Voorjaarsnota 2021 – Raad

6 juli 2021

Voorzitter,

Daar staan we dan voor de laatste voorjaarsnota van deze beleidstermijn. De 4de keer alweer. En om maar met de deur in huis te vallen voorzitter;

Terugkijkend wordt er al deze hele beleidsperiode geïnvesteerd op mislukte projecten:

  • Schiekadeblok
  • Warmtebedrijf
  • Bibliotheek
  • Boymans van Beuningen
  • Nieuwe Feyenoord stadion
  • Nationaal Programma Zuid

 

En al voor de 4de keer wordt er weer geïnvesteerd in huisvesting voor die middenklasse, die betere inkomensklassen. Die middenklasse mensen die we niet uit Rotterdam maar uit Amsterdam halen. Het levert ons alleen maar meer en meer woningnood op. Juist in die sociale sector is er namelijk ook een enorme woningnood . Juist die sociale sector krijgt weinig tot geen aandacht vanuit dit college. Erger de afbraak en sloop van het leefmilieu en leefomgeving van de ‘gewone’ man en vrouw in Rotterdam is door dit college tot een kunst verheven.

Of het nu de sloop is van de volkstuintjes waar de ‘gewone’ man en vrouw die driehoog achter in een flatje woont, het leefgenot uithaalt.

Of het nu het platgooien is van de houten huisjes in recreatieoord Hoek van Holland waar de ‘gewone’ man en vrouw een paar maanden van het jaar zich vrij voelt van de druk van het stadse leefmilieu.

Of het nu het slopen van de Tweebosbuurt is waar de ‘gewone’ buschauffeur, de ‘gewone’ havenarbeider, de ‘gewone’ schoonmaker een jarenlange leefomgeving mee heeft helpen opbouwen.

Of het nu het platgooien van de Kuip is waar de ‘gewone’ man en vrouw hun leefgenot en identiteit uithaalt.

Het zal dit college allemaal een zorg zijn.

Al een collegeperiode lang wordt er door deze coalitie ingezet. Op gentrificatie, op het wegjagen van de gewone man en vrouw uit de stad. Op segregatie, op het scheiden van arm en rijk. En voorzitter, het ergste van deze bevolkingspolitiek, van deze inkomenspolitiek, is dat de coalitiepartijen, dit college in een zo’n enge bubbel leven dat ze het niet eens in de gaten hebben en niet eens kunnen identificeren wat er aan de hand is. Het institutionele racisme welke Rotterdam via de Rotterdamwet doorvoert in het Rotterdamse beleid is gewoonweg mensonterend te noemen.

Wanneer zelfs de provincie, wanneer zelfs de minister aangeeft dat ze niet gelukkig zijn met Rotterdam die veel te veel beleidsvrijheid neemt.

Als deze overheden aangeven niet gecharmeerd te zijn van Rotterdam die de randen van de toelaatbare samenleving opzoekt,

Als de hogere overheden waar de ‘gewone’ man en vrouw in de straat niet afhankelijk van is dat zelfs vinden,

Moet je toch af en toe de ramen van je bubbel eens oppoetsen en je blik naar buiten werpen.

Maar niets van dat alles voorzitter, dit college heeft een instelling en uitstraling die duidelijk neigt naar narcisme en zonnekoninggedrag. Als de Verenigde Naties,  een toonaangevend instituut het college op de vingers tikt voor gentrificatie, voor segregatie, voor racisme en zelfs de term ‘het schenden van mensenrechten’ in de mond neemt, dan als college nog de arrogantie hebben dit in twijfel te trekken, het 8 weken onder de hoed houden terwijl er geen embargo op lag, het afdoen met de opmerking dat het in andere landen veel erger is en het vervolgens als college ambtelijk afdoen met een brief aan het ministerie, dan ben je diep gezakt als Rotterdamse politiek voorzitter. Dat past niet in de Rotterdamse democratie.

Voorzitter,

Al voor de 4de keer wordt er ook zwaar ingezet in het opwaarderen van de leefstijl van de rijkere inwoner van onze stad. De horeca, de festivals, de winkels die staan hoog in het vaandel van dit college. Die moeten allemaal geholpen worden. Die hebben het zwaar, en voorzitter, 50PLUS Rotterdam vindt dat ook.

Maar wat doet dit college voor het toenemende aantal ouderen? die groep ouderen vanaf 45 jaar die in onze stad in aantal fors toeneemt en nog zal groeien naar minstens 35 tot 40% van ons inwonersaantal.

Dit college wil dat onze ouderen gezonder leven. Dit college wil dat de eenzaamheid onder onze ouderen vermindert. Dit college wil dat onze ouderen in geschikte woningen wonen. Dit college wil dat onze ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die bij ze past. Geweldig hoge ambities maar helaas allemaal papieren schijn voorzitter. Want van al die ambities in het ouderenbeleid komt helemaal niets terecht.

De Rekenkamer maakt brandhout van het ouderenbeleid en de 81 ambities van dit college als het om de aandacht voor onze ouderen gaat. Niet één ambitie gaat deze beleidsperiode waargemaakt worden. Terwijl daarentegen de stagnering in de doorstroming van onze sociale woningvoorraad door dit college de ouderen aangewreven wordt. Het zijn de ouderen die niet door verhuizen naar seniorenwoningen zegt dit college. Maar inzetten in de woonvisie dat er ook voor ouderen gebouwd moet worden dat doet dit college niet. En dat terwijl de wooncorporatie voor ouderenhuisvesting hier in Rotterdam de plannen allang klaar heeft en staat te popelen om betaalbare seniorenwoningen te bouwen. Maar nee pretentieuze en pompeuze woningbouw zoals Parkhavens en Nieuw Kralingen hebben vele malen meer de voorkeur van dit bubbelcollege.

Al deze hele collegeperiode blijft het bij zalvende woorden. Net als bij ons armoedebeleid overigens. Maar er wordt geen cent vrijgespeeld om onze ouderen te helpen om gezond, vrolijk en zorgenvrij oud te worden.

Voorzitter,

In Rotterdam praten we niet over ouderen als over dor hout. In Rotterdam praten we niet over ouderen als over tweederangsburgers. In Rotterdam praten we niet over ouderen als over kostenposten. Nee in Rotterdam praten we zo niet over onze ouderen maar helaas in het beleid van dit college handelen we er wel naar. Dit college verdiept zich niet in de behoeftes van ouderen. Dit college houdt helemaal geen rekening met de leefwereld van ouderen, van migrantenouderen, van ouderen die geen financieel rijk leven hebben. Dit college is niet bezig met de bouw voor senioren. Dit college is maar niet in staat de juiste zorg op maat bij de ouderen in de wijk te leveren.

Voorzitter,

Dit college doet niet zoveel voor de ouderen als het gaat over wonen, over zorg, over eenzaamheid, over leefgenot. Toch voorzitter, kan ik mijn bijdrage positief eindigen.

Op één thema ‘Het proberen onze oudere Rotterdammer vanaf 45 jaar nog mee te laten doen in het arbeidsproces’ wordt stevig getrokken door dit college. En dat is niet makkelijk want de vooroordelen over ouderen in de arbeidsmarkt zijn legio. Ouderen zouden te duur zijn. Ouderen zouden te weinig flexibel zijn. Ouderen zouden te veel ziek zijn. Allemaal vooroordelen die totaal niet waar zijn volgens de vele onderzoeken die ernaar gedaan zijn. Desalniettemin blijven deze vooroordelen hardnekkig de kop op steken.

50PLUS Rotterdam is blij het college aan haar zijde te vinden met het proberen ouderen aan het werk te krijgen.

50PLUS Rotterdam is blij dat het college onorthodoxe werkwijzen wil toepassen om onze ouderen te positioneren als gelijkwaardig betrokken Rotterdammers.

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam heeft een 5-tal moties die hopelijk bijdragen aan deze laatste voorjaarsnota van deze beleidstermijn.

Delen via: