Voortgangsrapportage Ouder en Wijzer – CIE ZOCS

19 januari 2022

Het is vandaag 19 januari en over twee maanden weten we hoe de samenstelling van de nieuwe raad eruit ziet, ijs en weder dienende zijn wij van 50Plus weer van de partij en dat is ook nodig. Want deze voortgangsrapportage leest als een erfenis waarbij ‘Heel de stad’ de erfgenaam is. Hier heb je het en doe er iets moois mee. Dat was ook precies waar we van 50Plus Rotterdam bang voor waren bij de presentatie van Ouder en Wijzer in september 2019: hoe zorgen we ervoor dat het plan, dat alle initiatieven en experimenten die een jaar in de maak zijn geweest geen stille dood sterven aan het einde van de collegeperiode? Een wat blijkt – en daarbij kijken we met een schuin oog naar het Rekenkamerrapport Broze bedoelingen – er zijn de afgelopen tijd een hoop proefjes gedaan, experimenten en pogingen om iets van de grond te krijgen, maar structureel is het niet. Heel de stad is nog niet verder dan een aanbesteding die bovendien ook nog eens fout is gegaan. In april 2018 was mijn eerste bijdrage voor 50Plus in de cie sociaal de brandbrief van Feyenoord over het welzijnswerk van Humanitas. Ik vrees dat een van de eerste bijdragen van 2022 zal zijn: Het gaat helemaal mis met de goede bedoelingen van Heel de stad, er gebeurt niets er is geen geld, geen personeel, geen vise, hooguit de plannen waar de partij de die aanbesteding heeft gewonnen mee aan de slag mag gaan. Kortom het testament van dit college is er een die tot niets leidt, niet duidelijk, geen richting en zoek het zelf maar uit. In mijn vak leidt dat tot rechtszaken, hier tot teleurgestelde burgers en afnemend vertrouwen in de politiek.

 

De eenzaamheid is niet verminderd met Ouder en Wijzer, Corona krijgt de schuld weer en voor een belangrijk deel ook terecht, maar ondanks het verzoek van 50Plus is er niet tussentijds gemeten en is niet duidelijk of de maatregelen van vóór Corona effect zouden kunnen hebben gehad. Volgens de Rekenkamer niet, maar we zullen het nooit weten. Of de nieuwe 75-plus huisbezoeken effect zullen hebben merken we later wel een keertje.

Of en wanneer de 8.000 ouderen profijt zullen hebben van de eenzaamheidsbestrijding in de toekomst zal uit het werk van de erfgenamen moeten blijken.

Dat we allerhande extra professionals moeten inzetten om eenzaamheid of zorgbehoefte op te sporen was niet nodig geweest als we de huismeesters hadden behouden, dat geldt ook voor de wijkrestaurants. Dit college heeft bewezen effectieve maatregelen afgeschaft om met surrogaat oplossingen hetzelfde te willen bereiken wat eerst vanzelfsprekend was.

 

Voorzitter, om niet opnieuw 81 moties te hoeven maken en vanwege de beperkte tijd enkele vragen aan de wethouder:

  1. In de verantwoordingsrapportage wordt genoemd dat er 16.000 woningen gepland staan die voor senioren geschikt zouden zijn. Geeft de wethouder ook de garantie dat deze woningen ook exclusief voor ouderen beschikbaar komen?

  2. De wethouder noemt in de verantwoordingsrapportage dat partijen door het personeelstekort gedwongen worden om samen te werken voor een efficiëntere personeelsinzet op wijkniveau. In hoeverre hebben zorgontvangers iets te zeggen over die samenwerking. We hebben hier vaak een veel gesproken over keuzevrijheid, welke keuzevrijheid blijft er als partijen gaan samenwerken? Ik boek een vlucht bij de KLM maar vanwege de samenwerking zit ik in een toestel van AlItalia, dat voelt toch anders en bedonderd, dat was mijn keuze niet.

  3. Wanneer gaan de door de wethouder genoemde 8.000 ouderen iets merken van de nieuwe aanpak eenzaamheid?

  4. Het klopt dat Corona een boost heeft gegeven aan de digitale vaardigheden van veel oude ouderen, de bottleneck bij digitale vaardigheden en e-health toepassingen blijft echter de taalvaardigheid van Rotterdammers en ouderen in het bijzonder. Hoe gaat de wethouder dit probleem te lijf? Welke garanties zijn er voor de toekomst?

  5. Welke succesvolle projecten draagt de wethouder in haar testament over aan Heel de Stad en zijn de middelen daarvoor beschikbaar en toereikend?

  6. Een belangrijke kritiek in het Rekenkamerrapport was dat veel doelstellingen van Ouder en Wijzer te kleinschalig waren en onvoldoende gefinancierd, waarom denkt de wethouder dat met Heel de stad het nu wel goed komt?

 

2.06 PRIO

 

Van PRIO worden we blij bij 50Plus, oplossingen zoeken, buiten de lijntjes kleuren, de Rotterdammer met zijn of haar problemen centraal stellen, dat past bij 50Plus. We zijn dan ook blij dat het experiment beschikbaar komt voor alle wijken en dus ook voor alle Rotterdammers die vermalen dreigen te worden tussen de regels en voorschriften.

 

Een paar opmerkingen vragen;

  • Opvallend is dat maatwerk ondanks dat het in alle stukken prominent genoemd wordt nog niet of nog steeds niet vanzelfsprekend is. Goed dat daar meer aandacht en inzet op komt. Wanneer mogen we die vanzelfsprekendheid wel verwachten?

  • Hoe wordt PRIO uitgerold naar de andere wijken? Wie begeleid dat en hoe zorgen we dat PRIO ook daar goed gaat werken?

  • Genoemd wordt dat er geleerd wordt van de problemen die regels veroorzaken en dat die regels dan (een beetje) aangepast worden. Waar moeten we hierbij aan denken, wat voor hindernissen or rigide regels worden geschrapt of versoepelt? En niet onbelangrijk hoe krijgen wij te weten wat er aangepast wordt en waarom?

Delen via: