Voortgang van het Welzijnswerk in Feijenoord door Humanitas

3 oktober 2019

Voorzitter,

Veel te lang,

Veel te traag,

Veel te vaag,

worden de problemen rond de inzet van Humanitas aangepakt.

De uitvoering van het welzijnswerk door Humanitas laat te wensen over. Het staat nu al 1,5 jaar met grote frequentie op agenda vanwege het niet op orde krijgen van de inzet van Humanitas. Bewoners, wijkraden, organisaties die actief zijn in de wijk ze staan met grote regelmaat hun ongenoegen te verkondigen in onze raad! Tegen beter weten in blijven we maar met elkaar dit moeizame traject met Humanitas en de wethouder lopen.

En voorzitter dat voelt gewoon niet goed. Het gaat in deze wijken om de meest kwetsbare mensen die er wonen. De steeds terugkerende negatieve geluiden uit de wijk moeten gaan stoppen. Het meest vervelende is dat de wethouder lijnrecht tegenover deze gevoelens vanuit de wijk en de raad staat. Dus voorzitter 50PLUS doet de naam van het zijn van een ouderenpartij en dus van het zijn van de wijste eer aan.

Wij hebben een viertal moties die;

  • een betere aanbesteding garanderen
  • het sollen met mensen stopt en de 3 R’s (rust, regelmaat en reinheid) garandeert
  • de wethouder en het college het welzijnswerk in Feijenoord beter laten volgen
  • en tenslotte voorzitter en dat is de belangrijkste, om uit de spagaat met de wethouder te komen over de verschillende gevoelens rond het geleverde werk van Humanitas wil 50PLUS een extern klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot Humanitas

Voorzitter,

Het welzijnswerk is van cruciaal belang voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en dat gesol en half werk leveren moet gebeurd zijn.

Delen via: