Wijkteams & Kwetsbare Personen

18 september 2019

De wethouder stelde in oktober 2018 dat de wijkteams in zijn hart zitten.

Dat is mooi, maar of verbeterde resultaten daaraan liggen of aan de tomeloze inzet van de wijkteams is een boeiende vraag die ik toch maar in het voordeel van de medewerkers van de wijkteams wil laten uit vallen.

Er gaat veel beter sinds het Rekenkamerrapport en dat is mooi, goed en prijzenswaardig. Of we met het Rekenkamer rapport de eerste helft mogen afsluiten en nu in de tweede helft, het consolideren terecht zijn gekomen betwijfel ik. Daarvoor is de uitdaging waar de wijkteams voor staan te groot.

Ik zou liever spreken van een gestage ontwikkeling waar we met de vinger aan de pols steeds een beetje beter voor onze Rotterdammers kunnen zorgen.

Een woord dat ik veel tegenkwam in de teksten is het woord stress. De constante spanning waar Rotterdammers met Multi problematiek mee te maken hebben, stress om geld, werk, gezin of wat dan ook en vaak een combinatie van die zaken.

Het aanpakken van die stress om ruimte te geven om weer echt na te kunnen denken heeft de hoofdprioriteit en het is goed om in het rapport van de EUR te lezen dat daar de eerste zes weken van een hulpverleningstraject de aandacht naar uit moet gaan. De zorgen over nemen, ruimte geven, lucht geven aan het leven in crisis.

Ondanks alle goede verhalen zijn er zorgen voor de toekomst. Het feit dat er geen ruimte in het werk is om aan preventie te doen, dat de wachtlijsten niet langer worden, maar er wel nog steeds zijn, dat wachten op een intake nog te lang duurt, dat hulpvragers eigenlijk steeds te laat bij de wijkteams aan de bel trekken. Kortom we zijn er nog lang niet, maar ik geloof dat er met vereende inzet veel mogelijk is.

In de rapportage van het college is veel aandacht voor wat goed en beter gaat, dat is logisch, en ook fijn dat daarin aandacht is voor wat beter moet.

In het rapport van de EUR lees ik vele verbeterpunten, ik noem er een aantal en wil graag van de wethouder weten of en welke van de verbeterpunten hij van het EUR-rapport overneemt en hoe hij die wil gaan realiseren.

Schokkend vindt 50Plus het dat de helft van de cliënten die zijn geholpen hun leven niet verbeterd of soms zelfs verslechterd vindt. Vooral het gebrek aan perspectief is daar een oorzaak van. In het masterplan Ouder en Wijzer worden geestelijk raadsmannen en -vrouwen ingezet. Overweeg de wethouder om deze ook beschikbaar te stellen voor de wijkteams? Want zei de Oostenrijkse psychiater Frankl al niet dat de reden voor afwijkend gedrag vaak te vinden is in het feit dat die persoon geen zin aan het bestaan kan geven?

De samenwerking tussen de verschillende hulpverleners in de wijk moet beter, daar worden aanzetten toe gedaan, maar wat opvalt is het gebrek aan onderling respect voor elkaars deskundigheid. Hoe gaat de wethouder daarmee aan de slag? Want juist in de onderlinge verhoudingen lossen veel problemen zich vanzelf op, of ontstaan juist.

Verder lijkt de druk van regels en protocollen goede samenwerking in de weg te staan, de schrapsessie zullen vast wat opleveren, maar ik zou de wethouder willen vragen om hier vinger aan de pols te houden en het niet bij de schrapsessies nu te laten, maar dit een terugkerend gebeuren te laten zijn. Ziet hij dat ook zo?

En dan de VGA; voor veel organisaties en vooral voor cliënten een gedrocht dat goede samenwerking en gegevensuitwisseling in de weg staan. Zelf denk ik dat we te gespannen omgaan met deze wet. Juist bij dienstverlening aan Rotterdammers met Multi problematiek moet uitwisseling van gegevens en samenwerking optimaal zijn, er is al stress genoeg. Ik zou de wethouder willen vragen de VGA nog eens goed te bestuderen en dan met name het hoofdstuk dat gaat over functionele gegevensuitwisseling.

Verder ben ik benieuwd naar hoe de wethouder over de aanbeveling van het EUR-rapport denkt waarin verwezen wordt naar Enschede en waar medewerkers van het wijkteam daar de bevoegdheid hebben om zelf aanvullende bijstand of uitkeringen toe te kennen. Hier gaat misschien een andere wethouder over, maar dat moet onderling toch op te lossen zijn?

Het is goed dat de wijkteams in het hart van de wethouder zitten, maar zonder hoofd wordt het daar niks.

Jammer dat er geen toezeggingen zijn gedaan, 50PLUS overweegt daarom moties in te dienen.

Delen via: