Voorjaarsnota – Commissie ZOCS

3 juli 2019

In de veelheid van onderwerpen die deze commissie behandelt en de beperkte tijd, heb ik enkele punten genomen waarvan wij als 50PLUS menen dat ze aan de orde moeten komen.

Wat ons stoort is de enorme aanloop die dit college neemt bij het realiseren van de doelstellingen. Het masterplan Ouder en wijzer wordt een dezer dagen gepubliceerd, maar pas in september in deze commissie besproken en dan kunnen we misschien daarna spoedig met de uitvoering beginnen. We snappen heus wel dat je een plan goed doortimmerd wil hebben voordat je er mee aan de slag gaat, maar een aanloop van anderhalf jaar vinden we wel erg veel.

 

Cultuur

Het raamwerk van het nieuwe cultuurplan staat wel zo ongeveer in de steigers. De geluiden dat de hoeveelheid beschikbare middelen en wat daar mee te doen lijken echter niet erg op elkaar te passen. De huisvestingskosten lopen uit de hand en vergen steeds meer van het budget van de culturele instellingen. Als ze daarnaast ook nog eens de fair practice moeten gaan uitvoeren vraag ik me af hoe ze dat met de beperkte middelen moeten doen.

Is de wethouder bereidt in Den Haag meer geld vrij te praten voor een fatsoenlijk budget of anders andere manieren te vinden voor de huisvestingskosten?

Weet de wethouder, nu Boijmans op Zuid niet doorgaat, of er andere plannen zijn om de collectie en dan voornamelijk die van jonge kunstenaars te tonen of laat Boijmans het er verder bij zitten? En wat betekent dat vervolgens voor de bijdrage die Boijmans krijgt uit de cultuurbegroting?

 

Sporten

Dit college wil meer Rotterdammers aan het sporten krijgen en houden, een goede doelstelling. Het is mij echter niet helemaal duidelijk welke methode gebruikt gaat worden om te meten hoeveel Rotterdammers sporten, en al helemaal niet hoeveel 50-plussers een of meerdere keren per week een sport beoefenen.

Daar zouden wij wel graag duidelijkheid over krijgen, is de wethouder van plan om dit te gaan meten?

Is de wethouder van plan een Lekker Fit voor 50-plussers te organiseren om zo ouderen in beweging te krijgen en te houden. Dit om net als bij jonge kinderen obesitas te voorkomen en misschien minstens zo belangrijk: krachttraining blijkt een probaat middel om vallen te voorkomen. Willen we ouderen langer thuis laten wonen, dan moeten we werken aan langer fit en gezond blijven.

 

Welzijn

Eenzaamheid

De doelstelling van het college is om het aantal eenzame ouderen, dat zijn volgens de voorjaarsnota 65-plussers, met drie procent te laten dalen. Voor 2019 is niets ingeboekt, maar ik mag toch aannemen dat er nu al een dalende lijn zichtbaar moet zijn?

Het voornemen van de wethouder om de huisbezoeken van 75-plussers te verminderen naar 1 keer per twee jaar wijs ik af. Eenmaal per jaar contact lijkt geen overbodige luxe om een vinger aan de pols te houden. Bij ouderen kan een klein ongemak grote gevolgen hebben. Liever 1 keer teveel gevraagd, dan te weinig.

In het NRC liet wethouder De Langen onlangs weten al vroeg met eenzaamheid en daarmee het onderhouden van een netwerk aan de slag te willen. Kan de wethouder zijn plannen daartoe toelichten?

Wij juichen de doelstelling toe dat iedere Rotterdammer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Wij zien ook het spanningsveld en zijn erg benieuwd of het langer-thuis-akkoord gaat bieden wat het beloofd. Volgens plan wordt het akkoord pas tegen het einde van het jaar getekend, dus we moeten afwachten of dit akkoord gaat brengen wat het belooft. Het idee van de Ouderenhubs spreekt aan, maar of het werkt zullen we pas over een lange tijd weten.

De vele verwijzingen naar het masterplan Ouder en Wijzer maken nieuwsgierig . Nieuwsgierig naar de plannen, de uitvoering en meetbaarheid van de resultaten. Maar dat zeg ik al ruim een jaar. Het wordt tijd voor uitvoering.

 

Taal en Digitale Vaardigheden

In de begroting van 2019 staat een stevig bedrag dat bestemd is voor het verbeteren van digitale vaardigheden van ouderen, wat is er ondertussen gebeurt met die gereserveerde middelen?

Hoe staat het met de taaltrajecten? Voor 2019 zijn 3400 taaltrajecten gepland waarvan er 80% succesvol afgerond moeten zijn. Hoeveel zijn er al gegeven of beter, hoeveel zijn er al succesvol afgerond? 

Volgens het Taalplan, de Taalspiraal omhoog, is 21 procent van de Rotterdammers laaggeletterd. Uit recent onderzoek blijkt dit landelijk gezien in de schoonmaakbranche zelfs 40 procent te zijn. Is de wethouder van plan om de schoonmakers die de gebouwen van de Rotterdamse gemeente schoonhouden als eerste een taalcursus aan te bieden zodat zij veilig hun werk kunnen doen?

 

Armoedebestrijding

Uit de knoop is een ambitieus plan, maar het kan niet ambitieus genoeg zijn. Tijdens de technische sessie over het preventie akkoord is een ding duidelijk geworden als het gaat om gezondheidsbevordering: werk schulden weg, werk de stress weg die daarmee gepaard gaat. Welke stappen zijn ondertussen gezet in het uit de knoop plan? En worden de trainingen die mensen die in armoede leven en daarmee leren omgaan, breder beschikbaar gesteld?

 

Onderwijs

Hoewel deze wethouder meent dat onderwijs  eindigt bij 21 jaar vinden wij van 50PLUS Rotterdam dat onderwijs een levenslang traject is. Of je nu moet bijleren voor je werkgever, halverwege de carrière een ombuiging moet maken naar een nieuwe baan, omdat de automatisering je baan overneemt, omdat je als oudere mee moet in de wereld van e-health of omdat op je pasje van het ziekenhuis ineens al je gegevens staan en je ze zelf niet meer in kunt zien. Bijleren is altijd belangrijk en moet de gemeente stimuleren.Want een werknemer van 50 die zich niet heeft bijgeschoold, heeft een grote kans om tot zijn pensioen aan de kant te blijven staan en is dus een kostenpost voor de gemeente. 

Een onderwijsplan dat iedere Rotterdammer stimuleert bij te blijven is net zo belangrijk als een onderwijsplan dat kinderen een goede basis geeft voor de rest van hun leven.

 

Delen via: