Protocol tweede crisis voor verpleeg- en verzorgingstehuizen – Raad

7 januari 2021

De eerste coronacrisis heeft duidelijk laten zien dat er zich een horrorscenario ontwikkelde in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Niemand was voorbereid op deze pandemie dat was overduidelijk en de kwetsbare ouderen toch al uiterst gevoelig voor dit ellendige virusje waren niet de eerste prioriteit van de samenleving. Er lag dan ook geen plan klaar anders als de huizen hermetisch af te sluiten en de ouderen met hun verplegend personeel aan hun lot over te laten.

Geen Persoonlijke beschermingsmiddelen, geen testen, geen visite voor de ouderen werd nog toegestaan.

Gemeenschapsruimten werden omgebouwd tot corona ziekenzalen, ouderen mochten niet meer van hun kamer af en de verpleeg- en verzorgingstehuizen werden een broeihaard van coronagevallen en een toonbeeld van eenzaamheid.

Geen vrolijk beeld voorzitter en eigenlijk een mensonwaardige situatie.

Na de eerste golf toen alles in wat rustiger vaarwater terecht kwam, werden de teugels losgelaten en werd het gewone leven enigszins wat hersteld. De eetruimtes werden weer eetgelegenheden, de recreatieruimtes stonden activiteiten weer toe. Alles uiteraard wel binnen de maatregelen en de 1,5 meter samenleving die corona ons oplegt. De persoonlijke beschermingsmiddelen lieten nog wel lang op zich wachten want logistiek regelde zich dat allemaal niet zo goed.

En ja voorzitter, dat we nog een tweede golf over ons heen zouden krijgen en misschien zelfs nog wel een derde dat behoeft geen toelichting lijkt mij.

En zoals in de eerste golf, die oudjes in erbarmelijke omstandigheden in de verpleeg- en verzorgingstehuizen dat zouden we nooit meer toestaan.

Dus u begrijpt voorzitter, dat de berichtgeving rond half december in het wooncentrum Sonneburgh aandacht behoeft. Een grote corona-uitbraak met ruim 110 mensen besmet en 40 bewoners in korte tijd overleden.

50PLUS kan niet anders dan constateren dat een herhaling dreigt te gebeuren van de eerste coronagolf.

Dus wil 50PLUS van de wethouder weten:

 

  • Hoe is de situatie in de andere verpleeg- en verzorgingstehuizen in Rotterdam?
  • Wat gaat de wethouder doen aan deze situatie die zich kan herhalen in alle verpleeg- en verzorgingstehuizen in Rotterdam?
  • Is er een nu wel een plan voor de verpleeg- en verzorgingstehuizen om herhaling van het horrorscenario uit de eerste coronagolf te voorkomen?
  • Zijn er voldoende Persoonlijke Beschermingsmiddelen in onze verpleeg- en verzorgingstehuizen
  • Worden de testmogeljkheden die wij ondertussen kennen (normaal en versneld) structureel toegepast in de verpleeg- en verzorgingstehuizen?
  • Is er een registratiesysteem dat visite gegarandeerd coronavrij de verpleeg- en verzorgingstehuizen in komt? Dus wordt visite getest?
  • Heeft de wethouder in overleg met de vele verpleeg- en verzorgingstehuizen in Rotterdam een protocol opgesteld waarin het testen, het registreren van visite, het beschermen van zorgpersoneel, ouderen en visite etc. vastgelegd is?
  • Heeft de wethouder contact met zijn wethoudercollega’s in andere gemeenten in het land om te leren en bezien hoe dit in gemeenten aangepakt kan worden?
  • Hoe gaat de wethouder voorkomen dat kwetsbare ouderen en haar verzorgende personeel wederom niet beschermd zijn, wederom vereenzamen, dat hun leefomgeving weer verandert in spookhuizen?
  • Hoe gaat de wethouder inzetten op een verhoogde snelheid van vaccinatie van de ouderen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen?

 

Tot zover voorzitter

Delen via: