Oostflank

29 september 2023

Voorzitter,

 

Het is zoals vanouds weer achterkamertjeswerk

 

Het begrip participatie en burgerbetrokkenheid

 

Wordt zonder blikken of blozen door deze coalitie

 

Voor de zoveelste keer gewoon om zeep geholpen

 

In plaats van ons als raad voor te bereiden op de hoorzittingen

 

En de 309 ingebrachte zienswijzen op echte waarde te gaan beoordelen

 

En daarmee recht te doen aan de Rotterdammer

 

Wordt de inbreng van de kiezer weer bij het grofvuil gezet

 

Want Voorzitter,

 

Vandaag wordt er alvast een partijtje koehandel bedreven door de coalitie

 

Vandaag gaat het wensenlijstje van de coalitie in vervulling

 

En naar de samenleving, de Rotterdammer wordt verder niet meer geluisterd

 

Voorzitter,

 

De VVD is hardvochtig wakker geschud door haar achterban

 

En heeft de opdracht om zo snel mogelijk

 

de golfbaan in het gebied te behouden

 

En Leefbaar Rotterdam moet een hele hoop boze kiezers te vriend houden

 

en moet op zijn minst één van de drie volkstuincomplexen redden

 

D66 laat zich zoals wel vaker gebeurt

 

Het kaas of is het het groen van het brood eten

 

En doet als klimaatpartij weinig of niets

 

om het groengebied de Esch te behouden

 

en DENK voorzitter weet waarschijnlijk amper waar de Oostflank ligt

 

die partij wordt pas weer wakker als straks iedereen

 

Over wil steken over die discutabele brug van wethouder Karremans

 

En uitkomt in hun zo geliefde Rotterdam Zuid

 

En het college met wethouder Seegers als opperhoofd van dit project

 

Komt daar maar liever gelijk aan tegemoet

 

Want de afspraken met de projectontwikkelaars liggen al vast

 

En de bulldozers staan al klaar

 

Dus het college kan geen kink in de kabel gebruiken

 

Dan maar een golfbaan en een volkstuincomplex inleveren nietwaar

 

En al die 309 zienswijzen hebben het nakijken

 

Want na vandaag is de pap gestort

 

En zal de coalitie de geledingen sluiten

 

En komt er een herziening met behoud van de golfbaan

 

en behoud van één volkstuincomplex

 

Nou voorzitter als we dan toch aan het dealen zijn

 

Is 50LUS  er ook niet vies van om eraan mee te doen

 

Wat 50PLUS betreft gaan we niet één

 

maar gaan drie volkstuincomplexen behouden

 

Zeker omdat er maar geen visie op de volkstuinen naar de raad komt

 

Het lijkt wel het armoedebeleid

 

En tenslotte voorzitter,

 

Los van deze hele poppenkast vandaag

 

Heeft 50PLUS toch één zeer serieus bezwaarpunt

 

Deze hele gebiedsontwikkeling van de Oostflank

 

Wordt aangejaagd door de nieuwe oeververbinding

 

En we weten het allemaal nog

 

Precies een jaar geleden werd de raad overbluft door wethouder Karremans

 

Een wethouder die voor zijn beurt sprak

 

En ons én de Metropoolregio een brug als derde oeververbinding

 

Door de strot wist te duwen

 

En wat blijkt nu voorzitter,

 

De MER adviezen waar de wethouder niet op wilde wachten

 

Maken bikkelhard duidelijk dat een brug niet de beste optie is

 

Ook niet in financieel opzicht zoals de wethouder ons wilde doen geloven

 

Want het was de wethouder die zei dat een tramtunnel te duur was

 

Een tramtunnel is een veel betere oplossing

 

Precies zoals 50PLUS al een jaar geleden

 

in een breed afgeschoten motie voor opteerde

 

Voorzitter,

 

Vanwege het niet doorgaan van een nieuw stadion

 

Vanwege het niet onderbouwen van de noodzaak van de brug

 

Constateert de MER commissie

 

En ik zeg in mijn eigen duidelijke woorden

 

Dat de wethouder een jaar geleden broddelwerk heeft geleverd

 

De MER commissie adviseert het college

 

Dan ook om geen besluit te nemen over de brug als oeververbinding

 

En daarmee ook de ontwikkeling van de Oostflank

 

Die onlosmakelijk verbonden is aan de oeververbinding

 

opnieuw te heroverwegen

 

Voorzitter,

 

Ook hier heeft 50PLUS moties voor

 

Want de voorkeursalternatief van de wethouder is echt een brug te ver

 

 

Delen via: