Taal en zomercampus – CIE ZOCS

14 juli 2021

Zomercampus

Goed dat er weer een zomercampus komt, dit jaar met de naam Zomertalent010. Het helpt de taalvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs te ondersteunen en te verbeteren. Goed ook dat er plaats is voor leerlingen van het Speciaal Basis Onderwijs. Dat het aantal tegenvalt vindt onder andere haar verklaring in het feit dat de buitenlandse vakantie die weer mogelijk zijn.

Inschrijven om mee te mogen doen kan niet meer. Maar als reizen naar het buitenland toch niet mogelijk is, mogen kinderen dan toch nog meedoen?

Voortgangsrapportage taal

Ik denk dat ik hier een blije maar nog niet tevreden wethouder zie. Blij omdat veel van wat zij wilde gelukt is. Maar nog niet tevreden omdat er nog veel te doen is. In het verslag veel goede en enthousiaste verhalen. Van de geplande taalcursussen zijn er veel uitgevoerd en met succes. De cursisten geven de cursus een rapportcijfer van 8,1 en velen kunnen beter meedoen in de maatschappij. 

In Rotterdam zou 21 procent laaggeletterd zijn, dat zijn er 136.000. Slechts een klein aantal van hen heeft een taalcursus kunnen volgen. Nu die anderen nog! De wethouder heeft veel plannen om dat waar te maken en ik hoop dat ze die ook uitvoert.

Taal is belangrijk, taalvaardig zijn is mee kunnen doen in de stad, het werk, de school, voor  je kinderen, je eigen gezondheid. Taalvaardig zijn zet de deur, het raam naar de wereld open. En ik kan het weten. Mijn vader leerde pas lezen en schrijven toen hij 40 en ik 18 jaar was. Het gaf hem zelfvertrouwen en maakte mij trots. Trots omdat hij zich niet schaamde maar het leren aandurfde. Ook al plaagde wij hem als hij zijn schrijfoefeningen deed met – toen nog – een ingesproken cassettebandje. Zijn wereld werd groter en hij begreep beter waar zijn kinderen mee bezig waren, bovendien maakte hij later daardoor nog carrière. 

Ik kan het weten want mijn Chinese partner leert nu de Nederlandse taal. Dat is lastig want iedereen spreekt hem steeds in het Engels aan. Maar vorige week is hij voor zijn examen B2 met een 8,5 geslaagd. Hier zit/staat een trotse echtgenoot. Ik zie hoeveel moeite en energie het hem kost en de moed om door te gaan. Een ieder die zich het Nederlands eigen maakt die leert lezen en schrijven mag trots zijn op zichzelf. 

Taal is belangrijk en daarom ben ik blij met deze taaltrajecten. Ik geef een compliment aan alle mensen die de taaltrajecten geven hebben. Die ondanks corona digitaal door zijn gegaan, de leraren én de cursisten! Vooral de cursisten want die moeten nu taalvaardig worden én digivaardig zijn.

Het feit dat er in de zorg meer aandacht is voor taal vinden wij van 50PLUS Rotterdam positief. Het helpt de gezondheid en het goed gebruik van behandelingen.

Bij taal en geld gaat het niet alleen om schulden. Soms zijn mensen rijker dan ze denken. Zoals de dame die haar enveloppen van de bank niet open maakte. Toen ik die 20 jaar enveloppen opende, bleek dat zij €100.000 had uit een oude belegging. Wat weer nieuwe problemen oplevert. En als je een testament laat maken, moet je wel weten wat er in staat.

 

Nog enkele vragen:

  1. Er is veel positief nieuws. Helaas neemt de kans op werk maar een klein beetje toe. Wat gaat de wethouder doen om dat te verbeteren?
  2. De resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers over de taalvaardigheid van hun werknemers zou in het tweede kwartaal van 2012 bekend zijn. Wat kan de wethouder daar over zeggen?
  3. In de voortgangsrapportage staan veel doelen voor 2021. We zijn al over de helft van dit jaar. Welke invloed hebben de corona maatregelen voor deze doelstellingen?
  4. Bij de deelnemers aan aan de taaltrajecten heeft slechts 1 procent een Nederlandse achtergrond. Dat vind ik weinig. Heeft de wethouder daar een verklaring voor?
  5. Ik lees dat de gemiddelde leeftijd van de cursisten 41,4 jaar is. Kan de wethouder aangeven hoe de verdeling in leeftijden is geweest?
  6. Er wordt veel aandacht besteed aan het taalvaardiger maken van ouders. Het doel is dat zij hun kinderen beter kunnen helpen. Is dat ook gelukt?
Delen via: