Recreatieoord Hoek van Holland

17 december 2020

Voorzitter,

De schrik van een college dat ineens een oorlog begonnen is met de alledaagse man en vrouw in Rotterdam is wat betreft 50PLUS ontluisterend. Deze collegeperiode loopt ten einde en onder het bewind van onze sloopwethouder Kurvers zien we ineens dat er een enorme aantasting plaatsvindt van de meest belangrijke primaire levensbehoefte van de mens en dat is een dak boven je hoofd. En dan natuurlijk van de inwoner die een woonlast heeft van niet boven de sociale huurgrens. Want daar heeft deze coalitie haar pijlen op gericht; het dakloos maken van de inwoners met een lager inkomen die niet boven de huurgrens kan uitkomen met haar woongenot. Niets BOUWEN BOUWEN BOUWEN en toevoegen van woningen aan de stad maar afbreken van goedkope en middeldure woningen is het motto van deze coalitie.

En of dat niet genoeg is gaat dit college ook nog de vrijetijdsbesteding van de inwoners aantasten. En dan hebben we het natuurlijk over het recreatieoord Hoek van Holland. Een vakantiepark voor de gewone volkse man en vrouw uit onze stad.

Het willen verkopen van dit vakantieoord heeft een hoos aan protesten bij de inwoners van het recreatieoord teweeggebracht. Het resultaat is dat het college nu opnieuw met de bewoners van het park een participatieproces zal starten. Daarbij heeft het college zichzelf een enorme druk opgelegd. Een druk die wat betreft 50PLUS helemaal niet nodig is geweest.

Een wat langere tijd nemen om een gedegen en goed participatieproces uitvoeren was wel zo zorgvuldig geweest. Maar gezien het feit dat dit college dat niet wenst en enorme druk op de ketel zet maakt dat 50PLUS continue nu op het vinkentouw zit dat het participatieproces ondanks het korte tijdsbestek toch netjes gebeurt.

Dat brengt mij tot de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Kan het college binnen een week een plan van aanpak aan de raad aanleveren over hoe het participatieproces in elkaar zit?
  2. Wat denkt de college te bereiken met de informatiebijeenkomst voor 1100 recreanten?
  3. Participatie betekent dat de recreanten ook alternatieve plannen moeten kunnen inbrengen.

Als dit college slechts een participatieproces wil starten om het eigen plan door de strot te douwen van de bewoners van het park is het natuurlijk geen participatie maar dan is het proberen draagvlak te krijgen voor de eigen plannen van het college

50PLUS wil weten van dit college of het mogelijk is dat ook de recreanten vertegenwoordigd door de RAR ook alternatieve plannen in het participatieproces kunnen inbrengen?

  1. Verder wil 50PLUS weten van dit college hoe invulling gegeven wordt aan de punten die door de commissie BWB zijn ingebracht;
  2. Recht van opstal/economisch eigendom (compensatie)

Er is nog geen woord gesproken over een schade vergoeding voor de bewoners als vanwege  herstructurering of sanering die de nieuwe eigenaars eventueel gaan doorvoeren de bewoners hun bezittingen kwijt raken.

Is er überhaupt over nagedacht _- in de wetenschap dat die garanties met het beëindigen van de huidige huurovereenkomst van 1 jaar ook vervallen _- dit als eis in de aanbesteding mee te nemen?

  1. Ondersteuning aan de RAR

Dit is met het verzenden van de eerste brief van de RAR aan de bewoners van het park op 26 november gebeurd pas na 14 dagen.

Hoe gaat het college de RAR ondersteunen?

  1. Gesprekken in openbaarheid voeren onder leiding van een gesprekleider bij voorkeur aangewezen door recreanten, notuleren van de gesprekken

Daar is nog niets voor geregeld en hoe gaat het college hieraan tegemoetkomen?

  1. En tenslotte voorzitter en deze vraag stelde 50PLUS al eerder de commissie wil een toelichting op welke ruimte er is voor alternatieve plannen en initiatieven?
Delen via: