Scheidingen, kwetsbare Rotterdammers – CIE ZOCS

9 februari 2022

Visiedocument problematische scheidingen

Het is goed dat we in Rotterdam willen voorkomen dat kinderen hun leven lang last hebben van de problematische scheiding van hun ouders. Het visiedocument geeft daarbij goede richtlijnen en acties. Of die acties zullen leiden tot vermindering van problemen kunnen wij van 50Plus niet goed inschatten, daar zijn professionals voor, de ambitie is flink, we mogen hopen dat het realistisch is. Wel vragen we ons af hoe vrijblijvend het inroepen van hulp is. Maar hoelang blijven we ouders verleiden om hulp te zoeken? Kunnen we dwang toepassen en als we dat kunnen en toepassen, helpt dat dan om een problematische echtscheiding te voorkomen?

Ook vragen we ons af hoe het zit met de te bieden hulp, zijn er wachtlijsten, hoe snel kan er hulp zijn en hoeveel van de duizenden kinderen die volgens het visiedocument in Rotterdam in een problematische echtscheiding betrokken zijn, krijgen nu hulp?

Belangrijk in de echtscheiding is het verlies aan zekerheid, van woning, inkomen en toekomstperspectief van de ouders en daarmee voor de in de echtscheiding betrokken kinderen. Hoe helpen we nu bij die stress, die onzekerheid?

Onder het kopje adequate hulp op pagina 23 van het visiedocument wordt gezegd dat er bijzondere aandacht moet zijn voor het voorkomen van gestapelde hulp en dat het mooi zou zijn als we in Rotterdam kunnen komen tot een in integrale aanpak van problematische echtscheidingen. Dat is mooi, maar staat er ook wel erg vrijblijvend. Ik had liever gezien dat die actie wat actiever zou zijn, hoe gaan we dat doen?

Tenslotte een ervaring uit mijn eigen praktijk, die van de nalatenschappen. Het verdient aanbeveling om ouders die gaan scheiding of gescheiden zijn na te laten denken over hun testament, want ook daarin kan nog een trap na gegeven worden of juist de verbindingen gevonden.

 

Eindrapport aanpak kwetsbare Rotterdammers

De zorg voor kwetsbare Rotterdammers heeft in deze collegeperiode nieuwe initiatieven en pilots gekend die dakloze Rotterdammers weer een woning hebben gegeven of het dakloos worden hebben voorkomen. Tegelijk zien we het aantal dak- en thuislozen in Nederland en dus ook in Rotterdam toenemen. Kan de wethouder aangeven hoe de situatie in Rotterdam momenteel is, hoeveel dak- en thuislozen hebben we in Rotterdam inclusief de EU-migranten?

Vooral de groep EU-migranten baart ons zorgen, ze geven overlast en ontvangen op een enkel incident – zoals de vorige winter  – na geen hulp. Hoe kunnen we deze groep perspectief bieden, een moment van rust en ondersteuning bij het terugkeren naar het land van herkomst?

Delen via: