Over Initiatief Voorstel: Digitale Meningspeiling Herbenoeming Burgemeester

3 oktober 2019

De reden waarom 50PLUS Rotterdam deelgenoot wilde zijn van dit initiatiefvoorstel is dat 50PLUS  een groot voorstander is van inwonersparticipatie.

Het doet ertoe om mensen te horen, te spreken en hun mening te begrijpen. Dat zou van grote invloed moeten zijn op het functioneren en bepalen van de standpunten van de raad.

Digitale meningspeilingen, referenda, werkbezoeken, brieven, petities, acties, initiatieven: het zijn allemaal activiteiten die het containerbegrip participatie handen en voeten kunnen geven!

Politiek gaat over wat het volk, wat de inwoners, wat de Rotterdammers willen. Alle mogelijkheden om de Rotterdammer te ontmoeten, te leren kennen en te horen moet de raad maximaal benutten voor hun raadswerk!

En zo staan wij het komende jaar ook voor een belangrijke beslissing in de raad. Een eventuele herbenoeming van onze burgemeester komt op de rol.

Het lijkt mij logisch en van groot belang om de Rotterdammer bij een herbenoeming van een burgemeester te betrekken. Uitdrukkelijk heb ik het hier niet over een kandidaatstelling voor het ambt van burgemeester maar over de herbenoeming van een burgemeester.

De inwoners kennen hun burgemeester bij een herbenoeming. En in het kader van burgerparticipatie is het passend om de inwoner van Rotterdam te verzoeken via een digitale meningspeiling wat zij vinden van hun burgemeester.

Welk cijfer op een schaal van 1 tot 10 geven zij hun eerste burger?

Uiteraard noemen wij het een digitale meningspeiling maar ook de inwoners die niet ontsloten zijn via de virtuele melkweg en de digibeten moeten natuurlijk in staat gesteld worden om mening te laten peilen.

De besluitvorming voor de herbenoeming van een burgemeester ligt altijd bij de raad. Daar valt niet aan te tornen en dat beoogt dit initiatiefvoorstel ook niet. Maar het meenemen van alle kennis, kunde en input die een raad kan vergaren om te komen tot een herbenoeming is goed en wenselijk.

Het Nederlandse bestuurlijke systeem is voortdurend onderhevig aan vernieuwing en verandering. De drie partijen Leefbaar Rotterdam, Denk en 50PLUS die dit initiatiefvoorstel nu aanbieden zijn daar het levende voorbeeld van. Daar het met elkaar over hebben, dat met elkaar onderzoeken, is een goede zaak en daarmee laten wij zien dat we ook de innovatie in ons politieke en bestuurlijke bestel hoog in het vaandel hebben staan.

Delen via: