Recreatieoord Hoek van Holland – CIE BWB

30 juni 2021

Geachte collega’s,

In april hebben we als raad unaniem besloten dat de aanbesteding van het recreatieoord Hoek van Holland van tafel is en het proces opnieuw ingezet moet worden.

In dat verband heb ik afgelopen woensdag tijdens de procedurevergadering geopteerd voor een werkgroep ‘recreatieoord HvH’ die de controle op de uitvoering van de motie ‘Het perspectief voor het recreatieoord en camping Hoek van Holland, een uniek mooi stukje Rotterdam’ op zich neemt de komende maanden.

Echter en de heer van Baarle gaf dat al aan bij het uitwerken van dit voorstel stuit ik toch op het feit dat het moeilijk is om als commissie een werkgroep te gaan instellen met mandaat namens de commissie om bij een proces van het college toezicht te houden.

Dus zie ik af van het verzoek om een werkgroep in te richten maar wil ik het werkgroep verzoek ombuigen naar een behandeling van diverse afdoeningen door het college in de commissievergadering. In de procedurevergadering afgelopen woensdag werd dat ook al aan de orde gesteld door Benvenido van Schaik en Maurice Meeuwissen.

Ondertussen is er ook contact geweest met de ombudsvrouw en ondanks de eerdere berichten dat haar onderzoeksrapport er pas zou zijn rond half juli geeft ze nu aan dat het rapport op 1 juli er zal zijn.

Dat maakt dat ik graag toch nog voor de zomerreces een behandeling wil hebben van de wethoudersbrief met afdoeningen van toezeggingen en de reactie daarop van de RAR en natuurlijk het rapport van de ombudsvrouw.

Vandaar dat mijn voorstel nu is om donderdag 8 juli de laatste raadsvergadering voor het zomerreces het recreatieoord Hoek van Holland te agenderen.

Ik hoop dat u zich daar in de uitwerking van mijn voorstel ook in kunt vinden.

Delen via: