Problemen met leerlingen en doelgroepenvervoer – Cie CWCS

14 september 2022
De directie van Trevvel heeft nu te maken een wethouder die ze niet langer met fluwelen handschoenen aangepakt. Stoere taal van de wethouder tijdens de behandeling van dit onderwerp in de actualiteitenraad van afgelopen 1 september. Deze wethouder zit er bovenop en gaat het allemaal regelen. Behalve dat wij het van 50PLUS Rotterdam niet erg chic vinden om voorgangers af te vallen moeten we eerst nog maar eens  zien of de grote woorden ook tot daden leiden.
Want eerlijk gezegd begrijpen wij Trevvel niet. Een jaar geleden sprak ik nog namens 50PLUS Rotterdam complimenten uit voor Trevvel, ze hadden de problemen aardig onder controle. In een telefoongesprek toen met de directeur van Trevvel, voorafgaand aan de commissievergadering, gaf hij wel aan dat er een probleem aan het ontstaan was, namelijk een tekort aan chauffeurs vooral in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. We hebben het dus over een probleem waarvan je wist dat die zou komen. In de vorige commissievergadering gaven we al aan dat Trevvel er weer een potje van maakte en in de actua die kort daarop volgde werd dat bevestigd. De wethouder kent het probleem, hij zou toen al 140 klachten hebben ontvangen en er dus bovenop zitten.
Wij krijgen die klachten ook maar zijn wij blij met deze wethouder voorzitter? Nou eigenlijk niet. Hij laat Trevvel een gat dichten met een andere dienst die ook al niet lekker draait en nu is niemand meer tevreden. Het leerlingenvervoer krijgt voorrang op het niet-urgente Wmo-vervoer of zoals de wethouder in de krant zegt, voorrang op ouderen. Maar wie bepaalt wat wel of niet urgent is? Is een ziekenhuisbezoek voor een doktersafspraak urgent, maar ziekenbezoek in het ziekenhuis van je partner op leeftijd niet? Is het bijwonen van een uitvaart wel urgent, maar de eerste keer onder begeleiding kunnen zwemmen na vier jaar bezig te zijn geweest voor een verklaring waaruit blijkt dat je een ziekenhuisbacterie niet meer bij je draagt niet?
De meeste ouderen hebben best wat incasseringsvermogen zeker als ze al langere tijd gebruik moeten maken van Trevvel, ze zijn de teleurstellingen wel gewend van niet of te laat verschijnen van het afgesproken vervoer. Ze zijn de computer en Ise wel gewend ook al begrijpt zij je vaak niet en is de telefoniste onbereikbaar of kan er geen afspraak aan de Molenlaan worden geboekt want die straat zou niet bestaan volgens de computer van Trevvel.
Voorzitter, we zijn bij 50PLUS Rotterdam niet blij met deze wethouder en deze oplossing. Nee we zijn ronduit furieus over deze de weg van de minste weerstand oplossing. Niemand hier is waarschijnlijk afhankelijk van het vervoer van Trevvel, we praten er dus gemakkelijk over. Foei Trevvel verbeter je dienstverlening! maar je zal als oudere maar afhankelijk zijn van Trevvel. Nee de wethouder kan geen blik chauffeurs optrekken voorzitter maar moeten de ouderen daar onder lijden? Zij hebben ook afspraken in de ochtend of de middag waar zij op tijd moeten zijn spits of geen spits, urgent of niet. Dan maar niet naar je clubje, of later eten of de wijkverpleging missen en zelf ploeteren. Wat doen we onze ouderen aan! Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om nog eens te onderstrepen dat de wet de gemeente de opdracht geeft maatwerk te leveren (ik citeer de wet) ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. Maatwerk geen gaten vullen.

 

Waar wij ons nog de meeste zorgen over maken is dat tijdelijke maatregelen doorgaans nogal eens permanent willen worden. Er komen weinig klachten dus ze (lees de ouderen) zullen het wel best vinden. Zwijgen is immers instemmen? Want niet alleen Trevvel heeft problemen met het vinden van geschikt personeel, dat komt in meerdere bedrijfstakken voor. Een kant en klare oplossing is er niet net als dat blik chauffeurs.
Dus voorzitter, graag vernemen wij van de wethouder hoeveel ouderen in de spitsuren gebruik maken van Trevvel en hoeveel er nu niet geholpen kunnen worden?
En tot wanneer krijgt het leerlingen- en doelgroepenvervoer voorrang op het Wmo-vervoer? Graag een datum.
Is het voorrang geven aan leerlingen- en doelgroepenvervoer een eenmalige actie of kan die steeds van stal gehaald als Trevvel weer eens krap zit? Wie bepaalt of deze maatregel toegestaan is?
Hoe staat met de andere aanbieders waar de wethouder mee in gesprek is? is daar soelaas van te verwachten? Overigens verbaast dit mij wel want er is door meerdere partijen in het verleden meerdere keren om gevraagd en heeft Trevvel niet gewoon een leveringsplicht en zou ze die gesprekken niet zelf moeten voeren?
Wij willen van de wethouder de toezegging dat hij zeer spoedig met de contouren komt van de nieuwe aanbesteding van de nieuwe aanbieder voor het leerlingen-doelgroepen en Wmo-vervoer. 50PLUS overweegt een motie hierover in te dienen. Want wij willen zo snel mogelijk van trevvel af. het dossier is te dik, de klachten te veel en de dienstverlening slechts op een paar momenten van deze contractperiode op orde.

 

Voor de goede orde: 50PLUS Rotterdam onderkent volledig het recht op goed vervoer en het recht, de plicht van onderwijs, maar niet ten koste van onze ouderen. Trevvel heeft een opdracht om zowel het leerlingen- en doelgroepen vervoer te verzorgen als het Wmo-vervoer. Het een is niet minder belangrijk dan het ander en het hebben van voldoende chauffeurs is een kerntaak van de bedrijfsvoering van Trevvel. Dat er tekorten waren zagen ze een jaar geleden al aankomen, ieder ondernemer pakt dan aan en zorgt dat hij de opdracht die hij of zijn heeft aangenomen uitgevoerd wordt. Dat willen we en eisen we dan ook van Trevvel en niets minder dan dat.
Delen via: