Over de Voorjaarsnota: vervolg

11 juli 2019

Voorzitter,

De Rotterdamse coalitie komt met een voorjaarsnota waar ze supertrots op zijn. De Rotterdamse coalitie komt met een voorjaarsnota die volgens de coalitie een relatie heeft met het jaar 1946.

2019

Rotterdam komt geld te kort, veel geld. Rotterdam leeft op de pof. In de voorjaarsnota van 2019 wordt het geld letterlijk op een zeer ondoorgrondelijke wijze bij elkaar geschraapt.

2019

Rotterdam komt in een armoedeval terecht. Met 1 op de 4 kinderen in de armoede. Met weer 1000 meer bijstandsgerechtigden. Met weer steeds grotere scheiding tussen arm en rijk.

2019

Rotterdam verwaarloost haar buitenruimte. De vervuiling in de stad neemt gigantisch toe.

2019

Rotterdam ligt in puin. Het ene sloopplan naar het andere. De gaten vallen met bosjes in de stad.

2019

De Rotterdamse coalitie heeft het over megalomane bouwprojecten als Feyenoord City, Boijmans van Beuningen, Het Warmtebedrijf, Schiekadeblok.

2019

De Rotterdamse coalitie heeft het over erfelijke werkloosheid. De Rotterdamse coalitie heeft het over zelfreflectie

En voorzitter,

Laten we dat dan eens vergelijken met 1946 het jaar waar deze coalitie haar inspiratie blijkbaar vandaan haalt om te komen tot deze voorjaarsnota.

1946

Toen Rotterdam uit de tweede wereldoorlog kwam die tot op vandaag bijna 75 jaar later nog steeds diepe littekens achterlaat, zeker bij mijn generatie, de eerste generatie kinderen na de oorlog. Toen ook heel Rotterdam inderdaad geen nagel meer had om zijn of haar kont te krabben. Toen in Rotterdam armoede hoogtij vierde. Toen Rotterdam met enorm veel ziektes en vervuiling op straat moest dealen.

1946

Het jaar dat in Rotterdam het basisplan wederopbouw van Rotterdam werd gepresenteerd. Een plan dat veel wegheeft van de huidige woonvisie met haar addendum. De oude stadswijken rond de Rotte moesten ook onder zware protesten zo nodig door het stadsbestuur gesloopt worden. En waarom?

Omdat er een autoweg tussen het Hofplein en de rijksweg 20 aangelegd moest worden.

Nee Leefbaarheid was niet van belang in het basisplan wederopbouw Rotterdam. Nee er moest vooral een nieuwe stad die niet voor de arbeider was geschapen.

Weg met die ouwe meuk. Weg met al die groene buitenruimte. Weg met die gewone man en vrouw uit de stad. Het basisplan wederopbouw Rotterdam maakte een rigoureuze breuk met het verleden. Slopen slopen slopen was het credo.

Dus Voorzitter,

Ik snap wel dat deze coalitie een vergelijking trekt met 1946. De coalitie wil in haar beleid en de daaraan gekoppelde voorjaarsnota misschien eenzelfde uitstraling hebben als in 1946.

Weg met de meuk. Weg met al die groene buitenruimte, weg met de schone buitenruimte. Weg met de gewone man en vrouw uit de stad. Een breuk met het verleden wil deze coalitie. Slopen slopen slopen is het credo.

Voorzitter, als eerste generatiekind van die wederopbouw na de oorlog heb ik één enorme troost als ik deze voorjaarsnota 2019 zie. Het slopen is het Rotterdamse college in 1946 vooralsnog niet gelukt en het zal dit college ook nu niet lukken.

Dus voorzitter,

Ik houd mij maar vast aan mijn lievelingssong van Edith Piaf die in 1946 uitkwam en er wereldberoemd mee werd:  La Vie en Rose; ‘Het rooskleurige leven’.

Want Voorzitter,

Dat gunt 50PLUS werkelijk elk mens. Arm of rijk. Opgeleid of niet opgeleid. Blank of gekleurd. Hetero of homo. Gelovig of atheist.

Voor 50PLUS is elk mens gelijk en elk mens behoort ook gelijke kansen te krijgen. Ook in deze voorjaarsnota.

Delen via: