Schiekadeblok

20 februari 2020

Voorzitter,

Anders als de VVD heeft 50PLUS Rotterdam ook een mantra en dat is ‘Wonen’, ‘Wonen’, ‘Wonen’.

Of je nu in Crooswijk woont, of in de Tweebosbuurt. De wielewaal, het Oude Noorden, Ommoord, Prins Alexander Bergschehoek of Kralingen.

Elk mens heeft het recht op wonen. Wonen is net als voedsel een eerste levensbehoefte. Of je nu arm of rijk bent, geschoold of ongeschoold bent. Ongeacht je afkomst, religie. Of je nu onderwijzer, politeman, timmerman of monteur bent.

Elk mens heeft het recht op een woning. En aan dat recht voorzitter wordt op dit moment met een ondertussen erkende woningnood enorm getornd. En waar dit college dat recht van wonen toch bepaalde bevolkingsgroepen wil ontzeggen. Zal 50PLUS Rotterdam dat nooit doen voorzitter. Echter zoals 50PLUS Rotterdam vindt dat er gebouwd moet worden voor sociale woningbouw. Zien wij ook wel dat de middenklasse het in deze tijd van woningnood ook zwaar heeft.

En dat voorzitter brengt ons bij het Schiekadeblok.

Een gebiedsontwikkeling die een enorme bijdrage kan leveren aan het op de kaart zetten van het Rotterdam Central District. En voorzitter na ondertussen zo’n dikke 20 jaar tijd zou het 50PLUS Rotterdam ook een lief ding waard zijn als we deze planontwikkeling eindelijk in werking krijgen. Dat er dus vandaag een voorstel wordt gedaan om woningbouw te gaan realiseren in het Schiekadeblok juicht 50PLUS Rotterdam dus enorm toe. Ook al zal gezien de locatie zo direct naast het station weinig tot geen sociale woningbouw opleveren.

Voor 50PLUS Rotterdam geen enkel punt zolang dat dit maar gecompenseerd wordt in andere wijken door daar dan meer 20% sociale woningbouw te realiseren. Want de verhouding 20/30/30/20 is ook voor 50PLUS Rotterdam heilig als het om dure woningen gaat.

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam snapt dus dat de Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) voor de duur van 3 jaar nodig is omdat een aantal percelen niet het eigendom zijn van de gemeente Ook begrijpt 50PLUS Rotterdam dat een Investeringskrediet Wet Voorkeursrecht Gebiedsontwikkeling ten behoeve van het verwerven van gronden en opstellen plangebied Schiekadeblok nodig is. Wat 50PLUS Rotterdam wel graag van de wethouder wilo weten is waarom het bedrag 22,7 mln euro is?

Kan de wethouder dit onderbouwen?

 

Tenslotte voorzitter, ligt er nog voor dat een gedeeltelijke intrekking van de structuurvisie Schiekadeblok voor.

Na gehakketak heen en weer over is gelukkig op inbreng van 50PLUS Rotterdam en DENK het raadsvoorstel aangepast. Daarmee is het raadsvoorstel geworden om de structuurvisie Schiekadeblok gedeeltelijk in te trekken ten behoeve van een nieuwe bestemmingsplanprocedure.

Hieraan gekoppeld voorzitter, betekent dit dat er hoogstwaarschijnlijk geen MER-procedure zal gaan plaatsvinden. Of dat gebeurt moet er natuurlijk eerst wel heel veel milieu-aspecten onderzocht worden om te bepalen of het MER-plichtig is.

50PLUS Rotterdam kan zich daar in vinden voorzitter maar wil toch in het benadrukken dat in het raadsbesluit is opgenomen dat de bezonningsafspraken op bladzijde 74 en 75 niet ingetrokken worden! 50PLUS Rotterdam hecht er waarde aan om te benadrukken dat het Schiekadeblok een fancy modern woonblok met hoge torens mag worden.

Het Manhattan aan het Station om maar zo te zeggen. Desalniettemin hecht 50PLUS Rotterdam er ook grote waarde aan dat er geen overlast in de omliggende wijken en buurten zoals de Provenierswijk zal plaatsvinden. Vandaar dat 50PLUS Rotterdam expliciet nogmaals van deze wethouder wil horen dat het bezonningsregiem bij het Schiekadeblok conform afspraken gehanteerd zal worden.

Tot zover voorzitter in eerste termijn

Delen via: