Voortgang aanbesteding Welzijn en Wmo-Maatwerkondersteuning -CIE ZOCS

23 juni 2021

Wat betreft de aanbesteding van het welzijnswerk heb ik grote vraagtekens. Ik lees de tekst en steeds zoomt “Feijenoord” in mijn gedachten. Ook toen in 2017 zal er een mooi pak papier met tekst zijn geweest en de beste bedoelingen, maar mijn god wat heeft dat slecht uitgepakt. De vraag die zich dan ook opdringt is: Hoe gaan we het nu beter doen? Ik lees dat er met vele partijen is gesproken met wijkraden en gebiedscommissies, maar wat ik hoor uit de samenleving is dat dit juist niet is gebeurt. Het maakt me nieuwsgierig naar met wie de wethouder dan gesproken heeft.

De grootste oorzaken van de problemen van Feyenoord waren de te grote ambities en slechte communicatie. Ik proef nu al dat dit weer het probleem gaat worden met de Rotterdamse burgers als slachtoffer. Ook bij de vorige aanbesteding was er een implementatie afgesproken van de oude naar de nieuwe aanbieder, waar vervolgens niets van terecht kwam. Ook bij de vorige aanbesteding zou er gesproken zijn met de burgers en hun vertegenwoordigers, niet gebeurt. Ook bij de vorige aanbesteding zal de gemeente goed vertegenwoordigd zijn geweest in de wijken en toch is het hopeloos mis gegaan.

In de tekst over de aanbesteding staat dat ook kleine aanbieders aan bod komen, maar dat blijkt uit de aanbesteding niet. Kortom ik word er nogal chagrijnig van. Wel mooie woorden maar weinig om vertrouwen van te krijgen.

Waar nog het meeste chagrijn zit is dat er door verschillende partijen en ook in onze motie Verandering doet pijn, gepleit is voor goed overleg met de betrokken partijen, geen grote ambities met grote verandering, maar geleidelijk kleine stappen zetten die iedereen bij kan benen en waar vertrouwen in is, waar draagvlak en behoefte aan is. En wat gaan we doen, na de aanbesteding gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers van de Rotterdammers in de wijken. Nee wethouder (via de voorzitter) dat doe je dus vooraf zodat je weet waar je op moet letten bij het gunnen van de opdracht. Zodat de Rotterdammers die met de nieuwe welzijnspartij te maken krijgen zich begrepen voelen. Nu ligt er een aanbestedingstraject waar in ieder geval veel vertegenwoordigers van Feyenoord zich niet in herkennen. Het zou mooi zijn en ook nodig dat tenminste de aanbesteding van Feijenoord on hold wordt gezet, dat eerst gesproken wordt met de vertegenwoordigers van de wijk voordat de volgende stap wordt gezet. Doet u dat niet uit uzelf dan zullen we daarvoor een motie indienen, de inspreker de heer Akkerman heeft al een voorzet gegeven.

 

Dan nog enkele vragen:

  • Krijgen de vertegenwoordigers van de wijken een stem in het aanbestedingsproces, in het besluit van de gunning?
  • In 2023 wordt het aanbestedingsproces geëvalueerd, maar ik mag toch hopen dat er al eerder een vinger aan de pols wordt gehouden, dat het implementatieproces nauwkeurig gecontroleerd wordt, dat het dit keer beter gemonitord wordt dan in 2017/2018, hoe gaat u dat doen?
  • Daarbij, neemt de wethouder in het nieuwe contract een way out op wanneer de dienstverlening onder de maat blijkt te zijn?
  • Vreemd is het dat de regels voor right to cooperate in juli worden vastgesteld, dat is vreemd omdat het aanbestedingsproces al loopt, Hoe kunnen de aanbieders daar dan op inspelen of zie ik dat verkeerd?
  • Waarom worden kleine aanbieders uitgesloten bij de aanbesteding terwijl in bij “kiezen voor lokaal maatwerk” er ruimte zou zijn voor kleine lokale aanbieders?
  • En misschien nog wel het meest belangrijk, waarom is er niets gebeurt met de ongevraagde adviezen van de wijkraad en de rayondirecteur Zuid Binnen?
Delen via: