Het Woonbeleid in Rotterdam – Raad

20 oktober 2022

Voorzitter,

 

Dit college is er wederom in geslaagd een Voortgangsrapportage over uw achterhaalde Woonvisie te maken, die niet klopt

Terwijl de Rekenkamer in haar rapport Thuis in cijfers het college erop wijst dat de cijfers over de voorraad sociale woningen op drijfzand zijn gebaseerd

Volhardt het college in de bewering dat de Rotterdamse woningvoorraad voor 58,1 procent bestaat uit sociale woningen

Tegen beter weten in stelt het college opnieuw dat er in Rotterdam ruim 40.000 woningen zijn van particuliere huiseigenaren met huren onder de 763 euro

 

Deze cijfers komen voort uit nietszeggende, geheel vrijblijvende enquetes onder huisbazen

Huisbazen die natuurlijk verzwijgen dat zij woekerprijzen vragen voor hun woningen

Bovendien blijft dit college de piepkleine studiootjes in projecten als

de Startmotor, Our Domain en de Lee Towers

optellen bij de sociale voorraad

 

Zelfs de minister waarschuwde het college vorig jaar al om daarmee te stoppen.

Geen televisieprogramma kan het tij keren

Dit college gaat er gewoon mee door

En schets een veel te rooskleurig beeld van de hoeveelheid betaalbare woningen

 

Ook de 336 woningen in de Lee Towers, die bij de oplevering in 2019 onder de liberalisatiegrens zaten,

en waarvan de huur inmiddels is verhoogd naar prijzen boven de 850 euro, blijft ook deze wethouder beschouwen als sociaal.

Onbegrijpelijk!

 

Voorzitter,

 

Het predikaat sociaal voor al die 40.000 woningen is sowieso al volkomen misplaatst.

Die woningen worden niet passend toegewezen aan de doelgroep sociale sector

Niet de arme drommels maar de expats

De kinderen van rijke ouders, die zich garant stellen voor het betalen van de huur en de gigantisch forse servicekosten,

Die bewonen deze zogenaamde 40.000 sociale woningen

 

Voorzitter,

Ook het bod waarmee dit college regiogemeenten onder druk wil zetten om meer sociale huurwoningen te laten bouwen borduurt voort op ondeugdelijke berekeningen

Waarom dit college op de ingeslagen weg verder gaat, is een compleet raadsel

En ronduit verwerpelijk

 

Daarom dient 50PLUS een motie in de particuliere woningen in de nep sociale sector niet langer mee te rekenen met de sociale voorraad

 

Voorzitter,

Ook is 50Plus bezorgd over Delfshaven

Om onbegrijpelijke redenen geldt op het Coolhaveneiland, dat deel uitmaakt van de CBS buurt Delfshaven, geen opkoopbescherming

Beleggers kunnen daardoor nog steeds hun slag slaan met hun buy to let-praktijken

 

In de 1e IJzerstraat staat sinds deze week een slecht onderhouden woning met een tot slaapzaal te verbouwen kelder.

Vraagprijs twee ton

Prima handel voor commerciële huisbazen

Onze motie Opkoopbescherming in Delfshaven moet daar een einde aan maken.

Nog liever gisteren dan vandaag.

 

Voorzitter,

 

Een ander punt van zorg is de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans

Een net als de Woonvisie achterhaald stuk

Corporaties maken hun bezit in 19 wijken duurder

Daarvoor in ruil zouden zij grondlocaties voor het bouwen van sociale huurwoningen krijgen

Maar de uitgifte van die gronden loopt achter

 

Om die reden moet het duurder maken van die 19 wijken stoppen.

College maak in overleg met huurdersorganisaties van de betrokken corporaties nieuwe overeenkomsten (BOK’s)

Stop met het optrekken van de huur van duizenden goedkope woningen

Zonder dat daar een verbetering van die woningen tegenover staat

 

Tenslotte voorzitter

 

Wil 50PLUS Rotterdam graag inzage in de notulen van het POR

Delen via: