Op weg naar een sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord?

13 juni 2019

Voorzitter,

Er ligt een businesscase 2.0 van het stadion Feyenoord NV. Een businesscase die niet voldoet aan de Position Paper van de gemeente. Een contract waarin bikkelhard vastligt onder welke randvoorwaarden de gemeente wil deelnemen aan de ontwikkeling van een nieuw stadion.

De uitgevoerde onafhankelijke toets op de businesscase 2.0 en de financieringsstructuur van het nieuwe stadion rammelt aan alle kanten.

En dan hebben wij een college dat maar met klem blijft benadrukken dat het nieuwe stadion primair de verantwoordelijkheid van Stadion Feyenoord is. De gemeente faciliteert slechts het project door de toegezegde €40 mln aan eigen vermogen binnen en ik herhaal het nog maar eens met grote nadruk voorzitter, binnen de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Position Paper Feyenoord City.

En hier zit nu exact de enorme grote zorg voorzitter.

In de Position Paper liggen de randvoorwaarden bikkelhard vast. Dit mag onder geen beding met de voeten worden getreden. Wachten tot eind 2019 en dan pas met een Investering memorandum komen is afschuiven van de verantwoordelijkheid van dit college en is een zorgwekkende ontwikkeling.

Als nu al blijkt dat het financieel allemaal niet gaat lukken, de investeerders niet gaan komen dan ga je als gemeente die zorg niet uit de weg maar dan ga je daarop anticiperen.

Tenslotte houden wij als gemeente dat ook al onze inwoners voor; kom niet in de geldproblemen maar ben dat voor.

Nou voorzitter beleid dat dus niet naar anderen maar neem daar ook als gemeente een voorbeeldfunctie in door te laten zien dat wij met het belastinggeld van de inwoners zuinig en goed omgaan.

Dan geeft het geen pas om pas aan het einde van het jaar op een veel te laat stadium daar nog een snaar te gaan kijken als je daar nu al weet van hebt.

Zeker omdat de wethouder ook nog in de commissievergadering van 9 mei ook nog maar even langs de neus weg meldde dat het niet eind 2019 wordt dat de gemeente gaat kiezen maar dat het doorgeschoven wordt naar juni 2020. Nu al weten dat het financieel allemaal heel moeizaam wordt en dan ook nog de besluitvorming maar doorschuiven naar nog weer een half jaar later is gewoon onbehoorlijk bestuur.

Voorzitter dat is tegen alle afspraken met de raad in. Met een enorme tegenzin is door deze raad in december 2018 akkoord gegaan om nog 1 jaar respijt te geven tot november 2019.

Die tegenzin heeft namelijk zo haar zeer belangrijke redenen voorzitter:

De ontwikkelingen van het gebied worden maar niet ter hand genomen omdat iedereen in de wurggreep zit vanwege de koppeling van het wel of niet ontwikkelen van het gebied aan de ontwikkeling van het stadion.

Elke dag dat de besluitvorming vertraagt kost geld voorzitter, kost heel veel geld en dat verdwijnt allemaal in de portemonnee van de de financier/ de bank van het stadion Feyenoord NV, Goldman Sachs. We praten ondertussen over al meer dan 20 mln euro die links of rechts om later door de investeerders opgebracht zal moeten gaan worden.

Verder is de directeur van de huidige kuip ook nog op ramkoers bezig als ik de berichten uit de krant mag geloven. Meneer van Merwijk is doelbewust bezig om het stadion Feyenoord NV failliet aan het laten gaan. Daarmee denkt de directie van het stadion de gemeente de trechter van geen weg meer terug in te kunnen jagen. Een tunnelvisie waar de gemeente een doortastend weerwoord moet geven.

De gemeente is namelijk niet zomaar een willekeurige investeerder maar ook de overheid die verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening van de stad en de grond van Feyenoord City, voor het welzijn van alle Rotterdamse inwoners en de goede naam van de stad. Het beslismoment welke door de raad doelbewust op november 2019 is gezet kan niet zomaar door het college naar juni 2020 verschoven worden.

De gemeente moet haar go/no go moment niet uitstellen. 50PLUS heeft daar een motie ‘Stop de sterfhuisconstructie van stadion feyenoord NV’ over.

Tenslotte voorzitter, alles valt of staat met investeerders voor een nieuw stadion.

Het moge duidelijk zijn dat die investeerders niet staan te springen. De ruim 3800 plaatsen die nu al door een filantroop zijn gekocht in het nog nieuw te bouwen stadion mag geen investering genoemd worden. En als dat al een investering genoemd mag worden is het zoals velen het stadion feyenoord NV kan voorrekenen een heel goedkope investering geweest.

Vandaar dat ook op dit punt 50PLUS vindt dat de gemeente moet eisen dat de investeerders zo snel mogelijk bekend moeten zijn. Dus heeft 50PLUS een motie ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ waarin ze zekerheid voor november 2019 wil hebben over wel of geen investeerders in het nieuwe stadion.

Delen via: