Liquiditeit Warmtebedrijf

12 december 2019

Voorzitter,

Natuurlijk viel het kwartje toen duidelijk werd dat de Leiding over Oost een drama werd.

Alle toeters en bellen gingen eindelijk af. Er was iets grondig mis met deze businesscase. Paniek alom. En EINDELIJK kwam daar het Eurekamoment. Ineens waren daar meerdere oplossingen.

Voorzitter, Waar we bij alle andere majeure projecten dat maar niet voor elkaar krijgen; denken in meerdere scenario’s, denken in alternatieve plannen. Kunnen we dat bij het warmtebedrijf nu het misloopt ineens wel. Echter niet datgene doen wat logisch is met een bedrijf in nood; Of beslissen om het bedrijf overeind te houden of beslissen om het bedrijf failliet te laten gaan. Nee voorzitter er komen notabene wel 10 scenario’s boven water. En omdat het wel echt serieuze paniek is. Nu vooral niets overhaast doen en serieus alle scenario’s afpellen. Ons niet gek laten maken.

Tja voorzitter en dat soort exercities kosten tijd veel tijd. En ondertussen loopt in plaats van restwarmte het geld met bakken uit het Warmtebedrijf. En met de liquiditeitssteun in juni om het Warmtebedrijf in de benen te houden was het natuurlijk ook direct duidelijk dat het een bodemloze put zou worden. 50PLUS bedacht zich dat al in juni en ging slechts schoorvoetend overstag om toch akkoord te gaan met een liquiditeitssteun van zo’n 6 miljoen euro.

Voorzitter,

Slechts het besluit wat te doen met het Warmtebedrijf kan daar een einde aan maken. En waar een aantal fracties in juni nog het wensdenken hadden dat we voor het einde van het jaar wel klaar zouden zijn met het Warmtebedrijf, zien we nu met z’n allen dat we de fuik in gezwommen zijn. En voorzitter, de enorme zorg die 50PLUS heeft is dat we vooralsnog geen kans zien om nog door de mazen van het net te kunnen glippen. En dat we daarmee geleidelijk aan de komende jaren in het totaal toch honderden miljoenen zullen verliezen aan een niet rendabel Warmtebedrijf.

Naast het besluit voor een enquête Warmtebedrijf die ons zal vertellen hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren  en om er vervolgens uit te leren hoe dit voortaan te voorkomen, moet binnen afzienbare tijd dus ook het besluit genomen worden hoe verder te gaan met dit Warmtebedrijf. 50PLUS gaat na deze liquiditeitssteun voor 2020 zonder besluit niet nog een volgende keer akkoord met steun van dit noodlijdende Warmtebedrijf.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus het is tijd dat we knopen gaan doorhakken en keuzes gaan maken.

En voorzitter, dan hoopt 50PLUS Rotterdam maar dat de provincie Zuid-Holland goed begrijpt wat haar rol in deze onverkwikkelijke situatie is en haar verantwoordelijkheid neemt. Gedeelde smart is halve smart. Juist de provincie Zuid-Holland is er debet aan deze ontstane ellende. Mocht echter onverhoopt blijken dat de provincie Zuid-Holland niet gaat meedoen gaat 50PLUS Rotterdam ervan uit dat er dan direct overleg plaats gaat vinden met de raad!

Tot zo ver Voorzitter.

Delen via: