Verdwenen geld bij (ver)bouw Avicenna -CIE ZOCS

10 maart 2021

De grote vraag is waar we het vanmorgen nu eigenlijk over hebben? Er is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld. Door de opdrachtgever is een overeenkomst op basis van risico gesloten. Het geld is besteed en mocht er geld over en verdeeld zijn dan is dat de efficiency prikkel die in het contract is opgenomen. Kunnen we veel van  vinden, maar doet er niet toe, dat is eigen aan de overeenkomst, zolang de kwaliteit van de bouw maar beantwoordt aan de vooraf gestelde eisen.

Waar we ons wel wat van aan mogen trekken is het traject vooraf, hoe komt het budget van 12 miljoen tot stand, wat krijgen we daarvoor, hoe realistisch is dat en worden we niet bij voorbaat een poot uitgedraaid? Ook daar kunnen we veel van vinden, maar ook hier is het voltooid verleden tijd. De bouw, verbouwing is klaar, achter de rug. We kunnen terugkijken en leren van gemaakte fouten. Die lessen zijn al getrokken, de aanbevelingen van de Rekenkamer omarmd.

Ja, wij van 50PLUS Rotterdam balen van het idee dat er 2,5 miljoen misschien niet daarvoor gebruikt is waarvoor het beschikbaar is gesteld. Wij balen dat we niet weten of en hoe het geld precies gebruikt is. We balen dat ondanks de overeenkomst van projectrisico de gemeente toch niet helemaal gevrijwaard is van risico’s. Maar waar we vooral van balen is dat we een discussie voeren die oneigenlijk is, er is besloten tot het beschikbaar stellen van een budget, dat is uitgegeven (al weten we niet precies waaraan) en er staat een nieuw schoolgebouw. En of de lampen nu kroonluchters zijn of lampen van een hedendaags ontwerper, geld kost het toch.

We moeten leren van onze fouten die 2,5 miljoen euro,  € 4 per Rotterdammer hebben gekost, geld van een ander geef je nu eenmaal gemakkelijker uit. Daar ligt dus voor het college en de Raad een dure verantwoordelijkheid. De gemeente neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer over en wij moeten het vertrouwen hebben dat het nu beter zal gaan, al zullen we altijd achteraf moeten beoordelen of het geld dat beschikbaar is gesteld doelmatig en rechtmatig is gebruikt.

De vraag die open blijft staan is wanneer en hoe snel de wethouder de aanbevelingen van de Rekenkamer gaat uitvoeren, dan wel implementeert in de werkwijze van risicomanagement.

Delen via: