Luchthaven – CIE EDEM

14 juli 2021

Voorzitter,

Zestienhoven, oftewel de moderne naam Rotterdam The Hague Airport beschikt over een geluidszone en is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van deze zone.

Tussen 23:00 en 07:00 uur is de luchthaven alleen geopend voor vliegtuigen met technische storingen, redding vluchten, spoedeisende medische vluchten, trauma-, kustwacht- en politiehelikopters.

De eerste drie maanden van 2020 waren er 170 nachtelijke vliegbewegingen waarvan 98 spoedeisende. Dus 72 zakenvluchten en late landingen.

Nu de vakantieperiode weer aanbreekt weten we dat de late en nachtvluchten weer zullen toenemen.

De aanpak van het participatietraject voor een nieuw luchthavenbesluit dat door de partijen in de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam (CRO) breed wordt ondersteunt…maar.. in de CRO zitten: een staatssecretaris; een gedeputeerde van PSZH; 3 wethouders; vertegenwoordigers van de Luchthaven, luchtverkeersleiding; kleine luchtvaart; Transavia  de werkgeversorganisatie VNO/NCW…oja en 3 mensen die ieder hun bewonersorganisaties vertegenwoordigen uit Rotterdam, Schiedam en Lansingerland; zo’n miljoen mensen vertegenwoordigen deze 3 burgers.

Dit is geen participatie maar belangenbehartiging

Een enorme ongelijke vertegenwoordiging van betaalde belanghebbenden; 3 vrijwilligers die minstens 1 miljoen bewoners vertegenwoordigen die last hebben van het vliegveld.

En niet zo’n klein beetje last; het gaat hier om stank, Geluid, fijnstof, vliegtijden en de daarbij behorende verkeersbewegingen.

De geluidsoverlast neemt steeds meer toe daar de vliegbewegingen toenemen in vroege ochtend en late avond waardoor de nachtrust steeds korter wordt, zeker door ook nog eens de toename van nachtvluchten/uitwijkvluchten.

Gisteren was er op Een Vandaag aandacht voor een nieuw onderzoek door de gemeente Aalsmeer

Conclusie: uitbreiding vliegveld (in dit geval Schiphol) is slecht voor de welvaart. Het kost miljarden extra; Een kosten/baten analyse waarbij gekeken is naar de geluidshinder, luchtverontreiniging en de werkgelegenheid. Een groei van 40,000 vluchten levert geen geld op maar kost tussen de 2,3 en 3,1 miljard. En groei van een luchthaven blijkt ook geen invloed te hebben op het vestigingsklimaat van bedrijven, iets waar men zo graag mee schermt.

EenVandaag

Het totaal aan luchtverkeer mag niet toenemen, trauma en overige helikopters nemen extra ruimte in gebruik en daardoor is wat 50PLUS Rotterdam betreft de grens bereikt: wij vinden dat er een eindigheid is aan Zestienhoven. Geen uitbreiding dus!

De gezondheid van iedere burger in Rotterdam en omstreken gaat ons aan het hart.

Participatie beleid moet goed geregeld worden!

Klachten moeten goed gehoord worden en er moet iets mee gedaan worden!

Participatie betekent: inspraak van bewoners; meedoen!

En niet alleen voor de statistiek, voor een rapportje van kijk ons eens even goed luisteren, nee er iets mee doen, Welke Rechten krijgen de inwoners?

Doe wat aan het Wooncomfort en doe wat aan de gezondheid; doe wat aan geluidsoverlast

Zorg ervoor dat bewoners; burgergroepen; DCMR en politiek om tafel zitten. Dat is participatie; participatie van mensen die rond een luchthaven wonen en er last hebben

Kan de wethouder dat toezeggen anders komt 50PLUS bij de eerste gelegenheid met een motie hierover!

Delen via: