Raadsvoorstel inkoopstrategie jeugdhulp en wijkteams – CIE ZOCS

23 juni 2021

Laat ik positief beginnen. We zijn blij met de mogelijkheid om de contracten met een optierecht langer te laten duren dan 4,5 jaar. Het maakt me wel nieuwsgierig naar de criteria voor het optierecht. Moeten de contractpartijen maar afwachten hoe hoog de lat later wordt gelegd of weten zij bij de aanbesteding al waar ze later mogelijk aan getoetst gaan worden?

De grootste zorg gaat bij 50PLUS Rotterdam uit naar de continuïteit van de dienstverlening. Ook al wordt maar 6 procent van de medewerkers vervangen of overgenomen, dat zijn toch veel medewerkers die weer een lange tijd nodig hebben om ingewerkt te worden. Dat zijn medewerkers die we opnieuw moeten scholen om ze weer optimaal te laten functioneren en passend te krijgen in de teams waarin zij moeten werken.

  • Zijn er voldoende mogelijkheden bij de aanbesteding om de wisseling van personeel tot het minimum te beperken?
  • De uiteindelijke keuze voor de juiste partij wordt op basis van kwaliteit gemaakt, de prijs is daaraan ondergeschikt. Maar al te goed is buurmans gek, dus welke criteria (behalve cao-lonen) houden we naast kwaliteit aan, of is de sky the limit?
  • Verder wordt bij jeugd gesproken over de mantelzorg die anders gepositioneerd zal gaan worden. Dat is wel erg vaag, wat mogen of moeten we hieronder verstaan?

Met de jeugd schijnt er sowieso al veel aan de hand te zijn, het aantal vragen voor ondersteuning en hulp nam fors toe.

  • Kan de wethouder aangeven hoe dat komt en hoe de toekomst er voor het aantal aanvragen er mogelijk uitziet? En is dit een landelijke trend of wat is er met onze jeugd aan de hand dat zoveel ondersteuning nodig is? En is de spreiding gelijk over de stad of zien we in sommige wijken meer vraag dan in andere wijken?

In de visie op het werk van de wijkteams is het toekomstperspectief van de Rotterdammer het uitgangspunt. Dat is mooi maar dat kan niet in het oneindige, Het is de wal die uiteindelijk het schip keert. Het vinden van het juiste personeel in nu al een probleem.

  • Hoe zeer we iedereen ook een prettig bestaan gunnen, hoe houden we de vraag in de hand? Blussen we brandjes en branden of pakken we de oorzaken aan? En hebben we wat caseload betreft al een code groen, geel of misschien zelfs zwart?
  • Kan de wethouder aangeven wat de ervaringen met PRIO zijn en wat daar het vervolg van is?

En mijn laatste vraag, bij het onderwerp De verankering van de aanpak huiselijk geweld/kindermishandeling (HGKM) kom ik het woord ouderenmishandeling niet tegen. Maar ik mag toch hopen dat dit tenminste dezelfde aandacht zal hebben als het geweld tegen vrouwen, kinderen en dieren.

  • Hoe zit dat?

 

Delen via: