Gebeurtenissen rondom de jaarwisseling 2019-2020 (vuurwerkverbod)

30 januari 2020

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam is tegen al het vuurwerk; knal en siervuurwerk! Het is niet handhaafbaar om vuurwerkzones te hebben is ook dit jaar wederom gebleken. Het is niet handhaafbaar om alleen siervuurwerk toe te staan. Het is daarentegen heel eenduidig te handhaven dat er geen vuurwerk meer afgeschoten mag worden; vuurwerk de lucht in, hup de bak in!

Het blijkt dat vuurwerk iets oorlogszuchtig los maakt bij mensen leert de praktijk ook nog. Vuurwerk is een legitimatie om minimaal 1 dag maar vaak meer dagen in het jaar gelegitimeerd om oorlogje te spelen in de wijken van Rotterdam.

Voor 50PLUS Rotterdam geldt heel duidelijk, elk slachtoffer is er een te veel. En jaarlijks zijn er echt wel meer dan een slachtoffer

Geen feest, hoe mooi, hoe traditioneel dan ook is dat het waard!

Natuurlijk zijn er heel veel welwillende Rotterdammers die gewoon een mooi traditioneel feest willen vieren maar helaas zijn die zeker heden ten dage niet meer in de meerderheid.

Met het wijzigen van tradities heeft overigens 50PLUS Rotterdam niet zo’n moeite mee. Alles is onderhevig aan voortschrijdend inzicht, aan veranderingen, aan aanpassingen. Gezien het feit dat blijkbaar met vuurwerk het respect, de zorgvuldigheid en de voorzichtigheid zoek raakt moeten de goeden maar onder de kwaden lijden.

Voorzitter, dus een totaal verbod is op zijn plaats.

Met een totaal vuurwerkverbod zal daarmee zeker 3/4 van het vuurwerk uit de stad gaan verdwijnen. De vele nette inwoners van de stad zullen namelijk geen vuurwerk meer kopen omdat ze het niet mogen afschieten. De inschatting van 50PLUS Rotterdam is dat er wel weer nieuwe en net zo’n mooie tradities bij het Oudejaars en Nieuwjaarsfeest zullen ontstaan!

Laten wij als Rotterdam maar een breekijzer zijn richting het Rijk.

Uiteraard is 50PLUS Rotterdam er niet op tegen dat er professionele vuurwerkshows komen.

In elke wijk een vuurwerkshow gaat 50PLUS Rotterdam echter veel te ver want 50PLUS heeft er toch bezwaar tegen in een tijd waar er zoveel armoede in Rotterdam is dat we zomaar zoveel belastinggeld van de inwoner de lucht in schieten!

50PLUS Rotterdam geeft de credits van dit totale vuurwerkverbod graag aan meneer Leewis die dit al jaren met GL aankaart. 50PLUS Rotterdam is daarom graag de medeondertekenaar van de motie die GL hierover indient. En het heeft haast dit voorstel want daarmee is het voor de hele vuurwerkbranche ook duidelijk wat er te gebeuren staat. Dus een snelle aanpassing van de APV (Algemene Politie Verordening) is ook wenselijk.

Tenslotte voorzitter,

Als mijn telling juist is kan de heer Karremans deze keer niet net als vorig jaar zand in de raderen gooien want we hebben de VVD deze keer echt niet nodig om het totale vuurwerkverbod voor elkaar te krijgen!

Delen via: