Recreatieoord Hoek van Holland – CIE BWB

19 januari 2022

Voorzitter,

 

50PLUS Rotterdam is ontzettend blij en positief over de ontwikkelingen rond het recreatieoord Hoek van Holland

Ik wil als 50PLUS Rotterdam mijn collega’s van alle fracties ontzettend bedanken voor de samenwerking die we met elkaar tot stand hebben gebracht.

Moeizaam in het begin maar gaande de rit steeds beter en prettiger en tenslotte in een prima afstemming

Ook het college wil ik heel graag bedanken voor de omslag die zij gemaakt hebben

In het bijzonder wethouder Kasmi die zich wekelijks heeft ingezet om dit resultaat te bereiken

Om te luisteren naar de wensen van de recreanten en de raad

 

Maar vooral wil ik voorzitter alle recreanten bedanken

De niet aflatende inzet van de RAR, de sheriff, de insprekers, de podcastdames, de onderzoekers, de notulisten, de schrijvers, de kantinemensen, de inwoners van het recreatieoord, de kinderen, de Hoekenezen, de sympathisanten

Door de niet aflatende inzet van al deze inwoners die niet met zich lieten sollen en hun zaak hier in de gemeenteraad van Rotterdam steeds weer opnieuw hebben bepleit,

Die ons als raadsleden hebben rondgeleid,

ons hebben geïnformeerd,

ons hebben duidelijk gemaakt

wat het betekent om recreant te zijn op het recreatieoord

 

Voorzitter,

 

50PLUS Rotterdam wilde in het behoud van het recreatieoord Hoek van Holland drie doelen bereiken:

 

1         borgen van langdurige verblijfsgarantie van de recreanten op het recreatieoord Hoek van Holland

 

2         Behoud van het eigen houten huisje van de recreanten

 

3         Betaalbaar kunnen blijven recreëren

 

Voorzitter,

 

50PLUS Rotterdam ziet in het voorstel van het college alles terug wat door alle partijen is ingebracht

Lang heeft er de sfeer geheerst dat er aan de ene kant winnaars zijn en aan de andere kant verliezers

50PLUS Rotterdam voelt nu aan dat er nu een sfeer hangt van alleen maar winnaars

En dat is een mooi resultaat van een heftig jaar waar er hard geknokt is om dit te bereiken

Toch is 50LUS Rotterdam wijs geworden in de afgelopen 4 jaar toch nog niet helemaal tevreden omdat het voorliggende besluit nog wel heel veel risico’s en onduidelijkheden kent

Het is een besluit dat nog heel veel onzekerheden kent

 

Hoe gaat het met de erfgoedconstructie lopen?

Hoe zien de huurovereenkomsten er dadelijk uit?

Hoe zal het beheer georganiseerd gaan worden?

Hoe gaan de huren zich marktconform ontwikkelen?

Hoe gaan we de kleinschaligheid en unieke karakter van het rrecreatieoord borgen?

Allemaal vragen die door dit besluit nog niet getekkeld worden.

 

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam een amendement op het besluit heeft voorbereid

Een amendement dat aangeeft dat als de risico’s, de onduidelijkheden, de vele hoe’s die wij ons afvragen niet voldoende uitvoering krijgen

we toch weer in het proces teruggrijpen naar een participatieproces om het beter te organiseren en te zorgen dat al die hoe-vragen goed beantwoord gaan worden

Verder voorzitter heeft 50PLUS Rotterdam nog wat vragen aan het college

Hoe gaat het college de gemeenteraad de komende periode mee nemen in dit hele proces

Hoe wordt er gemonitord?

 

Tenslotte voorzitter

Hoe kan de raad het verloop en de resultaten blijven controleren?

Kan de wethouder daarvoor een plan van aanpak aan de raad doen toekomen

Tot zover in eerste termijn voorzitter

Delen via: