Nepwoningen – Actualiteitenraad

Voorzitter,

 

Bij de Voortgangsrapportages van het woonbeleid

is het de afgelopen vier jaar veel te veel gegaan

over de onzorgvuldige presentatie van de cijfers door dit college

En dan vooral over de duiding van de cijfers door dit college

 

Onnodig veel tijd is besteed aan gehakketak over wat dit college nu precies bedoelde

En voorzitter,

50PLUS Rotterdam is dat gekissebis met dit college meer dan zat

 

Het gebakkelei is gedomineerd door uiteenlopende opvattingen

over de cijfers van de bouwproductie van sociale huurwoningen

Zelfs gisteren bij de behandeling van de jaarrekening 2021

werd de geweldige gerealiseerde bouwopgave door de vertrekkende wethouder geprezen

Nieuw College stop met voortbouwen op deze luchtkastelen

En op dat borstklopperij dat Rotterdam het allemaal zo geweldig heeft gedaan

 

Doe eens recht aan het begrip ‘meten is weten’

En ga eens werkelijk registreren wat er echt gebeurt in de grote mensenwereld

Want ingeval u het nog niet doorheeft

We zitten midden in een gigantische wooncrisis

En het wordt dringend tijd dat we met de juiste woningbouwcijfers aan de gang gaan

 

En voorzitter,

50PLUS Rotterdam wordt daarin gesteund door het rijk

Voormalig minister wonen Ollongren was het al eens met 50PLUS eens dat Rotterdam nep sociale huur presenteerde

En daarmee een scheefgroei creëerde in wat Rotterdam nodig heeft

 

Helaas deed Ollengron er nog niets aan

Maar de nieuwe minister van Volkshuisvesting doet dat wel

En gaat onderzoek doen naar het fenomeen ‘nep sociale huur’

En deze minister vindt dat een andere definitie van sociale huur dringend nodig is

 

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam wil dat Rotterdam hierin het voortouw neemt

Want hier zit het erg scheef als het om de voortgangsrapportage van de woonvisie gaat

Het is nodig dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen nep soiale huur en sociale huur

En Rotterdam de stad die het lef had om het voortouw te nemen om de Rotterdamwet te bedenken

Dat Rotterdam moet toch ook het lef hebben om het voortouw te nemen in het definiëren van die nep sociale huurwoningen

50PLUS Rotterdam stelt daarom voor dat we de aanzet van Aedes, de koepel van woningcorporaties in deze te volgen

Die verstaat onder nep sociale huur het volgende en ik citeer:

Onder nep sociale huur wordt verstaan:

  • woningen die niet door corporaties gebouwd en verhuurd worden,
  • woningen waarbij er niet passend wordt toegewezen,
  • woningen waarbij er geen oog is voor aandachtsgroepen,
  • woningen waarbij er niet aan leefbaarheidsprojecten gedaan wordt, alsmede sociale nieuwbouw, die na eerste mutatie naar de vrije sector moet worden overgeheveld

 

Wethouder de vragen van 50PLUS Rotterdam zijn de volgende:

Gaat de wethouder deze omschrijving van Aedes omarmen?

En

Gaat het college na het zomerreces de verwachte Voortgangsrapportage over de Woonvisie

De nep sociale huur en sociale huur als twee afzonderlijke categorieën beschouwen

En registeren in de Voortgangsrapportage?

 

 

Delen via: