Pels Rijcken – Raad

9 september 2021

Voorzitter,

Met dank aan het college voor de reactie op de vragen die de PVV en 50PLUS Rotterdam hebben gesteld wil ik toch deze aanvraag tot debat overeind laten staan.

De antwoorden die wij mochten ontvangen op onze vragen zijn juist voorzitter, maar ze zijn ook wel erg ambtelijk en wat betreft 50PLUS Rotterdam niet in de geest van waar het om moet gaan.

Als we de berichtgeving goed nalezen over wat er gebeurt bij het notariskantoor Pels Rijcken is vast te stellen dat het advocaten/notariskantoor uitstekend alle documenten en regels na wist te leven.

Dat dit allemaal volkomen flauwekul was en er allerlei schijn constructies aan ten grondslag liggen is helaas niet vast te stellen via deze papiermolen.

En waarom voorzitter,

Deze zomer kwam het bedrijf zelf naar buiten dat de fraude door voormalig bestuursvoorzitter Oranje veel omvangrijker was dan gedacht.

Pels Rijcken is ondertussen onder verscherpt toezicht geplaatst door de Haagse deken, de toezichthouder op de advocatuur, blijkt uit een brief van Pels Rijcken aan Grapperhaus.

Volgens de deken moeten de interne controles verbeterd worden en is de sociale veiligheid en aanspreekbaarheid bij Pels Rijcken niet in orde.

Dit toont aan voorzitter dat we hier over een organisatie spreken die intern zelf onvoldoende controle heeft op haar eigen werkwijze.

De AO/IC oftewel de administratieve controle en interne controle van het bedrijf is niet op orde bij Pels Rijcken voorzitter.

En dat is niet van vandaag maar is hoogstwaarschijnlijk al een aantal jaren aan de orde.

En we praten niet zomaar over een advocaten/notarissenbureau voorzitter,

Het betreft hier een kantoor dat jarenlang de landsadvocaat van de Staat is geweest, dus een kantoor dat de belangen van de Staat behartigt in rechtszaken.

Voorzitter,

Ook kwam in maart van dit jaar via de media al naar buiten dat bij de fraude rond Pels Rijcken ruim 10 miljoen euro van gemeenten gestolen is.

En dat is voor wat betreft 50PLUS Rotterdam voldoende reden om even als gemeente Rotterdam gas terug te nemen en geen zaken meer te doen met dit kantoor.

De schijn van integriteitschending is rond deze organisatie wat betreft 50PLUS Rotterdam te duidelijk aanwezig.

En alle ambtelijke antwoorden van het college ten spijt vindt 50PLUS Rotterdam dat voldoende reden om alle banden met het advocaten/notarissenbureau Pels Rijcken als gemeente te verbreken.

In allerlei gevoelige dossiers van de gemeente Rotterdam heeft Pels Rijcken een vinger in de pap en dat voelt niet goed voorzitter.

Pels Rijcken staat de gemeente Rotterdam bij rond het Schiekadeblok.

Pels Rijcken heeft voor het college onderzoek gedaan naar de verschillende scenario’s bij het recreatieoord Hoek van Holland.

Pels Rijcken adviseert het college bij herziene coulanceregeling huurders gemeentelijk vastgoed.

Pels Rijcken heeft de juridische kaders voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City ontwikkeld.

En ga zo maar verder voorzitter, de lijst is eindeloos lang.

Allemaal zeer zeer explosieve dossiers waar we als raad en college zonder dit soort gedoe al meer dan voldoende met elkaar te verhapstukken hebben. De inbreng van Pels Rijcken zet alle input rond dit soort dossiers nog eens extra in een kwaad daglicht.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam het wel genoeg vindt, de maat is vol.

 

50PLUS Rotterdam verzoekt het college van Burgemeester en wethouders om geen zaken meer te doen met Pels Rijcken. Daarvoor dient 50PLUS Rotterdam samen met de PVV een motie over in.

 

 

Delen via: