Museum Boijmans van Beuningen

15 december 2022

Voorzitter,

 

Het herontwerpen van een museum doe je natuurlijk niet alleen als gemeente

Of als gemeente alleen maar samen met je architect

Hoe gerenommeerd die architect ook moge zijn

Bij het ontwerpen van een museum

Zijn natuurlijk vele andere stakeholders betrokken

Waaronder en dat behoeft bijna geen toelichting lijkt mij

de gebruiker van het museum

Als huurder van het pand

en als conservator van de museumstukken

 

Je mag toch aannemen dat die betrokken wordt bij het participatieproces

Tenslotte weet de museumdirectie

Het meest van het functioneren van het museum

Is het best op de hoogte van het gebruik van het museum

En weet het museum maximaal te exploiteren

 

Maar voorzitter,

Omdat het relatiebeheer van onze wethouder

Nogal eens te wensen over laat

En dus vele participanten sinds 2018 gefrustreerd afgehaakt zijn

Is in december 2021 door het college besloten

Om de directie van het museum te weren uit de projectorganisatie

En ondanks dat dit een absurde situatie is

Kan je als gemeente dat nog enigszins verantwoorden

Zolang je maar niet meer sleutelt aan het ontwerp

 

En daar voorzitter zit dus nu de angel

De architect die volgens 50PLUS Rotterdam

Toch beter had moeten weten

Heeft wel nog fundamenteel ingegrepen

in het Voorlopig Ontwerp voor de renovatie en nieuwbouw

Van Museum Boijmans van Beuningen

En de directie geeft terecht aan

dat niet te verkroppen te vinden

Dit betekent dat er dus sinds de commissievergadering van 23 november jl

Een fundamenteel andere situatie is ontstaan

Dit brengt 50PLUS Rotterdam tot de volgende vragen aan het college:

 

  • Was het college op de hoogte van het ongenoegen van de directie en Raad van Toezicht van Boijmans van Beuningen?

 

  • Welke consequenties heeft dit voor het Voorlopig Ontwerp van Boijmans van Beuningen?

 

Zoals in mijn aanvraag ook opgenomen heeft de wethouder Financiën aangegeven het Voorlopig Ontwerp eerst te willen doorrekenen alvorens er verder mee door te willen gaan.

Dat het Voorlopig Ontwerp niet omarmd wordt door de directie en Raad van Toezicht van Boijmans beteken hopelijk dat er vooralsnog ook geen VO doorgerekend gaat worden.

Dat zou namelijk veel geld kosten en ook onnodige vertraging kunnen opleveren omdat het Voorlopig Ontwerp nog gaat wijzigen.

 

  • Kan het college aangeven of er wel of geen doorrekening van het voorliggende Voorlopig Ontwerp gaat gebeuren?

 

Voorzitter,

 

Dat het Voorlopig Ontwerp door de huurder en beheerder van het museum afgewezen wordt betekent een vertraging van een Voorlopig Ontwerp dat eigenlijk formeel nu in de maand december 2022 al aangeleverd had moeten worden. Met het voorstel van de wethouder financiën om het VO eerst door te rekenen was alweer een extra vertraging van 4 maanden voor de raad opgetreden. Maar deze nieuwe onverkwikkelijke situatie zal zeker weer effect hebben. Kan het college aangeven hoeveel vertraging het Voorlopig Ontwerp gaat oplopen?

 

  • Is er ondertussen overleg tussen het college en de directie en Raad van Toezicht van Boijmans?

 

  • Welke afspraken zijn er nu gemaakt tussen het college en Boijmans over deze situatie?

 

  • Heeft er al een gesprek plaatsgevonden tussen directie en Raad van Toezicht van Boijmans en de architect?

 

  • Wat is het resultaat van het gesprek tussen architect en Boijmans?

 

  • Hoe gaat het college deze ontstane onverkwikkelijke situatie met Boymans oplossen?

 

Voorzitter,

tijd kost geld in dit dossier, veel geld

We lopen nu al gigantisch uit de tijd

En met deze laatste ontwikkelingen

gaat het weer meer tijd

en dus weer meer geld kosten

50PLUS Rotterdam is ervan overtuigd dat er geen museum geopend gaat worden voor 2030

We hebben dan meer dan 12 jaar geld verbrand aan een museum dat niets opgeleverd heeft

En het gaat ons zeker met alle hik-ups die er nog gaan komen zeker meer dan 300 miljoen euro kosten

En dat brengt mij bij mijn laatste vragen voorzitter

 

  • Vindt het college niet dat het nu tijd wordt om te herbezinnen over de verdere ontwikkeling van Boymans?

 

  • Moeten we niet de grote broek uittrekken en terug naar de minimumvariant van een museum Boymans van Beuningen?

 

Een mooi gezond en leuk regionaal museum dat uiterlijk in 2025 haar deuren weer opent

Delen via: