Luchtvaartnota

25 juni 2020

Voorzitter,

Waar het 50PLUS vanavond om gaat is het feit dat de coronacrisis nog behoorlijk wat teweeg heeft gebracht. Voor de crisis was het denken, de mentaliteit, de hele attitude in de wereld gericht op de economie; van groei en van steeds meer en meer.

Voor 50PLUS is daar met dat ‘kleine coronavirusje’ een resoluut een einde aan gekomen. Het kan anders, het moet anders en het zal anders gaan na de coronacrisis. 50PLUS denkt dat de regionalisering na de coronacrisis bepalend zal en moet gaan worden. Dus niet meer de hele wereld tot onze achtertuin rekenen. De voorliggende luchtvaartnota houdt daar totaal geen rekening mee.

Deze luchtvaartnota is een schoolvoorbeeld van oud denken. Het zal anders moeten dus niet meer alleen groei van de luchtvaart stimuleren en promoten maar juist ook inzetten op krimpen. Meer inzetten op een ander klimaat. En voor ons ouderen ook zeker belangrijk; meer inzetten op een leefomgeving van gezondheid en zorg.

Deze luchtvaartnota heeft daar niet op geanticipeerd en houdt daar in het totaal geen rekening mee. 50PLUS Rotterdam steunt daarom van nu af aan, wat betreft de luchtvaart nota, GL, PvdD, CDA, PvdA, zoals ik het vanavond hier hoor. En steunt het in het feit dat de zienswijze van het college veel scherper moet inzetten op krimp, participatie en op een totale geluidsruimte op al het vliegverkeer.

Tot zover voorzitter.

Delen via: