Voorstel tot vaststelling van ‘Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030’

16 mei 2019

Voorzitter,

Het papier van de woonvisie en nu het addendum is geduldig maar het doet totaal geen recht aan de werkelijkheid van alledag.

De sky is the limit voor deze coalitie als het om woningen gaat.

 

Zeker als je ziet wat er allemaal bij elkaar opgeteld wordt om maar de ambitie op te schroeven.

Het gaat het om vervangingsopgaves, om nieuwbouw, om studenteneenheden, zelfstandig,

Ergens,

En het hou het mij ten goede voorzitter want er wordt getoverd met getallen door deze sloopwethouder dat het een lieve lust is,

komen we op zo’n 42.000 zelfstandige woningen en 2000 onzelfstandige woningen die er bij moeten komen.

En de ambitie is hoog dus dat moet allemaal gebeuren voor het jaar 2030.

 

Dat betekent dat dit college en vele volgende colleges ook nog jaarlijks 3500 woningen per en zo’n 170 studenteneenheden per jaar moeten gaan neerzetten.

 

Dat roept bij 50PLUS direct de vraag op hoeveel woningen het college het afgelopen beleidsjaar heeft gerealiseerd?

Hoeveel is er gemiddeld de afgelopen 12 jaar gebouwd?

Of de afgelopen 50 jaar?

Zeer relevante vragen waarvan ik op voorhand weet dat deze wethouder het antwoord niet heeft.

Deze wethouder kent slechts de uitdrukking

Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en dat heb ik gezegd

En dat is bouwen voor de middenklasse en de hogere klasse

 

Als ik de CBS-cijfers mag geloven voorzitter zijn er in 2017 en 2018 niet meer dan 1550 nieuwbouwwoningen er bij gekomen in onze stad

En zelfs teruggaande tot het jaar 2000 komt de nieuwbouw lang niet boven de 2000 woningen op jaarbasis.

Dus om nu iedereen maar helemaal hor en dol te maken met die enorme opgave van gemiddeld 3500 nieuwbouwwoningen op jaarbasis dat is totaal ziekelijk

De conclusie kan dan niet anders zijn dat dit college de samenleving een loer voor de ogen draait

 

En waarom vraagt 50LUS Rotterdam zich toch steeds af?

 

Nou voorzitter,

Dat doet dit college voorzitter om het verkooppraatje van 20% sociaal, 30% midden, 30% hoger en 20% top door de strot van de Rotterdammer te krijgen.

Dit college doet dat om te kunnen verantwoorden dat er wel heel veel gesloopt moet gaan worden.

Dit college doet dat om de wooncorporaties in de tang te nemen en te gebruiken en te dwingen om in te zetten op duur wonen waar die corporaties daar natuurlijk helemaal niet voor zijn.

 

Want voorzitter het gaat dit coalitie vooral om in te zetten op de woonvoorraad voor duur wonen.

En duur, voorzitter, is echt duur.

In het dossier Middenhuur praten we al over huren van €1000/maand alsof het niets is

In de koop is een woning van boven de €220.000 niets

 

Ik hoor het de heer Verheij nog zeggen in een van vorige raadsvergaderingen woningen van 220.000 euro waarvoor er inkomens van zo’n 49.000 euro op jaarbasis nodig zijn geen totaal probleem voor deze coalitie.

In een samenleving waar er steeds meer gescheiden wordt, waar mensen vaker alleen blijven stelt de heer Verheij voor dat we dus maar vooral moeten gaan samenwonen.

Want de gemiddelde jaarsalarissen van die geweldige middenklasse van politieagenten, verplegend personeel en onderwijzers waar deze coalitie haar nek voor uitsteekt komen niet boven de  29.000 euro uit en dus met twee inkomens kom je er wel.

Lekker liberaal waar je verwacht dat het vrije individu toch zelf mag bepalen hoe te leven en een overheid er slechts is om die levensstijl te faciliteren.

En als het dan toch niet lukt om een partner te vinden en mensen blijven alleen wonen stelt mevrouw Eskes van het CDA voor om alleenstaanden dan maar zo klein mogelijk te laten wonen.

Zo’n 50 m2 als ik mij nog goed herinner van de commissie. Volwassen inwoners die wij hoog achten moeten maar als studenten gaan wonen.

Te bizar voor woorden maar wel de realiteit huren van €1000 en koop van boven de 220.00 is heel gewoon voor deze coalitie.

 

In welke bubbel leeft u? Welke toekomstbeeld ziet u voor zich als we het over Rotterdam hebben?

Een stad met veel toerisme.

Een stad met de ene juppenwijk na de andere juppenwijk.

Een stad met een voetbalclub die vaker dan een keer in de 18 jaar kampioen wordt.

Verdomd het lijkt wel een klein Amsterdam als ik dat zo hoor.

 

Beste coalitie als dat uw streven is verhuis dan met uw boeltje naar 020.

 

Hier in 010 zijn wij gewone mensen.

Mensen die hard moeten werken om een klein modaal inkomen binnen te halen.

Mensen die graag met hun eigen volk in een buurt willen wonen; in een volksbuurt.

Mensen die buitenlands praten niet vanwege de toeristen maar vanwege de vele culturen die de stad verrijkt.

Mensen die als een legioen achter hun voetbalclub staan ook al halen we niet de de champion lague.

 

En daar horen ook de juiste huizen bij; sociale huurhuizen. Huren van maar maximaal €711.

De wooncorporaties trekken aan de noodrem en stellen dat ze uitgekleed worden en niet meer de functie kunnen vervullen waarvoor ze hier op aard zijn. Woningen met een sociale huurprijs dat is hun taak.

Maar nee wooncorporaties moeten hun goedkope woningen slopen.

Wooncorporaties moeten goedkope woningen samenvoegen.

En wooncorporaties moeten ook nog financieel bijdragen aan de koop van particuliere woningen.

 

En meneer Struijvenberg als u dan tot zeker wel 5 keer toe aan de wooncorporaties vraagt waarom wooncorporaties ook vinden dat de sociale voorraad om laag moet dan krijgt u natuurlijk geen antwoord.

Want meneer Struijvenberg de wooncorporaties vinden eigenlijk helemaal niet dat de sociale voorraad omlaag moet want daar zijn de wooncorporaties juist voor volgens hun wettelijke taken.

En dat zeggen ze ook al vanaf 2016;

ze waren tegen de Woonvisie 2030.

ze zijn tegen het addendum.

ze zijn tegen een financiële bijdrage voor de aankoop van de particuliere woonvoorraad.

 

Maar de wooncorporaties weten ook dat ze in de tang genomen worden door dit college.

Dat ze zwaar onder druk gezet worden door deze coalitie.

Dus ze polderen want de gemeente is natuurlijk als het er op aan komt toch de baas.

En er is geen gelijk speelveld waarin ze als echte projectontwikkelaars mogen gaan concurreren.

Dus blijft er weinig andere keus als mee te bewegen met dit college en wat water bij de wijn te doen.

 

Maar duidelijk is het wel; 9000 sociale huurwoningen komen we te kort.

En daar heeft dit college geen oog voor

 

Voorzitter,

Ik sluit af

 

 

 

De vergadering is hier terug te zien.

Delen via: