Vaststelling van het Masterplan Feyenoord City

28 november 2019

Als 50PLUS nou ergens enthousiast over kan worden is het wel een echte serieuze fysieke ruimtelijke gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid.

Een gebiedsontwikkeling, waar ruimte is voor veel woningen in een grote diversiteit, waar een openbare ruimte met veel publieke voorzieningen gecreëerd zijn, waar een goed ontsloten infrastructuur van wegen, fietspaden en openbaar aangelegd zijn, waar bedrijvigheid zich kan vestigen,  waar groen en recreatie het gebied dooraderen.

Kijk voorzitter dan trek je ineens zo’n heel gebied met een slag naar de 21steeeuw. Dan doorbreek je bestaande structuren en maak je ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en dat geeft de broodnodige impuls voor de toekomst van Rotterdam Zuid.

MAAR voorzitter,

Dan zou dit Masterplan Feyenoord City die een opmaat is naar een gebiedsontwikkeling er heel anders uit gezien hebben. Omdat dit masterplan Feyenoord City ontworpen is rond de ontwikkeling van een nieuw stadion en niet rond woningbouw, publieke voorzieningen en infrastructuur daarom ziet het er heel anders uit.

En daar zit voor 50PLUS de kern van de zaak.

Als er geen nieuw stadion komt is dit hele Masterplan Feyenoord City een niet goed ontworpen gebiedsontwikkeling. De hoofdstructuur, een immense boulevard door het hele gebied, loopt dan van niets naar niets. Daarbij komt dat ontwikkelingen van de aanleg van een derde oeververbinding waarvoor op gemeentelijk en rijksniveau besloten is zelfs geen onderdeel uitmaakt van het Masterplan. Net als het stadion zelf dat ook geen deel uitmaakt van deze gebiedsontwikkeling. Maar de realisatiefase van het masterplan Feyenoord City start pas definitief als aan alle randvoorwaarden van de Gemeentelijke Position Paper is voldaan.

Een cirkelberedenering voorzitter,

Met het vaststellen van dit Masterplan Feyenoord wordt de gemeenteraad nog verder de fuik ingejaagd. Als een kreeft wordt de gemeenteraad geleidelijk aan gekookt in een grote pan water. Want de gemeenteraad kan niet meer terug als we dit nu vaststellen. En dat alles is in de ogen van 50PLUS doelbewust georkestreerd door dit college. Een eerste uitstel in december 2018 om te besluiten over wel of niet een nieuw stadion.

Vervolgens door de wethouder Organisatie in juni 2019 zonder medeweten van de raad nogmaals uitgesteld om te beslissen over wel of niet een nieuw stadion. Nu gaan we pas in juni 2020 beslissen of er wel of geen nieuw stadion komt. Serieus voorzitter de raad wordt met dit project net zo gepeopled als met de vele andere projecten van de afgelopen 10 a 15 jaar. Zogenaamd doen alsof er nog een keuze is maar het geld wordt al ruim uitgegeven en de teller staat al op dik boven de 20 miljoen euro uitgegeven.

En voorzitter 50PLUS is het ondertussen ook spuugzat dat er steeds gezegd wordt dat dit allemaal niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is maar van Feyenoord zelf.

Volkomen flauwekul. Klinklare onzin.

Er is geen stad die zijn voetbal club failliet laat gaan. Zeker niet als je voetbalclub Feyenoord heet en de grootste icoon van je stad is. Dan spring je als gemeente uiteindelijk in en betaal je de kosten. Dat weet elke Rotterdammer en ook al die bestuurders daar van het Feyenoord ook. En als dat dan ook zo moet dan wil ik als raadslid daar iets over te zeggen hebben. En niet op een zo slinkse wijze als nu gebeurt geleidelijk aan de fuik ingejaagd totdat we vastzitten.

En omdat het college niet met 50PLUS eens is op dit punt heb ik slechts 2 vragen aan de wethouder:

Als de gemeenteraad besluit dat er geen nieuw Stadion komt kan dan dit voorliggende Masterplan Feyenoord City op deze wijze toch uitgevoerd worden?

Mocht de gemeenteraad vandaag besluiten dat het Masterplan Feyenoord vastgesteld wordt vervalt dan dit besluit als de gemeenteraad vervolgens besluit dat er geen nieuw stadion komt?

Tot zover in eerste termijn voorzitter

Delen via: