Masterplan Ouderen

3 oktober 2019

Voorzitter,

Eindelijk na 1,5 jaar krijgt in ieder geval de oudere Rotterdammer de aandacht die onze senioren verdienen; een Masterplan Ouderen is geboren!

Een masterplan vol met plannen en ambities. Echter helaas omdat het 1,5 jaar heeft geduurd voordat deze papieren tijger het levenslicht mocht aanschouwen zullen veel van de plannen en ambities in deze coalitieperiode niet meer aan de orde zijn!

50PLUS Rotterdam maakt zich dus ernstig zorgen of onze Rotterdamse ouderen wel de zorg gaan krijgen die het masterplan beloofd. Al die mooie gelikte plannen die we als raad in een veelvoud over ons heen gestort krijgen is namelijk nog lang geen garantie dat het ook tot uitvoer komt. De Rekenkamer kwam niet voor niets vorige week met een rapport waaruit bleek dat van mooie plannen vaak niets terecht komt, of maar een beetje.

Op het functioneren van de wijkteams (vandaag helaas van agenda afgehaald) is ontzettend veel kritiek. Het welzijnswerk op Feijenoord is een regelrecht drama. Op de tegemoetkoming meerkosten zorg is dik bezuinigd. De wachttijden voor het aanvragen van WMO-producten bij de vraagwijzer lopen gierend uit de hand.

U begrijpt het al voorzitter, 50PLUS Rotterdam heeft grote moeite deze wethouder de zorg van onze ouderen toe te vertrouwen nu al blijkt dat de reguliere activiteiten in het geheel niet vlekkeloos verlopen.

Het masterplan heeft het erover de ouderen zeer te waarderen. Maar als we het over waarderen hebben moet dat toch zichtbaar zijn in alles waar de stad biedt. En daar voorzitter schort het in het masterplan nogal aan. Wordt het straatmeubilair nu meubilair waar een oudere gemakkelijk uit kan opstaan? Is de bestrating seniorproof of gaat de oudere straks al struikelend over Coolsingel? Hoe wordt de zorg voor de ouderen georganiseerd? Komen er fietspaden met de verschillende snelheden?

Hoeveel betaalbare ouderenwoningen en woningen waar je de rollator of scootmobiel veilig moet kunnen stallen staan er in de planning? Hoe zijn de afspraken over de veiligheid voor ouderen ‘s avond op straat en de verlichting die het goed doet? Zijn er voldoende openbare toiletten?

50PLUS Rotterdam vraagt deze wethouder het masterplan seniorproof te maken.

Een heel ander punt waar dit masterplan helemaal niet op voorsorteert voorzitter is wat we doen met de hele groep 45 en 50- jarigen die over 10 a 15 jaar pas in dit masterplan passen. Is er voor die groep dan nog wel zorg en welzijnswerk?

50Plus mist vooral een masterplan ‘ouder worden’ waarin we ons voorbereiden op gezond ouder worden, waarin we leren goed voor onszelf en onze naasten te zorgen.

Ook voorzitter, gaat dit masterplan ouderen ervan uit dat een ieder mee doet en blijft doen. Dat vindt 50PLUS Rotterdam prachtig. Maar de echte uitdaging zit er natuurlijk in om die ouderen die zich niet laten horen, die ouderen die moeilijk bereikbaar zijn, om die ouderen nu juist mee te laten doen. Laaghangend fruit laat zich immers gemakkelijk plukken en daar hebben we geen glossy gelikt Masterplan voor nodig.

Tenslotte voorzitter en dan heb ik in de beperkte tijd die mij gegund is lang niet alles gebracht die ik mij wenste wil 50PLUS Rotterdam nog aandacht voor de keuzevrijheid van zorgaanbieders. Het plan van de wethouder om met een aantal grote aanbieders te gaan werken lijkt logisch, maar de keuzevrijheid is voor 50PLUS Rotterdam een groot goed.

Laten we vooral het kind (in dit geval misschien wel de oudere) niet met het badwater weggooien.

En voorzitter ondanks dat 50PLUS Rotterdam haar tijd beter kan besteden aan eigen initiatieven en plannen kon ik het toch niet laten om ook nu tegen beter weten in en in het besef dat er op het gebied moties niets te halen is bij deze wethouder met een vijftal moties te komen.

Het zijn allemaal moties die mijn verhaal ondersteunen. Toch wil ik er graag een motie in het bijzonder onder de aandacht van de raad brengen;

50PLUS Rotterdam wil graag een Ouderenparlement in het leven roepen met een senior uit elke wijk in Rotterdam die per kwartaal als parlement toetsen of al die Rotterdamse beleidstukken en glossy masterplannen ook wel echt seniorpoof zijn.

Delen via: