Punten van orde tijdens de Raadsvergadering van 18 februari 2021

18 februari 2021

Punt van orde 1

Voorzitter,

Afgelopen maandag is door de Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier als ook door de Stichting Groen Parkhaven bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het verzoek ingediend om de Parkhavenstrook aan te wijzen als rijksmonument. De Rijksdienst Cultureel erfgoed heeft ondertussen aan beide organisaties te kennen gegeven dat beide verzoeken in behandeling genomen is.

Gezien het zeer negatieve advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aan het college van wethouders over de voorgenomen bouw van het megalomane Masterplan met 630 woningen op de Parkhavenstrook is de kans zeker aanwezig dat de Parkhavenstrook tot rijksmonument aangewezen zal worden.

Dit werpt daarmee een totaal ander licht op de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook. De kans is zeer groot dat in een later stadium bij de ontwikkeling van het Masterplan alsnog de plannen drastisch aangepast zullen moeten worden vanwege deze ontwikkeling rond het Cultureel Erfgoed op deze unieke en kenmerkende locatie van Rotterdam.

50PLUS Rotterdam wenst graag dat om die reden het agendapunt 22 ‘Het voorstel met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook zoals vastgelegd in het Masterplan Parkhaven’ van de agenda afgehaald wordt.

 

Punt van Orde 2

Voorzitter,

Het is mij via diverse inwoners ter ore gekomen dat afgelopen dinsdag een rode PvdA -caravaan met Lilianne Ploumen door Rotterdam Zuid is getrokken. Geweldig dat de PvdA in deze verkiezingstijd zoveel aandacht heeft voor ons meest interessante en besproken Stadsdeel van Rotterdam.

Maar voorzitter en dat vind ik interessanter, daar kreeg ik die telefoontjes natuurlijk niet over.

Het blijkt dat u als onze Rotterdamse burgervader en onafhankelijk voorzitter van de raad en zeer begaan met juist ook dit Stadsdeel van Rotterdam er ook in vol ornaat in deze PvdA-stoet mee huppelde.

50PLUS juicht het toe dat u als onafhankelijk burgemeester en die boven alle politieke partijen staat toch zo betrokken bent bij de fracties in uw raad.

50PLUS Rotterdam ziet daarom dan ook net als waarschijnlijk vele fracties in onze raad graag uw uitnodiging tegemoet om ook met u door Rotterdam te gaan banjeren.

 

Punt van Orde 3

Voorzitter,

Ik ben lekker op dreef vandaag dus heb nog een punt van orde. Het betreft nu een procedurevoorstel voorstel. In de agenda van vandaag staat op agendapunt 3.2 Stemopneming tot de benoeming van een wethouder. En op agendapunt 3.3 staat het voorstel tot het verlenen van ontheffing van het ingezetenschap aan een wethouder.

Voorzitter, ik wil graag dat agendapunt 3.2 en agendapunt 3.3 gewisseld worden.

50PLUS Rotterdam wil eerst het debat over het verlenen van de ontheffing aan wethouder Vermeij zoals voorgesteld in agendapunt 3.3 en dan pas de stemming over de benoeming van de wethouder, agendapunt 3.2.

50PLUS Rotterdam heeft om het zuiver te houden ook het stembiljet over de benoeming van een wethouder ook nog niet ingeleverd.

Ik zal na het debat in agendapunt 3.3. het formulier invullen en alsnog bij de griffie inleveren.

Tegelijkertijd voorzitter wil ik hier ook gebruik ervan maken om de raad het verzoek te doen welke wij als leden van het presidium vorige week donderdag met elkaar hebben besproken.

Mevrouw Vermeij is de derde wethouder waarbij het nu aan de orde komt om dispensatie te verlenen voor het ingezetenschap van onze mooie stad Rotterdam. PVV maar ook 50PLUS Rotterdam hebben in het presidium verzocht om van deze gelegenheid gebruik te mogen maken om hierover met de raadsleden van gedachte te mogen wisselen.

Het presidium zag daar geen beletsel in maar het is uiteraard aan de raad om dit goed te keuren.

Ingeval dat dit ook door de rest van de raad akkoord bevonden wordt wil ik graag agendapunt 26.1 ‘Debat over ‘Onze’ wethouders wonen in Rotterdam PUNT’ laten vervallen.

 

Punt van Orde 4

Tenslotte voorzitter,

En dit is mijn laatste punt van orde wens ik een groot ongenoegen kenbaar te maken alvorens wij starten met deze vergadering. Zoals ondertussen natuurlijk wel bij alles en iedereen duidelijk dient te zijn, zijn wij raadsleden slechts parttime werkzaam als raadslid. De meesten van ons, daar hoor ik ook nog steeds toe voorzitter want ik ben nog niet met pensioen, hebben een normale reguliere baan naast ons raadswerk.

Het is dus voor ons raadsleden in onze planning en in onze tijdsbesteding van cruciaal belang dat wij om ons werk serieus kunnen doen en dat wij effectief en efficiënt de juiste informatie van het college van B&W ontvangen. En voorzitter dit is gebruikelijk al een drama maar bij deze vergadering heeft wethouder Kurvers en wethouder de Langen het wel heel erg bont gemaakt.

Twee dagen voor de raadsvergadering krijgen wij als raad van de heren een dermate aanpassing op het raadsvoorstel rond de volkstuintjes Streven naar Verbetering en de voetbalvereniging Steeds Hooger dat het eigenblijk gerechtvaardigd is om het agendapunt van de agenda af te halen en het terug te verwijzen naar de commissie om het opnieuw te behandelen.

De reden dat 50PLUS Rotterdam daar vandaag niet om zal verzoeken is omdat de bewoners het kind van de rekening zijn in deze; terugverwijzen betekent heel veel onzekerheid voor de bewoners van de volkstuintjes en de leden van de voetbalvereniging.

Dus ik laat het hier nu bij een reprimande aan de wethouders Kurvers en de Langen om het feit dat zij de raad niet serieus nemen en zo schofferen door op een zo belachelijk laat tijdstip met een volledig nieuw scenarioverhaal te komen. Ik behoud mij dan ook het recht toe om dit eventueel in een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen.

Delen via: