Verantwoordingsdebat – Raad

24 februari 2022

Voorzitter,

 

Het verantwoordingsdebat

Waar moet 50PLUS Rotterdam beginnen voorzitter

Verantwoording van wat?

 

Dat er niets aan fijn bouwen in deze beleidsperiode gerealiseerd is

Maar dat er wel fijn gesloopt is

Als een zwarte wolk heeft deze hele collegeperiode de sloop van Tweebosbuurt

Over het beleid van dit college heen gehangen

Het slopen van dat wat deze stad groot heeft gemaakt

Het kenmerkende stadse karakter van wijken,

van buurten met arbeiderswoningen voor agent, verpleger en onderwijzer

Die aan het veranderen zijn

 

In juppengordels

In wolkenkrabbers en festivalparken

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Dan het hebben van een woning

Zeker als de cijfers van dat bouwen ondoorzichtig en onbetrouwbaar zijn

Zeker als er gebouwd wordt ten koste van het groen

en het slopen van betaalbare sociale woningen

 

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Als de bereikbaarheid en de infrastructuur

zich beperkt heeft tot het pesten van de automobilist

Maar de wereldallure die Rotterdam nodig heeft

Door het Openbaar vervoer uit te breiden

 

Heeft natuurlijk volledig gefaald

Waar een gebiedsontwikkeling Feyenoord City

voor dit stadbestuur niet gaat over OV aanleggen

Niet gaat over betaalbare woningen bouwen

Maar gaat over het bouwen van een privaat nieuw stadion

 

Dan verzaak je toch volledig in je taak als college

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Als de afbraak van de buurthuizen, bibliotheken, wijkcentra

Allemaal onder de noemer van zelfredzaamheid van de inwoner

Maar het is funest voor de eenzaamheid onder ouderen

Voor de saamhorigheid van wijkbewoners

Voor de ontwikkelingen van kinderen die geen thuis hebben

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

 

Als alleen maar harde veiligheidcijfers

Maar waar inwoners steeds minder zich veilig voelen

Omdat ze geen wijkagent meer zien

Omdat er te weinig zijn

En omdat de wijkagent buiten de wijk werkzaam is

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

 

Als het maar voortdurende armoedeprobleem niet serieus aangepakt wordt

want de overheid is de grootste schuldeiser

En dat aanpakken doen we niet

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

 

Als het nietje slaan door 81 ouderen initiatieven in de stad

Die vervolgens geen uitvoering hebben gekregen

Door het gebrek aan steun van dit college

En waar de aanbiedingen aan de welzijnsorganisaties

Ontaart zijn in een doodordinaire tombola

Waar dit college geen oor en oog heeft dat

Achter deze aanbiedingen heel veel zorg en mensen zitten

Mensen die recht hebben op een overheid als vangnet

 

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Als participatieprocessen benoemen en roemen

Maar aan de voorkant als college het al zo dichtspijkeren

Dat het voor de participanten een stikken of slikken boodschap wordt

 

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Als het optuigen van een Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Dat al 10 jaar lang een grote papieren tijger is

Die gepromoot wordt alsof we in Rotterdam het wiel hebben uitgevonden

Maar geen target op het gebied van wonen, werken en zorg haalt

 

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

als bakken met geld wegbrengen naar megalomane projecten

Het Warmtebedrijf

Het Museum Boymans van Beuningen

En natuurlijk een nieuw stadion

Geen gebiedsontwikkeling zonder nieuw stadion was het credo van dit college

Onvoorstelbaar dat het stadsbestuur zich zo aan een private project ophangt

 

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Met 10 wethouders waarvan er al 40% gedurende de rit gewisseld is

Met een coalitie die met een ijzeren discipline

en een in beton gegoten stemgedrag

met 23 stemmen op al het aangeboden beleid van dit college hetzelfde heeft gestemd

 

Voorzitter,

Wonen in Rotterdam is zoveel meer

Wonen in Rotterdam is een leven hebben in Rotterdam

Waar de eerste prioriteit van een gemeentebestuur is

het zijn van een vangnet

 

Een vangnet voor de kwetsbaren

Een vangnet voor die inwoners die niet mee kunnen doen

Een vangnet voor bedrijven, horeca, middenstand, zelfstandigen, van timmerman tot kunstenaar en nog veel meer die het niet redden

En gemangeld worden in de bureaucratie van de overheid

Een vangnet voor een stad in coronatijd

 

En als er dan nog tijd over is voorzitter

Dan mag een stadsbestuur freewheelen en ook nog ruimte claimen

Voor de eigen speeltjes

Voor de eigen netwerkjes

Voor de eigen stokpaardjes

En helaas voorzitter

Dat heeft in de ogen van 50PLUS Rotterdam deze coalitie niet goed begrepen

Er zijn deze 4 jaar veel te veel stokpaardjes bereden

En is te weinig bezig geweest met het zijn van de belangrijkste prioriteit

 

Het zijn van een vangnet voor de samenleving

Voorzitter, ik rond af

 

ALS IK AAN ROTTERDAM DENK

DENK IK AAN MIJN STAD AAN HET WATER

WAAR DE HAVEN EN HET WERK DE STAD IN BEWEGING BRENGT

 

ALS IK AAN ROTTERDAM DENK

DENK IK AAN MIJN STAD MET DE VELE BRUGGEN

WAAR ALLE NATIONALITEITEN SAMENLEVEN IN HARMONIE

 

ALS IK AAN ROTTERDAM DENK

DENK IK AAN MIJN STAD DIE HOGER GROEIT EN GROENER BLOEIT

WAAR ER GEZORGD WORDT VOOR ALLE INWONERS

 

ALS IK AAN ROTTERDAM DENK

DENK IK AAN MIJN STAD ALS EEN MENSELIJKE STAD

WAAR IK 4 jaar AAN MEE heb WILlen HELPEN OM HET NOG MEER ROTTERDAM TE LATEN ZIJN

 

Delen via: