Jaarrekening (Verantwoordingsdebat)- Raad

15 juni 2023

Voorzitter,

 

Vandaag hebben we het Verantwoordingsdebat

 

Wat heeft dit college het afgelopen jaar eigenlijk gepresteerd?

 

Waar moet 50PLUS Rotterdam beginnen?

 

Want verantwoording van wat?

 

Van het feit dat we in een gigantische wooncrisis zitten

 

Die alsmaar groeit en groeit

 

En waar dit college maar geen andere oplossing voor kan vinden

 

Als alleen de achterhaalde afspraken van het vorige college uit te voeren

 

En daarmee het kenmerkende stadse karakter van wijken,

 

Van buurten met arbeiderswoningen voor agent, verpleger en onderwijzer

 

Laten veranderen in juppengordels

 

In wolkenkrabbers en in festivalparken

 

Voorzitter

 

Het leven in Rotterdam is toch zoveel meer

 

Dan het hebben van een woning in de wolken

 

Bijvoorbeeld de zeven stadsparken die niet van de grond komen

 

Het broodnodige groen om een stad leefbaar te maken

 

Realiseert het college niet

 

Voorzitter

 

Ook in de drift van dit college om toeristen binnen te lokken

 

Halen we het onleefbare Amsterdam bijna in

 

We struikelen in de stad

 

Over de terrassen en de eettenten

 

Alles doen we om in die toeristengidsen te mogen staan

 

Voorzitter

 

Het leven in Rotterdam is toch meer als alleen dat

 

Maar naast een wooncrisis

 

Vliegen we in de hoogste versnelling

 

Ook een mobiliteitscrisis in

 

In plaats van slopen van woningen

 

Gaan we deze collegeperiode

 

De tramlijnen slopen

 

Wordt het Openbaar Vervoer

 

Na een coronacrisis volledig afgebroken

 

Voorzitter

 

Het leven in Rotterdam is toch meer als alleen dat

 

Maar naast een wooncrisis

 

Een mobiliteitscrisis

 

Knallen we nu letterlijk

 

Ook een veiligheidscrisis in

 

Onze veiligheid in de wijken gaat de lucht in

 

Met explosieven in portieken

 

En we hebben er geen antwoord op

 

Voorzitter

 

Het leven in Rotterdam is toch meer als alleen dat

 

Maar naast een wooncrisis

 

Een mobiliteitscrisis

 

Een veiligheidscrisis

 

Is dit college zo traag als een slak

 

Bezig de voortdurende armoedecrisis

 

Niet serieus aan te pakken

 

Een achterliggende winter met een enorme energiecrisis

 

De schuldenproblematiek die maar niet afneemt

 

en Rotterdam scheidt in arm en rijk

 

De toeslagenaffaire die nog steeds het leven van mensen sloopt

 

Dit college kijkt ernaar

 

En doet niets anders

 

Als wachten op nog meer beleid

 

En zijn actieplan Armoede

 

Voorzitter

 

Het leven in Rotterdam is toch meer als alleen dat

 

Maar naast een wooncrisis

 

Een mobiliteitscrisis

 

Een veiligheidscrisis

 

Een armoedecrisis

 

Weet dit college ook niet hoe de vele miljoenen

 

Die de zorg tekort komt te compenseren

 

Een onoplosbare zorgcrisis

 

Staat voor de deur

 

En dit college wentelt dat af

 

Op de mensen die de zorg nodig hebben

 

Voorzitter

 

Is het leven in Rotterdam eigenlijk meer

 

Als een wooncrisis

 

Een mobiliteitscrisis

 

Een veiligheidscrisis

 

Een armoedecrisis

 

Een zorgcrisis

 

Of welke crisis dan ook

 

Of voorzitter

 

Moet 50PLUS in dit verantwoordingsdebat

 

Het hebben over het college

 

Die ons geld liever uitgeeft

 

Aan een koningsdag

 

Waar we harder klappen voor Lee Towers als voor de Koning

 

Of aan een onverantwoorde dure verbouwing van Boymans van Beuningen

 

Of na het debacle van het recreatieoord Hoek van Holland

 

Een college dat nu de sloop van de volkstuintjes heeft ingezet

 

Of de sportvelden wil laten verdwijnen

 

Of voorzitter

 

Zullen we het eens hebben over de 39 wijkraden

 

Waarmee het college de participatie wil roemen

 

Maar waar het college aan de voorkant het al zo dichtspijkert

 

Dat het voor de participanten een stikken of slikken boodschap wordt

 

Voorzitter

 

Dit college haalt geen enkel gesteld doel

 

Loopt achter op alles waar ze voor wilde gaan

 

In haar coalitieakkoord ‘één Stad’

 

Of wordt het akkoord herdoopt in ‘Géén Stad’

 

Een college verantwoording laten afleggen

 

Over een jaar zonder ambities

 

Dat zorgt voor de volgende crisis

 

Een collegecrisis

 

50PLUS Rotterdam heeft daarom slechts één advies voor dit college

 

College het wordt dringend tijd voor zelfreflectie

 

De wittebroodsweken zijn allang voorbij

 

Tijd om eens te gaan besturen

Delen via: