SyRI

4 juli 2019

Voorzitter,

SyRi, het risico-indicatie systeem, maakt eindelijk mogelijk waar ik vanaf mijn jonge jaren al voor waarschuwde.

Voor mij begon het al toen ik als jong wetenschapper bij TNO ging werken. Het was mijn eerste baan en ik kwam stevig in conflict met mijn werkgever omdat ik per se een bankrekening moest openen om mijn salaris te ontvangen. Iets wat ik niet wilde!

Ik studeerde in de avonduren meet en regeltechniek en mijn specialisme was de automatisering van laboratoria. Vanuit die hoedanigheid wist ik toen al dat het tijdperk van het verzamelen van data, van big data, begonnen was.

Maar ook begreep ik direct dat daarmee de deur werd opengezet naar een ontwikkeling waarbij die verzamelde data voor een totaal ander gebruik ingezet kan worden. Het koppelen van de door de burger afgestane informatie aan vele verschillende instanties, geeft een levensgevaarlijke ontwikkeling.

Vandaar dat ik naïef jong als ik was bij mijn eerste salaris nog dacht ‘geef mij mijn geld maar contant’ want ik ga nooit een bankrekening openen!

Nu 40 jaar later is bewaarheid geworden wat ik toen al zo ontzettend vreesde: “big brother is watching you!”

Op 26 maart 2019, in de raad, begreep ik gelijk de impact van SyRi toen de SP hierover aandacht vroeg.

Jammerlijk genoeg viel het kwartje toen nog niet bij de raad.

Het idee dat bijstandsfraude opgespoord ging worden was van veel groter belang dan het gevaar van de allesomvattende controle over mensen. De motie ‘De raad hoort te beslissen over inzet digitale middelen’ werd met 26/14 weggestemd en de motie ‘Stel SyRi onderzoek in de Rotterdamse wijk Bloemhof en Hillesluis onmiddellijk uit’ werd zelf met 31/9 stemmen weggestemd.

Zo jammer van die steeds weer terugkerende 23 tegenstemmers want het had veel onrust bij de inwoners van Bloemhof en Hillesluis weggenomen als toen al de rem erop gezet was.

Maar voorzitter, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en 50PLUS Rotterdam is blij dat de burgemeester gisteren dan toch dit fraudeonderzoek gestopt heeft.

Desalniettemin heeft 50PLUS Rotterdam toch nog een aantal vragen aan het college:

  • Is het onderzoek definitief van de baan?
  • Worden de data verzameld en gematched in SyRi van 12.000 adressen vernietigd?
  • Gaat de burgemeester het rijk erop aanspreken dat het risico – indicatie systeem juridisch onduidelijk is en in strijd is met onze privacywetten?
  • Kunnen wij de toezegging krijgen van de burgemeester dat voortaan voordat er een dergelijk start er afgestemd wordt met de raad?
Delen via: