongezonde leefomgeving te gaan wonen.

En wat het meest schandelijke aan deze hele vertoning is dat in anderhalf jaar tijd dit college niet één keer de moeite heeft genomen om een draagvlakmeting te doen onder de omwonenden in de omliggende wijken.

Je als stadsbestuur niet verantwoordelijk voelen om de omgeving te informeren en draagvlak te peilen is ronduit schaamtevol. Onder geen beding is die verantwoordelijkheid voor de participatie door te schuiven naar de initiatiefnemer van een ontwikkeling. En dat de commissiezaal vol zat bij de inhoudelijke behandeling mevrouw Eskes van het CDA, was geen blijk van participatie maar juist een stevige blijk van heftig protest!

Delen via: