Parkhaven

17 december 2020

Voorzitter,

Wethouder Kurvers geeft op 04 november 2020 aan dat hij geen contact heeft gehad met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Ja een telefoontje op vrijdag 02 oktober dat weet de wethouder nog want hij zat eigenlijk al in zijn hoofd met zijn kinderen op zaterdag in de speeltuin.

Maar nu de stukken van het WOB-verzoek van de Stichting Groen Parkhaven binnen zijn klopt dat niet voorzitter.

De wethouder heeft ons onjuiste informatie verstrekt.

Inderdaad op 02 oktober heeft de wethouder contact gehad met de RCE halen we uit de mailwisseling van het WOB-verzoek. Maar in dat gesprek en de gesprekken en mailwisselingen tot 07 oktober 2020 blijkt dat er wel degelijk ook over de inhoud gesproken te zijn en ook heeft de wethouder wel degelijk aan de RCE verzocht te hebben het advies niet op te sturen.

Uit de WOB stukken is te halen dat de RCE op 1 maar uiterlijk 2 oktober het definitieve advies van de RCE wilde versturen naar de gemeente.

Op 02 oktober 2020 stuurt de directeur van de RCE een mail naar Kurvers en Kasmi met de volgende inhoud:

‘De gemeenteraad heeft de RCE verzocht om te adviseren over de plannen rond Parkhaven/Euromast. Dat advies ligt er nu en keert zich tegen de plannen in deze vorm.’

Door interventie van de wethouder is dat niet gebeurd.

Op 07 oktober stuurt de RCE een mail naar Kurvers en Kasmi;

‘Na intern overleg alhier: we gaan in op jullie vraag om nu even geen advies uit te brengen over het plan Parkhaven (hoewel het al getekend en wel klaar lag)

De RCE heeft dus op verzoek van de wethouder het definitieve advies niet toegestuurd. Overigens heeft de RCE wel een ongevraagd advies meegegeven over unsollicited proposals aan de wethouders.

‘Door de manier waarop het proces rond de ontwikkeling van de Parkhaven is ingericht (ongevraagd voorstel) wordt de RCE thans in een andere rol gedwongen. Ik ben mij er terdege van bewust dat voor Rotterdam een grote woningbouwopgave aan de orde is.

Niettemin adviseer ik u om van het plan af te zien.’

Voorzitter, op 04 november  gaat over de  vraag wat de wethouder nu wel en niet wist en of de wethouder contact heeft gehad met de RCE.

De wethouder wist niets en de wethouder had buiten 02 oktober een procesmatig telefoontje geen contact gehad met de RCE. Dat is dus niet het geval als ik de mailwisseling lees. Brengt mij bij de vraag aan de wethouder om nu eens om de raad eens juist te informeren wat er nu gebeurd is met het advies van de RCE?

Tot nu toe zijn we onjuist geïnformeerd door de wethouder.

Ook wil ik weten waarom de wethouder de raad niet heeft geïnformeerd ondanks de vele vragen over deze nogal belangrijke informatie?

Het ongevraagde voorstel moet volgens de RCE op de schop en de RCE laat er geen spaander van heel maar de wethouder vindt het niet nodig om eens met de raad over deze situatie te gaan spreken.

Het instrument kent een behoorlijk mankement en het enige wat de wethouder de raad verteld is dat de projectontwikkelaar meer tijd nodig heeft en er uitstel gegeven wordt tot februari 2021.

 

Tot zover voorzitter

Delen via: