Stadsmuseale functie & Evaluatie Cultuurplan Proces – CIE ZOCS

8 december 2021

Vervolgproces Stadsmuseale functie

We staan op de drempel van een volgende fase van de totstandkoming van een nieuw Museum Rotterdam. Er is een kwartiermaker aan de slag gegaan, de RRKC heeft er naar gekeken en het college heeft een besluit genomen. Maar wat vinden wij er eigenlijk van?

Wat 50PLUS Rotterdam in de plannen tot nu toe aanspreekt is dat én het uitgangspunt is de gehele collectie Rotterdam betreft, dus alle verschillende deelcollecties in verschillende musea en het Stadsarchief én de samenwerking tussen de verschillende musea in Rotterdam. De RRKC zegt daar in haar bijdrage het volgende over:  De samenwerking van de participanten in een collectieve inzet is essentieel en niet vrijblijvend. En daar ligt naar ons idee een flinke uitdaging, want samenwerking is in het verleden al eens aan de orde geweest, zonder resultaat. Maar wie gaat er over de vrijblijvendheid? Wellicht kan de wethouder daar helderheid verschaffen.

Datzelfde zien we ook terug bij de opdracht die het college geeft, maar aan wie? daar lees ik niets over. Ook de doelstelling is niet goed omschreven, het blijft wat vaag. Wie gaat de volgende fase leiden en welke opdrachten krijgt hij/zij concreet mee?

Willen we over een jaar een flink aantal stappen verder zijn dan moet er meer gebeuren dan vrijblijvend met elkaar in gesprek zijn. De voorgestelde nieuwe stichting waarin de verschillende partijen participeren doet recht aan de nieuwe werkelijkheid, doet ook recht aan het inzetten van de collectie Rotterdam. Maar gaat dit college deze stichting ook oprichten en wie mogen/gaan er meedoen? Zijn dat alle beoogde partijen of gaan we beginnen met de partijen die de nieuwe samenwerking wel zien zitten en die bereid zijn iets van hun eigenheid op te geven om samen verder te komen? Kan de wethouder daar helderheid over geven?

Verder de discussie over huisvesting. Nu focussen op huisvesting heeft niet de voorkeur van de RRKC. De kwartiermaker ziet daar wel heil in en ook 50PLUS Rotterdam pleit voor tijdelijke huisvesting nu, op zoek naar een geschikte locatie in Rotterdam. Een van de opties voor de uiteindelijke huisvesting mag zoals u van ons mag verwachten de locatie zijn van het beoogde Feijenoordstadion, dat mag van ons wel het Museum aan de Maas worden, het MAM lijkt ons geen gek idee. In de tijdelijke huisvesting zijn experimenten mogelijk is er rust voor de mensen die vorm moeten geven aan het MAM.

Tenslotte verbaast het ons dat er weinig tot niets wordt geschreven over de marketing van de Nieuwe Stadsmuseale Functie. We snappen dat er nu nog onderzocht wordt, maar ruchtbaarheid geven aan de collectie Rotterdam is essentieel voor hoe de geschiedenis van Rotterdam leeft onder de Rotterdamse bevolking en dat mag niet beperkt blijven tot de Tweede Wereldoorlog. Dus wethouder, via de voorzitter, hoe houden we de geschiedenis van Rotterdam levend? Hoe houden we de verloren stad levend, onze geschiedenis, onze havens, ons slavernijverleden en hoe nemen we de Rotterdammers mee in de ontwikkeling van het nieuwe museum?

Ik woonde in Groningen toen daar tegenover het station het Groninger Museum werd gebouwd. De Groningers moesten er niets van hebben, er was een levendige discussie in de stad, over het gebouw, de collectie, de toekomst. Na de opening verstomde de kritiek en was men op slag trots op het gebouw; Groningen stond op de kaart met haar verkleden en haar toekomst. Diezelfde discussie wil ik ook in Rotterdam, het nieuwe museum is geen speeltje van de raad en wat belangstellenden, maar van de hele stad en zij die na ons komen.

Evaluatie Cultuurplan 2021-2024

 

Het verdelen van schaarste is altijd een frustrerend proces waarbij de meeste winnaars toch verliezers blijken. Met het verdelen van middelen in het Cultuurplan 2021-2024 is dat niet anders. Het is goed dat we het proces van subsidietoekenning tegen het licht houden en leren van de fouten  of onduidelijkheden. Wij van 50PLUS Rotterdam zijn blij met de aanbevelingen die het college overneemt, maar roepen het college op om de derde aanbeveling ‘onderzoek hoe het proces in te richten is op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen (en intenties)’ serieus te nemen.

Naast het geëvalueerde proces liggen er bij 50PLUS Rotterdam ook nog wat open vragen. De door de Raad geformuleerde drie i’s zijn niet door alle partijen omarmt en zijn juist aan die partijen die laks met de drie i’s omgaan toch flinke subsidies toegekend waarbij Boijmans het wel erg bont gemaakt heeft. Ook het toepassen van fair practice en fair pay is niet bij alle partijen even concreet geworden terwijl wij daar wel grote waarde aan gehecht hebben. Daar ligt voor ons nog wel een flinke kater.

De gepresenteerde evaluatie betreft het proces van de toekenning van subsidies aan cultuurmakers in de periode 2021-2024. De in maart te kiezen nieuwe gemeenteraad krijgt ergens in de komende termijn dezelfde vraag voorgelegd: wie krijgt hoeveel subsidie en waarom?

Laten we in die procedure in ieder geval het hoor en wederhoor beter inrichten en gebruik maken van de verdere aanbevelingen. IJs en weder dienende zijn wij van 50PLUS weer van de partij.

Delen via: