RRKC 2.0 – Raad

1 december 2022

Voorzitter,

 

Eenzijdig is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

 

het afgelopen jaar door de wethouder ontmanteld

 

Zonder pardon en erger zonder visie

 

Want maanden heeft de wethouder vervolgens zitten puzzelen

 

Wat er voor het weggooien van die oude schoenen in de plaats moest komen

 

En wat dat moet zijn ligt vandaag dan voor

 

Niemand weet waar we heen gaan

 

Niemand weet wat we mogen verwachten

 

Want het resultaat van al die afgelopen maanden visie ontwikkelen

 

Is slechts een plan

 

Is slechts een idee

 

Is slechts een richting

 

Niets concreets

 

Niets uitvoerbaar

 

Nee voorzitter

 

We gaan experimenteren vanaf januari 2023

 

4 jaar lang experimenteren

 

Om te werken naar een nieuwe vorm

 

Waarin de culturele sector

 

en nieuwe makers in het bijzonder

 

recht wordt gedaan in hun bestaan

 

Dat geeft nogal wat uitdaging

 

Hoe regelen we

 

dat de cultuursector niet afgerekend gaat worden

 

op bezoekersaantallen en geleverde producties

 

maar op maatschappelijke impact en doelen?

 

Hoe voorkomen we dat het aantal personen

 

Dat geschikt is om zitting te nemen

 

In het kernteam beperkt blijft

 

En binnen een afzienbare tijd toch blijkt

 

Dat we oude wijn in nieuwe zakken hebben gedaan?

 

Een Rotterdamse raad van kunst en cultuur 2.0

 

Wat een kater zal dat geven

 

En ondanks dat de cultuursector positief is over wat er voorligt

 

Vreest 50PLUS Rotterdam

 

Dat dit een pyrrusoverwinning zal blijken te zijn

 

Want de beoogde samenwerking die de wethouder in zijn culturele ecosysteem beoogd

 

staat recht tegenover de concurrentie die zich openbaart in de strijd

 

om toekenning van subsidies aan de verschillende makers in de sector

 

En dat had niet gehoeven

 

als de wethouder de twee processen naast elkaar had laten lopen

 

De huidige RRKC zorgt voor een nieuw cultuurplan 2025-2029

 

en de komende jaren tot 2025

 

hadden we als gemeente ingezet

 

op een nieuwe vorm waarin de culturele sector en nieuwe makers in het bijzonder

 

recht wordt gedaan

 

Maar nee deze wethouder weet het beter

 

Voorzitter

 

Wij zijn bij 50Plus meer van evolutie dan voor revolutie

 

liever voorzichtig dan radicaal

 

Vandaar onze motie

 

waarin we de wethouder oproepen stevig vinger aan de pols te houden

 

zodat de culturele sector niet kopje onder gaat in de plannen van de wethouder

 

De wethouder vindt dat overbodig

 

Want in december komt de wethouder met

 

een brief met een tijdslijn en het proces van het cultuurplan 2025-2029

 

jammer dat die brief er nu niet bijzit maar nagestuurd wordt

 

50PLUS trekt haar motie

 

En wacht de brief af die er eigenlijk vandaag al had moeten liggen

 

Tenslotte nog een laatste vraag aan de wethouder

 

De huidige RRKC is uiteraard naar de rechter gestapt

 

Om te laten toetsen

 

Of het opheffen van de RRKC wel zomaar kan

 

Ik neem aan dat de wethouder dat zelf toch ook graag wil weten

 

Gaat de wethouder

 

de financiering van deze toets vergoeden?

Delen via: