Voorjaarsnota – Raad

4 juli 2023

Voorzitter,

 

Het verantwoordingsdebat over

 

wat dit college gepresteerd heeft het afgelopen jaar

 

Is nog maar net achter de rug

 

Of we staan alweer voor de volgende uitdaging

 

En dat is wat dit college gaat presteren het komende jaar?

 

En gezien de zeer magere prestaties van het afgelopen jaar

 

Zijn de verwachtingen van 50PLUS niet erg hooggespannen

 

Maar dat het toch weer beroerder is dan wij hadden gevreesd

 

Dat is zeer verontrustend

 

Voorzitter,

 

Ik ga het vandaag niet hebben over de plannen om de bijstandsfraude

 

weer eens hoog op agenda te zetten

 

Het is alsof ik dan weer terug ben in de jaren tachtig

 

Toen we ook van de ene crisis in de andere vielen

 

En als enige antwoord daarop blijkbaar alleen konden bedenken

 

dat we de bijstandsgerechtigden moesten gaan aanpakken

 

Tuurlijk is het vreselijk dat er mensen zijn die niet terecht een uitkering trekken

 

Maar net als in die jaren tachtig

 

Hebben we het over nog geen 5 % van de mensen

 

Als we daar de wereld mee moeten gaan verbeteren

 

Zijn we wel diep gezakt

 

Overigens voorzitter

 

Net zoals we maar steeds in de woningbouw

 

onze mond vol hebben over het scheef wonen

 

ook minder dan 5 % die dat doet

 

mensen die zeker niet de schuld zijn van deze enorme wooncrisis

 

Nee voorzitter,

 

Vandaag ga ik het hebben over een college

 

Dat rucksichtlos gaat bezuinigen

 

Ruckzichtlos omdat gewoon een kaasschaaf of een botte bijl

 

Gebruikt wordt om geld bij elkaar te schrapen

 

Er zit geen visie achter

 

Geen beleid

 

Wel één rode draad is te constateren

 

Wie niets heeft krijgt nog minder

 

Wie het hardst het nodig heeft wordt nog minder geholpen

 

Want bezuinigen op belasting voor dure woningen heb ik nergens gelezen

 

Minder geld aan de renovatie Boymans van Beuningen zie ik nergens staan

 

Onze rijke havenbaronnen wat meer laten betalen kom ik nergens tegen

 

Een dure brug aanleggen daar wordt niet op bezuinigd

 

Maar inzetten op het slopen

 

(of moet ik sinds gisterenavond zeggen amoveren)

 

van tramlijnen in de stad

 

Daar draait dit college de hand niet voor om

 

Waarom laten we de MRDH ons de wet voorschrijven?

 

Waarom heeft de MRDH met de coronaperikelen in gedachte

 

geen nieuwe visie neergezet?

 

Voorzitter

 

Rotterdam heeft de meeste leenscooters in Nederland rondrijden

 

En Wethouder,

 

Dat is naast heel storend op de stoepen

 

Ook heel slecht voor ons OV

 

Als je vervoersbedrijf omvalt omdat er geen reizigers meer zijn

 

Vraagt dat toch om heroverwegingen

 

Over vernieuwde prioriteiten

 

Waar is ons daarop anticiperende nieuwe openbaar vervoerbeleid?

 

Openbaar Vervoer is de levensader van je stad

 

Is dat niet belangrijker dan

 

5 miljoen extra uittrekken voor verkeersveiligheid?

 

Voorzitter

 

Dit college wil goede sier maken

 

Met oude wijn in nieuwe zakken

 

Zoals het opzetten van allerlei hubs

 

Voor zo’n 8 miljoen euro gaan we in 33 jongerenhubs investeren

 

Gaan voorzitter

 

Want gedaan hebben we het nog lang niet

 

En 50PLUS vreest dat het net als bij de ouderenhubs

 

die er ook niet kwamen

 

Luchtfietserij wordt

 

Maar daarop vooruitlopend

 

Worden wel alvast bestaande initiatieven om zeep geholpen

 

Zoals Colour locale

 

Voedseltuinen, kinderparadijs Meidoorn,

 

Cultuurwerkplaats Tarwewijk, zorgvrijstaat

 

Worden allemaal zonder enige toelichting weggesaneerd

 

Het is het paard achter de wagen spannen

 

Met een dikke kaasschaaf wegbezuinigd

 

Pure kapitaalvernietiging

 

Maar wel pronken met een bombastisch ambtelijk veel te duur NPRZ

 

Die onze jongeren en ouderen degradeert tot tweederangsburgers

 

Voorzitter,

 

De sociale basis in de wijken biedt zekerheid

 

Daar werken betrokken vrijwilligers, initiatiefnemers jarenlang op dezelfde plek

 

Deskundigen die eenvoudig aan te spreken zijn

 

Daar worden jongeren, daar worden ouderen gezien

 

Daar doe je ertoe

 

En voorzitter

 

Die sleutel voor het beperken van zorgvragen

 

Saneren we met een dikke kaasschaafhaal weg

 

En dat voorzitter

 

Brengt mij bij het laatste en wel het meest schrijnende wat deze stad kan overkomen

 

Dit college gaat gewoon keihard 8,5 miljoen euro bezuinigen op armoedebeleid

 

En laat ik gelijk duidelijk zijn voorzitter

 

Een college en coalitie die aan een partijtje ver plassen doet

 

Naar alles en iedereen die dat ter discussie stelt

 

Door dit te goed te praten omdat ze toch maar de coalitie, het college zijn

 

Die het meest doet aan armoedebeleid

 

Is mijns inziens werkelijk geen knip voor de neus waard

 

In een periode waar we van crisis naar crisis gaan

 

Waar ontzettend veel inwoners in armoede terechtkomen

 

Is het college onwaardig  om dan aan dit soort windowdressing te doen

 

Om op deze wijze de ergste armoede sinds jaren

 

te vergoelijken en weg te wuiven

 

Neem je verantwoordelijkheid college

 

En ben eerlijk dat juist die kaasschaafmethode

 

Wordt toegepast op de armste in onze samenleving

 

3,7 miljoen verdwijnt door een efficientieslag

 

5 miljoen wordt gewoon zonder pardon weggehaald uit het armoedeperspectief fonds

 

Voorzitter

 

Dit college kiest doelbewust voor

 

Wie niets heeft  krijgt nog minder

 

Wie het hardst het nodig heeft wordt nog minder geholpen

 

En dat dan een wethouder armoedebeleid een week voor de voorjaarsnota

 

Na een jaar de torn van de raad over zich heen getrokken te hebben

 

Eindelijk met een nietszeggende nota ‘Rotterdam voor iedereen’ komt

 

Betekent gewoonweg dat er niets maar dan ook niets

 

Extra gereserveerd wordt voor armoedebestrijding in 2023

 

En we op zijn minst moeten wachten om te zien of 2024 wel iets in petto heeft

 

Voorzitter

Deze wethouder moet zich diep schamen

 

dat hij zo laks omgaat met andermans ellende

 

Deze wethouder heeft zich het kaas van het brood laten eten

 

Of eigenlijk en dat maakt het zo in en intriest

 

De kaas van de minderbedeelde mensen van het brood laten schaven

 

Voorzitter

 

Alle rijkstaken waar we geld voor krijgen worden uitgevoerd

 

Maar als gemeente extra geld stoppen in bijvoorbeeld

 

Energiearmoede of toeslagenschandaal of in een perspectieffonds

 

Daar kunnen we wel naar fluiten

 

En dat voor een college dat zo pronkt met niet een halve maar een volle fte armoedewethouder

 

Hoe diep kun je zakken

 

Voorzitter,

 

En daarom heeft 50PLUS nog maar eens gekeken naar de moties

 

Die deze armoedewethouder heeft ondertekent toen hij nog raadslid was

 

“Kinderen hebben het eten harder nodig dan de lokale politici”

 

En als tegenhanger om deze wethouder misschien eens wakker te schudden

 

Als hij weer eens zwaar getafeld heeft

 

Heb ik een motie in zijn stijl

 

‘Wethouder Armoedebestrijding betaalt zijn eigen lunch”

 

Voorzitter,

 

De motie van 50PLUS hebben geen dekking want dat hoeft ook niet

 

Zeker zolang de coalitie uit de algemene reserve 200 miljoen haalt

 

Om de eigen hobbies te betalen

 

Het is een kwestie van prioriteiten stellen

 

Ik zeg het voor de derde maal

 

Dit college kiest doelbewust voor wie niets heeft krijgt nog minder

 

Wie het hardst het nodig heeft wordt nog minder geholpen

 

 

Delen via: