Warmtebedrijf – Raad

14 oktober 2021

Voorzitter,

 

50PLUS Rotterdam zag dit voorstel van het college niet aankomen

 

En dat terwijl 50PLUS Rotterdam toch al 4 jaar groot tegenstandster is van het Warmtebedrijf

 

En 50PLUS Rotterdam groot pleitbezorgster is geweest om een enquetecommissie over het Warmtebedrijf op te tuigen

 

En toen die enquetecommissie er kwam ook haar verantwoordelijkheid nam om er aan deel te nemen

 

En de aanbeveling ‘Stoppen met het Warmtebedrijf is geen falen’ is een aanbeveling die 50PLUS Rotterdam uit het hart gegrepen is

 

50PLUS Rotterdam complimenteert dan ook het college dat die het lef heeft om deze stap dan ook nu te nemen

 

Want ondanks dat 50PLUS Rotterdam het een prima zaak vindt dat we zolang als we nog restwarmte hebben deze aanwenden als energie

 

Vindt 50PLUS Rotterdam het geen taak van een overheid om een dergelijk Warmtebedrijf aan te sturen

 

En met de keuze om ook nog betrokken te worden bij het aanleggen van warmteleidingen buiten Rotterdam is Rotterdam letterlijk en figuurlijk over haar grenzen heen gegaan

 

50PLUS Rotterdam wil echter zeker niet alle schuld op de schouders van de gemeente laten rusten

 

Want 50PLUS Rotterdam heeft geen goed woord over voor de private partijen, het bedrijfsleven dat jarenlang profiteerde en zich verrijkte aan het Warmtebedrijf nu geen risico willen lopen en het afschuiven aan de gemeente

 

Ook de provincie Zuid-Holland die wel vooraan stond om de gemeente Rotterdam in het avontuur van het aanleggen van warmteleidingen in Zuid-Holland mee te zuigen

 

maar zelf geen cent in wilde garanderen en nu alles in de schoenen van Rotterdam wil schuiven verdient geen schoonheidsprijs

 

Dit maakt dat 50PLUS Rotterdam trots is dat nu voor het exit scenario gekozen is

 

Hadden we dat maar 15 jaar eerder gedaan

 

Want beter ten halve gekeerd dan ten dele gedwaald

 

In de commissie zijn de vragen al gesteld maar toch sluit ook 50PLUS Rotterdam zich nogmaals aan bij alle vragen die er gesteld zijn en misschien formeel toch nog door de wethouder in deze raad beantwoord kunnen worden

 

Wethouder kunt u nogmaals aangeven hoe het exitscenario eruit gaat zien?

 

Kan de wethouder aangeven hoe ze de raad mee gaat nemen in de uitvoering van deze hele ontwikkeling?

 

En tenslotte hoe gaat nu verder verlopen voor al die projecten, voor al die woningen, voor al die mensen in Rotterdam die afhankelijk zijn of worden van restwarmte?

 

Tot zover in eerste termijn voorzitter

Delen via: