Tweebosbuurt

29 november 2018

Voorzitter,

 

Met het slopen van deze 599 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt en daarmee het laten verdwijnen uit Zuid van zo’n 1500 a 2000 mensen, die zich veelal in een financiële kwetsbare positie bevinden, vaak een uitkering hebben of een karig pensioen, die geen eigen vermogen bezitten, wordt in ieder geval wel een stevige boost gegeven aan de doelstellingen van het NPRZ; het programma dat voor Rotterdam Zuid de achterstanden van de bewoners wil wegwerken en het leven op Zuid wil verbeteren. Door alle inwoners uit te plaatsen ontwikkeld als vanzelf Rotterdam Zuid zich tot de midden en hogere klasse van de stad.

Dus wordt een focuswijk die zich positief ontwikkeld met een pennenstreek uit het programma gehaald.

Dus wordt een wijk die nog bouw- en woontechnisch goed mee kan gesloopt.

Dus wordt een wijk die stedenbouwkundig nog een lange levensduur heeft met de grond gelijkgemaakt.

Dus wordt een wijk waar de sociale cohesie groot is uit elkaar gereten.

Dus wordt een wijk waar mensen wel 40, 50, 60 jaar al wonen rücksichtsloos ontbonden.

 

Voorzitter,

Ik probeer begrip op te brengen

voor een Leefbaar die niet de partij voor de gewone man blijkt te zijn,

voor een VVD die niet de partij van bouwen bouwen bouwen blijkt te zijn,

voor een D66 die niet de partij van de zorgvuldige processen blijkt te zijn,

voor een GL die niet de partij voor de inwoner  blijkt te zijn,

Voorzitter Ik probeer begrip op te brengen voor een PvdA die niet de partij voor de kwetsbare mens blijkt te zijn,

voor een CDA die niet de partij van de naastenliefde blijkt te zijn,

voor een CU/SGP die niet de partij van de barmhartigheid blijkt te zijn.

 

Voorzitter,

ik probeer het maar ik kan er eigenlijk totaal geen begrip voor opbrengen. Op 3 juli, 2 dagen voor er een nieuw college geïnstalleerd wordt regeert het oude college over haar graf heen door het besluit van deze sloop van 599 woningen in de tweebosbuurt te nemen.

Er is een coalitieakkoord dat prat gaat op het mantra van BOUWEN BOUWEN BOUWEN.

En een wethouder die supertrots deze klus wel eens ging klaren onder hetzelfde mantra van BOUWEN BOUWEN BOUWEN.

Hoe triest om te constateren dat BOUWEN BOUWEN BOUWEN eigenlijk synoniem staat voor SLOPEN SLOPEN SLOPEN.

Hoe triest om te constateren dat het geen enkele zin heeft om argumenten aan te voeren omdat de slogan SLOPEN SLOPEN SLOPEN de coalitie in een wurggreep heeft.

Hoe triest om te constateren dat het gelijk krijgen van de coalitie via de negatieve weg van SLOPEN SLOPEN SLOPEN gebeurd.

 

Voorzitter,

Het heeft geen enkele zin om te proberen tot een vergelijk te komen met deze wethouder die alleen maar gaat over het ontwikkelen van gaten.

Het heeft geen enkele zin om bij deze wethouder te hopen op dat er recht gedaan wordt aan een zorgvuldig proces waar inwoners alsnog de ruimte krijgen om zich voor te bereiden op deze desastreuze ontwikkeling.

Het heeft geen enkele zin om bij deze wethouder begrip te vragen voor een heroverweging van het proces omdat de inwoners overvallen zijn met deze planvorming waar de gemeente en Vestia al sinds 2016 van op de hoogte waren.

Het heeft geen enkele zin om deze wethouder te verzoeken om daar waar het pijn doet voor vele inwoners die er soms al meer dan 30, 40, 50 jaar wonen iets van adhesie en ondersteuning te verwachten.

Desalniettemin voorzitter, blijft 50PLUS zich wel verantwoordelijk voelen voor onze inwoners in Tweebosbuurt. En al gaat de VVD er prat op als het aantal moties van 50PLUS  nihil blijft. 50PLUS zal mede namens NIDA, DENK, SP, PvdD en PVV wederom een 14 moties indienen. Moties die dit drama proberen te voorkomen. Maar ook moties die proberen de enorme pijn die dit emotioneel, financieel en sociaal betekent voor de inwoners te verzachten.

Deze moties gaan dan in ieder geval de boeken in als niet behaalde moties maar in de analen zal het voor de geschiedschrijving voor de toekomst belangrijk zijn.

Als we de balans dan opmaken van deze coalitie zal door de fysiek gevallen gaten in onze stad en de bulk aan moties, amendementen, schriftelijke vragen zichtbaar maken wat deze coalitie niet gedaan heeft voor de Rotterdammers met een minder gevulde portemonnee.

 

 

 

 

 

De vergadering is via deze link terug te zien.

Delen via: