Warmtebedrijf

12 september 2019

Voorzitter,

 

Het Warmtebedrijf een never ending story helaas.

Het Warmtebedrijf dat een blok aan het been van deze raad wordt.

Als raad komen we maar niet tot doortastendheid in wat, hoe en wanneer we gaan ingrijpen in het Warmtebedrijf.

De raad heeft net voor de zomer wederom een liquiditeitssteun aan het Warmtebedrijf verleend.

De raad (zeer tegen de wens in van 50PLUS Rotterdam) is notabene bezig met het uitwerken van een tiental scenario’s om te bezien hoe het Warmtebedrijf te redden.

Er komt een onderzoek vanuit de Rekenkamer aan.

In het najaar gaan we met een grote zekerheid waarschijnlijk een enquête houden over het Warmtebedrijf.

En dat alles maakt voorzitter, zo ontzettend duidelijk dat het Warmtebedrijf een noodlijdende organisatie is!

En wat schetst onze verbazing

Vanaf juni tot nu zijn er allerlei bewegingen aan het plaatsvinden waarvan de raad in ieder geval beter betrokken had moeten worden.

Hoe bijzonder pijnlijk om een volledig autonome en geïsoleerde ontwikkeling met de Gasunie, met Economische Zaken, met andere gemeenten te zien plaatsvinden terwijl het Warmtebedrijf en het participatiefonds totaal niet betrokken zijn.

Erger nog, ze worden zelfs niet eens genoemd in de brief van de Minister.

50PLUS Rotterdam vindt dat de wethouder de raad veel beter en uitgebreider moet meenemen in de hele gang van zaken.

Het feit dat we hier in de raad heel veel geheim doen maakt het zeker ook niet makkelijker om ons te informeren dat beseft 50PLUS Rotterdam zich maar wat goed!

50PLUS Rotterdam heeft een aantal vragen aan de wethouder:

  1. Wanneer is het gesprek met de minister geweest?

 

  1. Hoe passen wij de Gasunie in de hele structuur van het Warmtebedrijf in?

 

  1. Waarom zijn de Oostlandgemeenten ineens nu wel partijen die betrokken worden bij het Warmtebedrijf?

 

  1. Welke mogelijkheden zijn er om Rotterdam aardgasvrij te maken?

 

  1. Welke rol speelt Uniper in de hele continuering van de warmtelevering aan Leiden?

 

  1. Wat is het effect van de PAS op de hele ontwikkeling van de aanleg van warmteleidingen?

 

  1. Waarom komt de wethouder pas nadat het in de media bekend wordt, Economische Zaken de tweede Kamer informeert en nadat de raad het agendeert met een toelichtende brief op 10 september?

 

  1. In de brief van de minister wordt in het geheel het Warmtebedrijf en het Participatiefonds volledig doodgezwegen. Erger nog, in het schrijven van de minister heeft 50PLUS Rotterdam het idee dat de Gasunie de rol van het Warmtebedrijf overneemt. Heeft de wethouder in zijn overleg met de minister, met Economische Zaken de rol van de gemeente Rotterdam de rol van de Provincie onder de aandacht gebracht?
Delen via: