Mantelzorg voor dementerende ouderen – Actualiteitenraad

25 maart 2021

Goedemorgen voorzitter,

 

Onze mantelzorgers zijn de ruggengraat van onze Rotterdamse zorg. Zonder onze mantelzorgers stort het hele zorggebouw in. De vele extra handen van die onbetaalde krachten zoals onze partners, vrienden, kinderen, buren zorgen ervoor dat veel Rotterdammers mee kunnen blijven doen.

In 2017 waren er nog 101.000 mantelzorgers in Rotterdam. In 2019 is dat aantal gedaald volgens de wethouder gedaald tot 85.000 mantelzorgers, zo’n 16% van de Rotterdamse bevolking. Eind december vroeg 50PLUS 010 al uw aandacht voor onze mantelzorgers.

4 stevige setten met schriftelijke vragen met informatievragen

 • over hoeveel mantelzorgers we in Rotterdam hebben,
 • over de inzet van de mantelfoon
 • over de ondersteuning van mantelzorgers
 • over de veiligheid van onze zorgvragers

Een maand geleden kwamen de antwoorden op de vragen over de mantelfoon en vorige week kwamen de vragen binnen over de veiligheid van onze zorgdragers.

Overigens een op zich al een verdomd ergerlijk feit voorzitter dat we drie maanden na het stellen van vragen nog geen antwoorden hebben ontvangen van het college op het overgrote deel van onze vragen. En dat terwijl de overbelasting en de zorg van mantelzorgers er in deze coronatijd niet minder om wordt.

En nu is weer de dementiemonitor Mantelzorg 2020 van Alzheimer Nederland uitgekomen en wederom roept dat vele vragen op bij 50PLUS 010.

Uit deze landelijke monitor blijkt nog steeds dat onze mantelzorgers zwaar overbelast zijn. Gemiddeld zorgen mantelzorgers 40uur per week voor een dementerende naaste. Landelijk voelt een op de zeven mantelzorgers zich zeer zwaar of zwaar belast, dat is iets meer dan 14 procent. Samen met de mantelzorgers die zich tamelijk zwaar overbelast voelen is dat 53 procent. Er is echter ook regionaal onderzoek gedaan door de Alzheimer Stichting Nederland. En in Rotterdam is dit percentage 69 procent.

Wij vinden dit schokkend en vragen ons oprecht af of wij de Rotterdamse mantelzorgers voor een dementerende niet akelig in de steek laten. Of de wethouder die belast is met deze zorg wel weet waar hij mee bezig is.

In ogenschouw nemende dat we meer dan drie maanden moeten wachten op de beantwoording van onze schriftelijke vragen hebben we daarom vandaag maar een actualiteit aangevraagd voorzitter. Misschien dat dit meer effect zal resulteren.

Vandaar de volgende vragen aan de wethouder;

In Plaats van 85.000 mantelzorgers zouden we er minstens 167.000 mantelzorgers moeten hebben zegt het CBS.

 • Hoe komt het dat Rotterdam ten opzichte van de landelijke cijfers zoveel minder mantelzorgers heeft?
 • Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat we ook in de nabije toekomst over voldoende mantelzorgers kunnen beschikken?
 • Hoe gaat de wethouder dat potentieel aan mantelzorgers aanboren want tenslotte is het een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem?
 • Waarom is belasting van Rotterdamse mantelzorgers zoveel hoger als in de rest van Nederland?

De cijfers liegen er niet om voorzitter.

In Rotterdam voelt 48 procent van de mantelzorgers zich in het algemeen niet of weinig ondersteund.

 • Kent de wethouder deze cijfers en wat doet de wethouder hieraan?
 • Welke ondersteuning wordt er momenteel buiten de Mantelfoon geboden aan onze mantelzorgers?

En tenslotte voorzitter,

Het afbreken van het Centrum van dienstverlening iets waar 50PLUS 010 zeer tegen was gekant en wat doodgewoon een ordinaire bezuiniging was van de ondersteuning van onze mantelzorgers weet deze wethouder in een pennenstreek te organiseren maar het als een razende roelander opbouwen van een nieuwe ondersteuning blijkt a hell of a job.

 • Hoe krijgen wij de aandacht van deze wethouder dat hij ervoor gaat zorgen dat onze mantelzorgers beter ondersteund gaan worden, beter gefaciliteerd gaan worden, beter de aandacht krijgen van dit college?
Delen via: