Pompenburg – Raad

14 oktober 2021

Voorzitter,

Gezien de lange agenda die voor ons ligt

 

en gezien de vele nietszeggende antwoorden de vorige vergadering bij het aantreden van de

heer Karremans

 

zal ik vandaag mijn collega’s niet lastig vallen met de bekende vraag van de overmaat aan

wethouders en dat dit toch een uitgelezen moment is om daar enigszins op de saneren

 

Neemt niet weg dat ik toch nog een vraag heb bij de aanstelling van mevrouw Eskes

 

Een vraag die mijns inziens door ons allen gesteld had moeten worden

 

Want aan mevrouw Eskes kleeft natuurlijk toch een zeer onaangename integriteitssituatie

 

En het doet mij genoegen dat ik in de mogelijkheid gesteld ben om daar met mevrouw Eskes

Tijdens haar  introductie al met mevrouw Eskes zelf tot in ieder geval mijn tevredenheid over heb kunnen spreken

 

Want laten we wel wezen voorzitter

 

Deze gemeenteraad heeft de afgelopen jaren onder invloed van een zeer valse start

 

Waar mevrouw Eskes de hoofdrol in heeft gespeeld

 

Een verharding gekend die zeker mede veroorzaakt werd door de lekaffaire van documenten

Rond het Schiekadeblok

 

Adriaan Visser moest er voor het veld ruimen

En mevrouw Eskes ontsprong de dans

 

Desalniettemin was het overduidelijk dat er doelbewust de media opgezocht werd door een

raadslid om te voorkomen dat het college met de billen bloot moest

 

Buiten dat het ongehoord pijn heeft gedaan dat deze integriteitsschending afstraalde op de

gehele gemeenteraad

 

Was dit een stereotype voorbeeld van monistisch handelen

Iets wat de afgelopen 4 jaar ook het symbool van deze gehele coalitie is geworden

De 23 voortdurend gelijke stemmen van deze coalitie is de beeldspraak van dit monistisch handelen

 

En dat brengt mij tot de enige vraag die ik graag aan de fractievoorzitter van het CDA zou willen stellen

 

Is in uw overwegingen, uw argumentatie uw beeldvorming als CDA fractie deze lekaffaire nog een punt van discussie geweest en kunt u uw overwegingen hierover met ons delen?

Delen via: