Over de Voorjaarsnota

9 juli 2019

Voorzitter,

Precies een jaar geleden is de coalitie van 6 partijen van start gegaan. Het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor morgen’. De inhoudelijke pijler onder het beleid van het college van 10 wethouders werd met veel bombarie gepresenteerd. Een grote ambitie, veel ideeën en nog meer wensen. Het zat er allemaal in.

The sky was the limit voor deze ploeg van 23 raadsleden en wel 10 wethouders.

Helaas een collegewerkprogramma die richting moet geven aan de organisatie en de financiële kaders ontbrak en werd na veel gesoebat via een A4tje afgedaan door het nieuwe college. Pas in november bij de eerste begroting van deze coalitie kreeg de raad dan eindelijk meer vat op wat het allemaal financieel ging betekenen.

Meer vat maar zeker nog niet goed inzicht want er waren nog wel heel veel losse eindjes. De coalitie vond het allemaal wel prima want het ging tenslotte om de grote ambitie, de vele ideeën en de nog meer wensen.

En dan ligt er nu precies 1 jaar na de start de eerste voorjaarsnota van deze coalitie.

En wat blijkt uit deze voorjaarsnota voorzitter,

Dit college komt geld tekort, veel geld tekort. Al die ambities, al die ideeën, al die wensen.  Er is geen geld voor.

Natuurlijk, het afgelopen jaar zijn er tegenvallers geweest.

De Hoeksche lijn, we komen er maar niet van af en het kost ons klauwen met geld.

De particuliere woningvoorraad opkopen moet de gemeente toch zelf ophoesten van de minister; lelijke tegenvaller het gaat ons miljoenen kosten.

De ellende rond het Warmtebedrijf waar we maar geen eind aan kunnen brijen, het vraagt niet alleen om een stevige aanvulling van de kas van het bedrijf, maar het niet kunnen starten met bouwen kost ook elk jaar zo’n 9 miljoen extra.

Tja en die 10 wethouders vallen ook veel duurder uit vertelt de nota ons ergens in de kantlijn.

En wat iedereen eigenlijk al verwacht; het rijk kort de gemeenten met zo’n 400 miljoen.

Voorzitter,

Ik mis vast en zeker nog veel kostenposten maar het beeld is wel duidelijk. Tel alles op en het is zichtbaar. Het is geen vetpot voor deze coalitie. Dit coalitieakkoord is gebouwd op drijfzand.

‘We moeten het gat dichten, we moeten keuzes maken’ roept de wethouder Organisatie. We gaan schrapen. We gaan schrapen tot we een substantieel bedrag bij elkaar geschraapt hebben. Dus de spreekwoordelijke erg Hollandse kaasschaaf is over alle posten van deze voorjaarsnota gegaan. Door de hele organisatie heen zie je dat er wordt bezuinigd.

Soms zien we in de voorjaarsnota dat het gewoon doodordinair korten is van werkzaamheden en activiteiten; minder geld voor hetzelfde werk. Soms zien we dat er iets voor gedaan moet worden om te bezuinigen;  bijvoorbeeld minder mensen het werk laten doen.

Het vervelende is dat we in deze voorjaarsnota geen duidelijk overzicht krijgen hoe er nu precies geschraapt wordt. Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om te zien waar al die bezuinigingen zitten.

En voorzitter, ik geef het ruiterlijk toe, ik ben niet slim genoeg en heb ook geen tijd genoeg om dat allemaal te gaan uitzoeken in die 725 pagina dikke voorjaarsnota. Maar een grove schatting van wat ik ondertussen zo her en der heb opgevangen is dat het zeker om zo’n 30 miljoen euro gaat. Als ik er naast zit hoor ik dat graag van het college in hun beantwoording.

‘We moeten het gat dichten, we moeten keuzes maken’ roepen bijna alle wethouders. We gaan extra belastingen heffen. Op reclameborden in de haven (een eerder in de raad verworpen motie van de PvdD en 50PLUS is nu ineens heel aantrekkelijk). Op de afvalstoffenheffing. Op het parkeren. We gaan bezuinigen op de buitenruimte.

‘We moeten het gat dichten, we moeten keuzes maken’ roept de wethouder financiën. We gaan op de pof leven. We gaan geld lenen van het investeringsfonds zodat we al dat wensdenken kunnen verwezenlijken. We gaan zeker zo’n 70 miljoen euro die we nog niet hebben uit de verkoop van Eneco gewoon alvast maar gebruiken. Na ons de zondvloed, denkt dit college. We lopen alvast vooruit op de onderhandelingen en geven het geld maar alvast dubbel en dwars uit.

Voorzitter,

Het kost deze coalitie wel heel veel kopbrekens. Het is ook complex om voor al die 6 partijen alle ballen in de lucht te houden. Het is zo ingewikkeld dat ze de handen vol hebben aan zichzelf. Deze coalitie vergeet waar het allemaal om gaat. Deze coalitie is alleen maar met zichzelf bezig. Bezig met het eigen gelijk te halen. Bezig om het geld van de toekomst van onze kinderen maar alvast op te maken. Bezig om de belastingen en dus de Rotterdammer maar op kosten te jagen.

Voorzitter,

Deze coalitie vergeet dat ze eigenlijk slechts 23 zetels hebben. Ze vergeet dat er nog 22 zetels zijn; dat is de helft min een zetel. In deze hele voorjaarsnota is geen enkele handreiking gedaan naar de oppositie. Geen enkele ruimte om ook maar iets aan de oppositie te gunnen.

Voorzitter,

Ik ben met een motie bezig geweest om het AOW-tegoed op te willen hogen. Met dank aan het voorwerk van wethouder Grauss die mij terwille is geweest om het te laten doorrekenen wat dit ging kosten. Ik dien uiteindelijk die motie toch niet in.

Ik heb overigens ook geen motie over het verzoek om inzage te krijgen in de integrale afwegingen die hebben geleid tot het schrapen tot ca. 30 miljoen.

Ook de motie dat er geen voorschot op de Eneco-gelden genomen mag te worden dien ik niet in voorzitter.

Moties over extra geld naar de bijstand, voor extra geld naar de zorg, voor extra geld naar de ouderen, ik laat ze vandaag allemaal achterwege.

Als 50PLUS Rotterdam maken wij vandaag precies 1 jaar na de start van deze coalitie een statement. Het afgelopen jaar hebben wij als 50PLUS Rotterdam 25 moties ingediend bij het coalitieakkoord, 20 moties bij de begroting en zeker nog 35 moties voor allerlei andere beleidsimpulsen.

Ontluisterend maar wel heel erg zichtbaar hebben we kunnen lezen in de NRC dat na een jaar vol gedoe aan de Coolsingel er nog geen 5 % van de moties en voorstellen van de Oppositie aangenomen zijn. Nog geen 5% van de helft min een zetel in deze raad is gehonoreerd.

50PLUS Rotterdam zal bij deze voorjaarsnota daarom als statement geen enkele motie indienen omdat het vertrouwen dat onze moties door deze coalitie aangenomen worden ronduit nihil is.

Maar voorzitter,

50 PLUS Rotterdam zal ook tegen deze voorjaarsnota stemmen. 50PLUS Rotterdam vindt het een onvoldragen nota. Een nota slechts bedoelt om alle wethouders financieel tevreden te stellen.  Een nota waarin het wensdenken van de coalitie de boventoon speelt. Maar ook een nota die aan de werkelijkheid en de wensen en noden van de Rotterdammer totaal geen recht doet.

Tot zover in eerste termijn voorzitter.

Delen via: