Warmtebedrijf – Raad

17 juni 2021

Voorzitter,

Het Warmtebedrijf ook een zo’n doorlopend verhaal waar maar geen eind aan wil komen staat vandaag wederom op de agenda. Nu met het verzoek van de wethouder om door te mogen gaan met de uitwerking van het scenario WLQ+ voorheen de Leiding door het Midden + genaamd.

50PLUS Rotterdam wil de wethouder bedanken dat naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering op dinsdag 01 juni jl. de wethouder het besluit heeft aangepast en niet meer spreekt over dat wij ergens weet van moeten hebben als gemeenteraad.

Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat alles zeer geheim gebeurt en dus kan 50PLUS Rotterdam er niet over meepraten

Bijzonder is overigens wel en ik heb dat vandaag al een aantal malen gezegd de provincie Zuid-Holland blijkbaar dezelfde informatie niet geheim heeft ontvangen en dus publiekelijk in nu.nl naast dat ze dreigen naar de gemeente Rotterdam ook de financiële informatie prijsgeven waar wij in Rotterdam krampachtig het etiket ‘geheim’ aanhangen.

Maar zoals gezegd, de besluitvorming of het Warmtebedrijf nu failliet gaat of het Warmtebedrijf doorgaat met het scenario WLQ+ laat voorlopig op zich wachten tot oktober.

50PLUS Rotterdam heeft er begrip voor dat het onderhandelen met die vele betrokken organisaties tijd kost, veel tijd kost en dat we dus alweer maanden achterlopen met de besluitvorming. Maar wat 50PLUS Rotterdam niet begrijpt is dat de wethouder ons nu toch alvast een besluit voorlegt. Weliswaar een besluit met opschortende voorwaarden maar dat is iets wat 50PLUS Rotterdam nog veel zorgen baart. Want ons college heeft een nieuwe term, een nieuwe kreet in het leven geroepen; ‘opschortende voorwaarden’ wat in mijn ogen niet meer en minder betekent dat als we nu tekenen we eraan vastzitten als het college vindt dat aan de opschortende voorwaarden is voldaan.

En voorzitter daar past 50PLUS Rotterdam voor.

50PLUS Rotterdam vindt dat Rotterdam helemaal nog nergens voor moet tekenen als de partners in dit project nog helemaal geen besluit hebben genomen. Ook anderen voorwaarden zoals de enorme onzekerheid over de Europese subsidies is voor 50PLUS Rotterdam reden genoeg om nu nog geen definitief besluit te nemen.  Dus voor 50PLUS Rotterdam betekent dat eigenlijk dat we nu helemaal nog geen besluit moeten nemen.

Het draagt niet bij aan een betere en duidelijkere besluitvorming. Het draagt niet bij aan de zorgvuldigheid van dit toch al zeer precaire dossier. En het besluit ,ook al is het onder opschortende voorwaarden, niet nu te nemen. Maar gewoon zoals het hoort pas te nemen als er ook duidelijkheid is over de opschortende voorwaarden.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam de motie van Leefbaar Rotterdam mede ondertekent met als consequentie dat  50PLUS Rotterdam tegen het voorstel van het college zal stemmen.

 

Delen via: